Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 7-13
jun 2022, jaargang 37
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 7-13
jun 2022, jr. 37
Onderzoeksartikel

Voorkeuren voor werkkleding in de thuiszorg: De mate waarin cliënten en zorgmedewerkers zich op hun gemak voelen bij werkkleding

DOEL: Doel van deze studie was om te onderzoeken welke combinaties van verpleegkundige kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen ervoor zorgen dat zowel thuiszorgcliënten als hun zorgverleners zich hierbij op het gemak voelen.

METHODE: Een experimentele dwarsdoorsnede onderzoeksopstelling werd gebruikt om kledingvoorkeuren te onderzoeken. Cliënten ontvingen een gedrukte versie van een enquête, terwijl verpleegkundigen een link kregen naar een digitale enquête.

RESULTAAT: 54 cliënten en 328 verpleegkundigen werden in dit onderzoek geïncludeerd. Een kledingversie met spijkerbroek en een professionele, witte jas scoorde het hoogst op een 7-puntsschaal met respectievelijk 5,47 en 5,97 voor de cliënten en verpleegkundigen. Alle isolatieschorten scoorden minder dan 4, waarbij een versie met vlinders het hoogst scoorde (respectievelijk 3,56 en 3,02). Wat betreft de persoonlijke beschermingsmiddelen scoorden witte maskers (respectievelijk 5.02 en 4.08) en transparante handschoenen (respectievelijk 5.02 en 5.09) het hoogst. De meerderheid van de cliënten en verpleegkundigen gaven aan dat zij hygiëne belangrijker vinden dan dat zij zich erbij op het gemak moeten voelen, wat bij een groot deel van de bevraagden verklaard kan worden door de COVID-19 pandemie.

DISCUSSIE: Het gebruik van een professionele witte jas heeft de voorkeur om redenen van infectiepreventie, aangezien deze op 60oC te wassen is en direct te zien is wanneer de kleding visueel verontreinigd is in vergelijking met eigen kleding. Persoonlijke beschermingsmiddelen met een licht, neutraal design worden als meest vriendelijk ervaren en kunnen door zorgmedewerkers gedragen worden zonder het gevoel van gemak bij de cliënt te verminderen.

CONCLUSIE: Thuiszorg cliënten en medewerkers hebben een voorkeur voor een professionele witte jas en persoonlijke beschermingsmiddelen met een neutraal design en licht van kleur. Zij vinden hygiëne-aspecten belangrijker dan het zich erbij op het gemak moeten voelen. Een groot deel van de bevraagden gaf aan dat zij sinds de COVID-19 pandemie meer waarde aan hygiëne hechten.

