Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 28-31
dec 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 28-31
dec 2021, jr. 36
Inaugurele & lectorale rede

Verpleegkunde; Zie de mens!

Op dinsdag 5 oktober 2021 vond de oratie plaats van prof. dr. Evelyn Finnema. Hiermee aanvaardde zij de leerstoel Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de Faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze verkorte weergave bestaat uit twee delen: 1) het veld van onderzoek van de leerstoel: wat kenmerkt verpleegkunde, verpleegkundigen en verplegingswetenschap?; 2) de invulling van de leerstoel Verplegingswetenschap en Onderwijs.

Literatuur

 1. The Lancet. The status of nursing and midwifery in the world. Lancet 2020;395(10231):1167.
 2. International Council of Nurses. Nursing definitions. Te raadplegen op: https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions
 3. Van der Cingel CJM. Compassie in de Verpleegkundige Praktijk: een leidend principe voor goede zorg. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus School of Philosophy. 2012.
 4. Sinclair S, Norris JM, McConnell SJ, et al. Compassion: a scoping review of the healthcare literature. BMC Palliat Care 2016;15:6.
 5. Dignity Health. Scientific literature review shows health care delivered with kindness and compassion leads to faster healing, reduced pain. 2014. Te raadplegen op: www.dignityhealth.org/
 6. Kernindicatoren actieprogramma Werken in de Zorg, Zorg en Welzijn, exclusief kinderopvang. Te raadplegen op: https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
 7. Duivesteijn-Ockeloen J. Op zoek naar de ‘totale mens’ Taak, verantwoordelijkheid en identiteit van de verpleegkunde 1955-1988. Academisch proefschrift. Heerlen: Open Universiteit; 2016.
 8. Meleis AI. Theoretical Nursing. Development and Progress. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018.
 9. Richards DA, Coulthard V, Borglin G. The state of European nursing research: dead, alive, or chronically diseased? A systematic literature review. Worldviews Evid Based Nurs 2014;11(3):147-55.
 10. Richards DA, Hanssen TA, Borglin G. The second triennial systematic literature review of European nursing research: Impact on patient outcomes and implications for evidence-based practice. Worldviews Evid Based Nurs. 2018;15(5):333-43.
 11. Gobbens RJ, van Assen MA, Luijckx KG, et al. Determinants of frailty. Am Med Dir Assoc 2010;11(5):356-64.
 12. Ervaren gezondheidsverschillen. Te raadplegen op: https://www.pharos.nl/
 13. Finnema EJ, Goumans M. Samenhang in de ouderenzorg. Heel de mens telt. Lectorale rede. Hogeschool Rotterdam; 2009.
 14. Finnema EJ. Emotion-oriented care in dementia: a psychosocial approach. Academisch proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam; 2000.
 15. McCormack B, McCance T. Person-centred Nursing, Theory and Practice. Hoboken: John Wiley & Sons; 2010.
 16. Drach-Zahavy A. Patient-centred care and nurses’ health: The role of the nurses’ caring orientation. J Adv Nurs 2009;65(7):1463-74.
 17. World Health Organization. WHO Global strategy on people-centred and integrated health services. Interim Report. 2015. Te raadplegen op: http://apps.who.int/
 18. Keuning-Plantinga A, Finnema EJ, Krijnen W, et al. Validation and psychometric evaluation of the Dutch person-centred care of older people with cognitive impairment in acute care (POPAC). BMC Health Serv Res 2021;21(1):59.
 19. Wildeboer AT, Stallinga HA, Roodbol PF. Validation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set for diabetes mellitus from nurses’
  perspective using the Delphi method. Disabil Rehabil 2020 May 18. doi: 10.1080/09638288.2020.1763485.
 20. Neal DP, Kerkhof YJ, Ettema TP, et al. Evaluation of FindMyApps: protocol for a randomized controlled trial of the effectiveness and cost-effectiveness of a tabletbased intervention to improve self-management and social participation of community-dwelling people with mild dementia, compared to usual tablet use. BMC Geriatr 2021;21(1):138.
 21. Benner P, Sutphen M, Leonard V, et al. Educating Nurses. A Call for Radical Transformation. Hoboken: John Wiley & Sons; 2010.
 22. Gupta Strategists. No Place Like home. An analysis of the growing movement away from hospitals towards providing medical care to patients in their own homes. Amsterdam; 2016. Te raadplegen op: https://guptastrategists.nl/
 23. Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek. De juiste zorg op de juiste plek. 2018. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/
 24. Van Vliet K, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen (Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk).
  Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016. Te raadplegen op: https://www.zorginstituutnederland.nl
 25. Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst. 2018. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/
 26. LOO Verpleegkunde. Bachelor Nursing 2020, Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. 2016.
 27. Lambregts J, Grotendorst A. Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Utrecht: V&VN; 2012.
 28. Westerlaken A. Voortrekkers in verandering Zorg en opleidingen - partners in innovatie. Den Haag: Vereniging Hogescholen; 2013. Te raadplegen op: https://www.vereniginghogescholen.nl/
 29. Onderwijsraad. Meer innovatieve professionals. Den Haag; 2014. Te raadplegen op: https://www.onderwijsraad.nl/
 30. Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Applaus is niet genoeg. Anders waarderen en erkennen van zorgverleners. Den Haag; 2020. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/
 31. SER. Aan de slag voor de zorg. Een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt. ADVIES 21/04. Den Haag.
 32. Nederlandse Federatie van Universitair medische centra. Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio. Think globally, act locally. Utrecht; 2019. Te raadplegen op: https://www.nfu.nl
Inaugurele & lectorale rede

