Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 10-11
sep 2022, jaargang 37
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 10-11
sep 2022, jr. 37
Actueel

De identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige

Lees online

Het vak van de Nederlandse jeugdverpleegkundige ontstond begin 20e eeuw. Preventieve activiteiten, die de babyen kindersterfte terug brachten, waren destijds al taken van de jeugdverpleegkundige (1). De focus van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich op individuele en collectieve preventie en valt onder de Wet publieke gezondheid (2). In 2014 is het expertisegebied jeugdverpleegkundige beschreven aan de hand van internationale Canadian Medical Education Direction of Specialist (CanMEDS)-rollen (3). Een belangrijke taak van de JGZ is het bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen, zodat elke jeugdige een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken en de maatschappij een gezonde nieuwe volgende generatie rijker is (2).

Literatuur

 1. https://www.fni.nl/aafke-gesina-van-hulst-1868-1930
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2018-01-01
 3. Bakker-Camu B, Kuppevelt M. Expertisegebied jeugdverpleegkundigen. Utrecht: V&VN; 2015.
 4. https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01
 5. Pijpers F, Van Heerwaarden Y, Durand M. Betrokken en nabij. Contouren van een visie op Publieke Zorg voor Jeugd en de rol van zorgverleners daarin. Utrecht: NCJ; 2012.
 6. De Vries J, Kobussen M, Brink W. Gezond Groot Groeien: bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen toen, nu, straks. Katwijk: Duocore; 2019.
 7.  Adriaansen M. Wenken voor meer verpleegkundig leiderschap. TVZ verpleegkd prakt wet 2020;130:34-35.
 8. Ruijters M, Simons RJ. Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Amsterdam: Boom Uitgevers; 2015.
 9. Nooteboom L, Mulder, E. Kuiper C. et al. Integraal werken? Focus op de uitvoerende hulpverleners. Complexiteit van uitvoering te vaak over het hoofd gezien. Kind & adolescent Praktijk, 2021;20:24-30.
Actueel

De identiteit en positie van de jeugdverpleegkundige

Het vak van de Nederlandse jeugdverpleegkundige ontstond begin 20e eeuw. Preventieve activiteiten, die de babyen kindersterfte terug brachten, waren destijds al taken van de jeugdverpleegkundige (1). De focus van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) richt zich op individuele en collectieve preventie en valt onder de Wet publieke gezondheid (2). In 2014 is het expertisegebied jeugdverpleegkundige beschreven aan de hand van internationale Canadian Medical Education Direction of Specialist (CanMEDS)-rollen (3). Een belangrijke taak van de JGZ is het bijdragen aan het gezond en veilig opgroeien van jeugdigen, zodat elke jeugdige een optimaal niveau van individueel en maatschappelijk functioneren kan bereiken en de maatschappij een gezonde nieuwe volgende generatie rijker is (2).

Literatuur

 1. https://www.fni.nl/aafke-gesina-van-hulst-1868-1930
 2. https://wetten.overheid.nl/BWBR0024705/2018-01-01
 3. Bakker-Camu B, Kuppevelt M. Expertisegebied jeugdverpleegkundigen. Utrecht: V&VN; 2015.
 4. https://wetten.overheid.nl/BWBR0034925/2018-01-01
 5. Pijpers F, Van Heerwaarden Y, Durand M. Betrokken en nabij. Contouren van een visie op Publieke Zorg voor Jeugd en de rol van zorgverleners daarin. Utrecht: NCJ; 2012.
 6. De Vries J, Kobussen M, Brink W. Gezond Groot Groeien: bevlogen verhalen van jeugdverpleegkundigen toen, nu, straks. Katwijk: Duocore; 2019.
 7.  Adriaansen M. Wenken voor meer verpleegkundig leiderschap. TVZ verpleegkd prakt wet 2020;130:34-35.
 8. Ruijters M, Simons RJ. Je Binnenste Buiten. Over professionele identiteit in organisaties. Amsterdam: Boom Uitgevers; 2015.
 9. Nooteboom L, Mulder, E. Kuiper C. et al. Integraal werken? Focus op de uitvoerende hulpverleners. Complexiteit van uitvoering te vaak over het hoofd gezien. Kind & adolescent Praktijk, 2021;20:24-30.
Over dit artikel
Auteurs
Willy Brink, Ingrid Staal, Margot Kobussen, Jacqueline de Vries, Eveliene Dera
Over de auteurs

Willy Brink MSc, (corresponderend auteur) jeugdverpleegkundige en beleidsadviseur, Icare Jeugdgezondheidszorg, Blankenstein 550, 7943 PA Meppel w.brink@icare.nl
Ingrid Staal PhD, onderzoeker en adviseur innovatie en academisering, GGD Zeeland
Margot Kobussen MSc, onderzoeker, Hogeschooluniversitair docent en directie/bestuurlijke functies, gepensioneerd Jacqueline de Vries, van 1999/ 2015 brancheorganisatie ActiZ jeugd, gepensioneerd Eveliene Dera PhD, docent-onderzoeker, Academie Verpleegkunde Zuyd Hogeschool Heerlen

Alle auteurs zijn actieve leden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129057


Over dit artikel
Auteurs
Willy Brink, Ingrid Staal, Margot Kobussen, Jacqueline de Vries, Eveliene Dera
Over de auteurs

Willy Brink MSc, (corresponderend auteur) jeugdverpleegkundige en beleidsadviseur, Icare Jeugdgezondheidszorg, Blankenstein 550, 7943 PA Meppel w.brink@icare.nl
Ingrid Staal PhD, onderzoeker en adviseur innovatie en academisering, GGD Zeeland
Margot Kobussen MSc, onderzoeker, Hogeschooluniversitair docent en directie/bestuurlijke functies, gepensioneerd Jacqueline de Vries, van 1999/ 2015 brancheorganisatie ActiZ jeugd, gepensioneerd Eveliene Dera PhD, docent-onderzoeker, Academie Verpleegkunde Zuyd Hogeschool Heerlen

Alle auteurs zijn actieve leden van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN).

Printdatum
13 september 2022
E-pubdatum
16 september 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.9.129057