Referenties

 1. Spijkerman C. Uniform verdwijnt uit de zorg. Trouw [Internet]. 2008. Available from: https://www.trouw.nl/nieuws/uniform-verdwijnt-uit-de-zorg~b40b6a51/
 2. Skorupski VJ, Rea RE. Patients“ perceptions of today”s nursing attire: exploring dual images. J Nurs Adm. 2006 Sep;36(9):393–401.
 3. Hygiënisch of afstandelijk? Uniformen in de thuiszorg. Vakblad Thuiszorg [Internet]. 2015. Available from: https://www.vakbladthuiszorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Thuiszorg_3-2015-uniform.pdf
 4. Fleming A, Kydd A, Stewart S. Care homes: The developing ideology of a homelike place to live. Maturitas. 2017 May;99:92–7.
 5. Albert NM, Wocial L, Meyer KH, Na J, Trochelman K. Impact of nurses’ uniforms on patient and family perceptions of nurse professionalism. Appl Nurs Res. 2008 Nov;21(4):181–90.
 6. Hatfield LA, Pearce M, Del Guidice M, Cassidy C, Samoyan J, Polomano RC. The professional appearance of registered nurses: an integrative review of peer-refereed studies. J Nurs Adm. 2013 Feb;43(2):108–12.
 7. Thomas CM, Ehret A, Ellis B, Colon-Shoop S, Linton J, Metz S. Perception of nurse caring, skills, and knowledge based on appearance. J Nurs Adm. 2010 Nov;40(11):489–97.
 8. Hygiëneadviezen Thuiszorg [Internet]. 2019 [cited 2021 Jun 30]. Available from: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg
 9. Heudorf U, Gasteyer S, Müller M, Serra N, Westphal T, Reinheimer C, et al. Handling of laundry in nursing homes in Frankfurt am Main, Germany, 2016 - laundry and professional clothing as potential pathways of bacterial transfer. GMS Hyg Infect Control. 2017;12:Doc20.
 10. Mitchell A, Spencer M, Edmiston C. Role of healthcare apparel and other healthcare textiles in the transmission of pathogens: a review of the literature. J Hosp Infect. 2015 Aug;90(4):285–92.
 11. Perry C, Marshall R, Jones E. Bacterial contamination of uniforms. Journal of Hospital Infection. W.B. Saunders; 2001 Jul 1;48(3):238–41.
 12. Wendt B, Huisman-de Waal G, Bakker-Jacobs A, Hautvast JLA, Huis A. Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: A qualitative observational study. Int J Nurs Stud. 2022 Jan;125:doi:104130.
 13. Roberts KP, Phang SC, Williams JB, Hutchinson DJ, Kolstoe SE, de Bie J, et al. Increased personal protective equipment litter as a result of COVID-19 measures. Nat Sustain. Nature Publishing Group; 2021 Dec 9;:1–8.
 14. Candlin J, Stark S. Plastic apron wear during direct patient care. Nurs Stand. 2005 Sep;20(2):41–6.
 15. Lotfinejad N, Peters A, Pittet D. Hand hygiene and the novel coronavirus pandemic: the role of healthcare workers. J Hosp Infect. 2020 Aug;105(4):776–7.
 16. Storr J, Topley K, Privett S. The ward nurse’s role in infection control. Nurs Stand. 2005 Jun;19(41):56–64–quiz66.
Onderzoeksartikel

Voorkeuren voor werkkleding in de thuiszorg: De mate waarin cliënten en zorgmedewerkers zich op hun gemak voelen bij werkkleding

DOEL: Doel van deze studie was om te onderzoeken welke combinaties van verpleegkundige kleding en persoonlijke beschermingsmiddelen ervoor zorgen dat zowel thuiszorgcliënten als hun zorgverleners zich hierbij op het gemak voelen.

METHODE: Een experimentele dwarsdoorsnede onderzoeksopstelling werd gebruikt om kledingvoorkeuren te onderzoeken. Cliënten ontvingen een gedrukte versie van een enquête, terwijl verpleegkundigen een link kregen naar een digitale enquête.

RESULTAAT: 54 cliënten en 328 verpleegkundigen werden in dit onderzoek geïncludeerd. Een kledingversie met spijkerbroek en een professionele, witte jas scoorde het hoogst op een 7-puntsschaal met respectievelijk 5,47 en 5,97 voor de cliënten en verpleegkundigen. Alle isolatieschorten scoorden minder dan 4, waarbij een versie met vlinders het hoogst scoorde (respectievelijk 3,56 en 3,02). Wat betreft de persoonlijke beschermingsmiddelen scoorden witte maskers (respectievelijk 5.02 en 4.08) en transparante handschoenen (respectievelijk 5.02 en 5.09) het hoogst. De meerderheid van de cliënten en verpleegkundigen gaven aan dat zij hygiëne belangrijker vinden dan dat zij zich erbij op het gemak moeten voelen, wat bij een groot deel van de bevraagden verklaard kan worden door de COVID-19 pandemie.

DISCUSSIE: Het gebruik van een professionele witte jas heeft de voorkeur om redenen van infectiepreventie, aangezien deze op 60oC te wassen is en direct te zien is wanneer de kleding visueel verontreinigd is in vergelijking met eigen kleding. Persoonlijke beschermingsmiddelen met een licht, neutraal design worden als meest vriendelijk ervaren en kunnen door zorgmedewerkers gedragen worden zonder het gevoel van gemak bij de cliënt te verminderen.