Verpleegkunde; Zie de mens!

Op dinsdag 5 oktober 2021 vond de oratie plaats van prof. dr. Evelyn Finnema. Hiermee aanvaardde zij de leerstoel Verplegingswetenschap en Onderwijs aan de Faculteit der Geneeskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Deze verkorte weergave bestaat uit twee delen: 1) het veld van onderzoek van de leerstoel: wat kenmerkt verpleegkunde, verpleegkundigen en verplegingswetenschap?; 2) de invulling van de leerstoel Verplegingswetenschap en Onderwijs.

Literatuur

 1. The Lancet. The status of nursing and midwifery in the world. Lancet 2020;395(10231):1167.
 2. International Council of Nurses. Nursing definitions. Te raadplegen op: https://www.icn.ch/nursing-policy/nursing-definitions
 3. Van der Cingel CJM. Compassie in de Verpleegkundige Praktijk: een leidend principe voor goede zorg. Academisch proefschrift. Rotterdam: Erasmus School of Philosophy. 2012.
 4. Sinclair S, Norris JM, McConnell SJ, et al. Compassion: a scoping review of the healthcare literature. BMC Palliat Care 2016;15:6.
 5. Dignity Health. Scientific literature review shows health care delivered with kindness and compassion leads to faster healing, reduced pain. 2014. Te raadplegen op: www.dignityhealth.org/
 6. Kernindicatoren actieprogramma Werken in de Zorg, Zorg en Welzijn, exclusief kinderopvang. Te raadplegen op: https://dashboards.cbs.nl/v2/AZWDashboard/
 7. Duivesteijn-Ockeloen J. Op zoek naar de ‘totale mens’ Taak, verantwoordelijkheid en identiteit van de verpleegkunde 1955-1988. Academisch proefschrift. Heerlen: Open Universiteit; 2016.
 8. Meleis AI. Theoretical Nursing. Development and Progress. Philadelphia: Wolters Kluwer; 2018.
 9. Richards DA, Coulthard V, Borglin G. The state of European nursing research: dead, alive, or chronically diseased? A systematic literature review. Worldviews Evid Based Nurs 2014;11(3):147-55.
 10. Richards DA, Hanssen TA, Borglin G. The second triennial systematic literature review of European nursing research: Impact on patient outcomes and implications for evidence-based practice. Worldviews Evid Based Nurs. 2018;15(5):333-43.
 11. Gobbens RJ, van Assen MA, Luijckx KG, et al. Determinants of frailty. Am Med Dir Assoc 2010;11(5):356-64.
 12. Ervaren gezondheidsverschillen. Te raadplegen op: https://www.pharos.nl/
 13. Finnema EJ, Goumans M. Samenhang in de ouderenzorg. Heel de mens telt. Lectorale rede. Hogeschool Rotterdam; 2009.
 14. Finnema EJ. Emotion-oriented care in dementia: a psychosocial approach. Academisch proefschrift. Vrije Universiteit Amsterdam; 2000.
 15. McCormack B, McCance T. Person-centred Nursing, Theory and Practice. Hoboken: John Wiley & Sons; 2010.
 16. Drach-Zahavy A. Patient-centred care and nurses’ health: The role of the nurses’ caring orientation. J Adv Nurs 2009;65(7):1463-74.
 17. World Health Organization. WHO Global strategy on people-centred and integrated health services. Interim Report. 2015. Te raadplegen op: http://apps.who.int/
 18. Keuning-Plantinga A, Finnema EJ, Krijnen W, et al. Validation and psychometric evaluation of the Dutch person-centred care of older people with cognitive impairment in acute care (POPAC). BMC Health Serv Res 2021;21(1):59.
 19. Wildeboer AT, Stallinga HA, Roodbol PF. Validation of the International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) core set for diabetes mellitus from nurses’
  perspective using the Delphi method. Disabil Rehabil 2020 May 18. doi: 10.1080/09638288.2020.1763485.
 20. Neal DP, Kerkhof YJ, Ettema TP, et al. Evaluation of FindMyApps: protocol for a randomized controlled trial of the effectiveness and cost-effectiveness of a tabletbased intervention to improve self-management and social participation of community-dwelling people with mild dementia, compared to usual tablet use. BMC Geriatr 2021;21(1):138.
 21. Benner P, Sutphen M, Leonard V, et al. Educating Nurses. A Call for Radical Transformation. Hoboken: John Wiley & Sons; 2010.
 22. Gupta Strategists. No Place Like home. An analysis of the growing movement away from hospitals towards providing medical care to patients in their own homes. Amsterdam; 2016. Te raadplegen op: https://guptastrategists.nl/
 23. Taskforce Juiste Zorg op de Juiste Plek. De juiste zorg op de juiste plek. 2018. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/
 24. Van Vliet K, Grotendorst A, Roodbol P. Anders kijken, anders leren, anders doen (Grensoverstijgend leren en opleiden in zorg en welzijn in het digitale tijdperk).
  Diemen: Zorginstituut Nederland; 2016. Te raadplegen op: https://www.zorginstituutnederland.nl
 25. Manifest Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst. 2018. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/
 26. LOO Verpleegkunde. Bachelor Nursing 2020, Een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. 2016.
 27. Lambregts J, Grotendorst A. Leren van de toekomst. Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020. Utrecht: V&VN; 2012.
 28. Westerlaken A. Voortrekkers in verandering Zorg en opleidingen - partners in innovatie. Den Haag: Vereniging Hogescholen; 2013. Te raadplegen op: https://www.vereniginghogescholen.nl/
 29. Onderwijsraad. Meer innovatieve professionals. Den Haag; 2014. Te raadplegen op: https://www.onderwijsraad.nl/
 30. Raad voor Volksgezondheid & Samenleving. Applaus is niet genoeg. Anders waarderen en erkennen van zorgverleners. Den Haag; 2020. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/
 31. SER. Aan de slag voor de zorg. Een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt. ADVIES 21/04. Den Haag.
 32. Nederlandse Federatie van Universitair medische centra. Onderzoek en innovatie met en voor de gezonde regio. Think globally, act locally. Utrecht; 2019. Te raadplegen op: https://www.nfu.nl
Over dit artikel
Auteur
Evelyn Finnema
Over de auteur