CONCLUSIE: Thuiszorg cliënten en medewerkers hebben een voorkeur voor een professionele witte jas en persoonlijke beschermingsmiddelen met een neutraal design en licht van kleur. Zij vinden hygiëne-aspecten belangrijker dan het zich erbij op het gemak moeten voelen. Een groot deel van de bevraagden gaf aan dat zij sinds de COVID-19 pandemie meer waarde aan hygiëne hechten.

Referenties

 1. Spijkerman C. Uniform verdwijnt uit de zorg. Trouw [Internet]. 2008. Available from: https://www.trouw.nl/nieuws/uniform-verdwijnt-uit-de-zorg~b40b6a51/
 2. Skorupski VJ, Rea RE. Patients“ perceptions of today”s nursing attire: exploring dual images. J Nurs Adm. 2006 Sep;36(9):393–401.
 3. Hygiënisch of afstandelijk? Uniformen in de thuiszorg. Vakblad Thuiszorg [Internet]. 2015. Available from: https://www.vakbladthuiszorg.nl/wp-content/uploads/2015/12/Thuiszorg_3-2015-uniform.pdf
 4. Fleming A, Kydd A, Stewart S. Care homes: The developing ideology of a homelike place to live. Maturitas. 2017 May;99:92–7.
 5. Albert NM, Wocial L, Meyer KH, Na J, Trochelman K. Impact of nurses’ uniforms on patient and family perceptions of nurse professionalism. Appl Nurs Res. 2008 Nov;21(4):181–90.
 6. Hatfield LA, Pearce M, Del Guidice M, Cassidy C, Samoyan J, Polomano RC. The professional appearance of registered nurses: an integrative review of peer-refereed studies. J Nurs Adm. 2013 Feb;43(2):108–12.
 7. Thomas CM, Ehret A, Ellis B, Colon-Shoop S, Linton J, Metz S. Perception of nurse caring, skills, and knowledge based on appearance. J Nurs Adm. 2010 Nov;40(11):489–97.
 8. Hygiëneadviezen Thuiszorg [Internet]. 2019 [cited 2021 Jun 30]. Available from: https://www.rivm.nl/hygienerichtlijnen/hygieneadviezenthuiszorg
 9. Heudorf U, Gasteyer S, Müller M, Serra N, Westphal T, Reinheimer C, et al. Handling of laundry in nursing homes in Frankfurt am Main, Germany, 2016 - laundry and professional clothing as potential pathways of bacterial transfer. GMS Hyg Infect Control. 2017;12:Doc20.
 10. Mitchell A, Spencer M, Edmiston C. Role of healthcare apparel and other healthcare textiles in the transmission of pathogens: a review of the literature. J Hosp Infect. 2015 Aug;90(4):285–92.
 11. Perry C, Marshall R, Jones E. Bacterial contamination of uniforms. Journal of Hospital Infection. W.B. Saunders; 2001 Jul 1;48(3):238–41.
 12. Wendt B, Huisman-de Waal G, Bakker-Jacobs A, Hautvast JLA, Huis A. Exploring infection prevention practices in home-based nursing care: A qualitative observational study. Int J Nurs Stud. 2022 Jan;125:doi:104130.
 13. Roberts KP, Phang SC, Williams JB, Hutchinson DJ, Kolstoe SE, de Bie J, et al. Increased personal protective equipment litter as a result of COVID-19 measures. Nat Sustain. Nature Publishing Group; 2021 Dec 9;:1–8.
 14. Candlin J, Stark S. Plastic apron wear during direct patient care. Nurs Stand. 2005 Sep;20(2):41–6.
 15. Lotfinejad N, Peters A, Pittet D. Hand hygiene and the novel coronavirus pandemic: the role of healthcare workers. J Hosp Infect. 2020 Aug;105(4):776–7.
 16. Storr J, Topley K, Privett S. The ward nurse’s role in infection control. Nurs Stand. 2005 Jun;19(41):56–64–quiz66.
Over dit artikel
Auteurs
Tim Stobernack, Tim van den Berk, Ellie Boom, Andrea Eikelenboom-Boskamp, Anita Huis, Mirjam van Huizen, Andreas Voss
Over de auteurs

Dr. Tim Stobernack (timstobernack@gmail.com) is medisch microbioloog en momenteel werkzaam bij het Radboudumc in Nijmegen. Zijn promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen was gericht op de invloed van mondbacteriën op systemische ziektes zoals reumatoïde artritis. Na zijn promotie heeft hij onderzoek gedaan naar de invloed van voeding op het microbioom van kinderen met ADHD. Zijn huidige onderzoeksprojecten bij het Radboudumc omvatten vraagstellingen rondom infectiepreventie, verbetering van hygiëne en zorg en verduurzaming van de zorgsector.
Drs. Tim van den Berk is onderzoeker en gedragsadviseur bij Shift Behavioural Change Consultancy.
Drs. Ellie Boom is hoofd medische dienst en specialist ouderengeneeskunde bij Zorgcentra en Thuiszorg Pantein.
Andrea Eikelenboom-Boskamp is HBO-Verpleegkundige in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).
Dr. Anita Huis is senior onderzoeker bij IQ healthcare Radboudumc. Mirjam van Huizen MSc is onderzoeker en gedragspsycholoog, Radboud Universiteit.
Prof. Dr. Andreas Voss is hoofdonderzoeker/uitvoerder en hoogleraar infectiepreventie, Radboudumc.
Het onderzoek is uitgevoerd door Radboudumc en CWZ in samenwerking met Shift Behavioural Change Consultancy. De subsidie is verleend door Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN).

Printdatum
24 juni 2022
E-pubdatum
27 juni 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.6.128970


Over dit artikel
Auteurs
Tim Stobernack, Tim van den Berk, Ellie Boom, Andrea Eikelenboom-Boskamp, Anita Huis, Mirjam van Huizen, Andreas Voss
Over de auteurs

Dr. Tim Stobernack (timstobernack@gmail.com) is medisch microbioloog en momenteel werkzaam bij het Radboudumc in Nijmegen. Zijn promotieonderzoek bij de Rijksuniversiteit Groningen was gericht op de invloed van mondbacteriën op systemische ziektes zoals reumatoïde artritis. Na zijn promotie heeft hij onderzoek gedaan naar de invloed van voeding op het microbioom van kinderen met ADHD. Zijn huidige onderzoeksprojecten bij het Radboudumc omvatten vraagstellingen rondom infectiepreventie, verbetering van hygiëne en zorg en verduurzaming van de zorgsector.
Drs. Tim van den Berk is onderzoeker en gedragsadviseur bij Shift Behavioural Change Consultancy.
Drs. Ellie Boom is hoofd medische dienst en specialist ouderengeneeskunde bij Zorgcentra en Thuiszorg Pantein.
Andrea Eikelenboom-Boskamp is HBO-Verpleegkundige in het Canisius Wilhelmina Ziekenhuis (CWZ).
Dr. Anita Huis is senior onderzoeker bij IQ healthcare Radboudumc. Mirjam van Huizen MSc is onderzoeker en gedragspsycholoog, Radboud Universiteit.
Prof. Dr. Andreas Voss is hoofdonderzoeker/uitvoerder en hoogleraar infectiepreventie, Radboudumc.
Het onderzoek is uitgevoerd door Radboudumc en CWZ in samenwerking met Shift Behavioural Change Consultancy. De subsidie is verleend door Gelders Zorgnetwerk Infectiepreventie (GAIN).

Printdatum
24 juni 2022
E-pubdatum
27 juni 2022
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2022.6.128970