Evelyn Finnema is 30 jaar geleden begonnen als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en momenteel hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen en lector aan de Hanzehogeschool en NHL Stenden hogeschool. Sinds mei 2021 is zij tevens chief nursing officer bij het ministerie van VWS.
Evelyn doet onderzoek naar persoonsgerichte zorg, kwetsbare mensen en professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. De onderzoeksresultaten dragen bij aan kwaliteit van zorg aan kwetsbare mensen en aan professionalisering van verpleegkundig handelen.
Zij is daarnaast toezichthouder in de zorg en lid van commissies gericht op verbetering van de zorg en het zorgonderwijs.

Correspondentieadres: e.j.finnema@umcg.nl

Printdatum
10 december 2021
E-pubdatum
13 december 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.11.128318


Over dit artikel
Auteur
Evelyn Finnema
Over de auteur

Evelyn Finnema is 30 jaar geleden begonnen als verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en momenteel hoogleraar Verplegingswetenschap en Onderwijs bij het Universitair Medisch Centrum Groningen/ Rijksuniversiteit Groningen en lector aan de Hanzehogeschool en NHL Stenden hogeschool. Sinds mei 2021 is zij tevens chief nursing officer bij het ministerie van VWS.
Evelyn doet onderzoek naar persoonsgerichte zorg, kwetsbare mensen en professionele ontwikkeling van verpleegkundigen. De onderzoeksresultaten dragen bij aan kwaliteit van zorg aan kwetsbare mensen en aan professionalisering van verpleegkundig handelen.
Zij is daarnaast toezichthouder in de zorg en lid van commissies gericht op verbetering van de zorg en het zorgonderwijs.

Correspondentieadres: e.j.finnema@umcg.nl

Printdatum
10 december 2021
E-pubdatum
13 december 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.11.128318