Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 31-34
sep 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 31-34
sep 2021, jr. 36
Proefschrift

Terugvalpreventie bij anorexia nervosa

Anorexia nervosa (AN) is een ernstige psychische stoornis die wordt gekenmerkt door (het streven naar) slankheid, een laag lichaamsgewicht voor iemands leeftijd en lengte, in combinatie met een verstoord lichaamsbeeld. In de leidende richtlijnen en behandelprotocollen op het gebied van AN wordt zeer beperkt aandacht besteed aan terugvalpreventie. Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van de Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa en onderzoekt het effect van toepassing van de richtlijn in de dagelijkse praktijk.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing; 2013.
 2. Dutch Foundation for Quality Development in Mental Healthcare. Practice guideline for the treatment of eating disorders (Zorgstandaard Eetstoornissen). Utrecht, The Netherlands: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz; 2017.
 3. Galmiche M, Dechelotte P, Lambert G, et al. Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review. Am J Clin Nutr 2019;109:1402-13.
 4. Keski-Rahkonen A, Mustelin L. Epidemiology of eating disorders in Europe: prevalence, incidence, comorbidity, course, consequences, and risk factors. Curr Opin Psychiatry 2016;29:340-5.
 5. Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology, course, and outcome of eating disorders. Curr Opin Psychiatry 2013;26:543-8.
 6. Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J, et al. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. Arch Gen Psychiatry 2011;68:724-31.
 7. Fichter MM, Quadflieg N. Mortality in eating disorders - results of a large prospective clinical longitudinal study. Int J Eat Disord 2016;49:391-401.
 8. Eckert ED, Halmi KA, Marchi P. Ten year follow-up of anorexia nervosa. Clinical course and outcome. Psych Med 1995;25:143-56.
 9. Støving RK, Andries A, Brixen K, et al. Gender differences in outcome of eating disorders: a retrospective cohort study. Psychiatry Res 2011;186:362-6.
 10. Strober M, Freeman R, Morrell W. The long-term course of severe anorexia nervosa in adolescents: survival analysis of recovery, relapse, and outcome predictors over 10-15 years in a prospective study. Int J Eat Disord 1997;22:339-60.
 11. Zerwas S, Lund BC, Von Holle A, et al. Factors associated with recovery from anorexia nervosa. J Psychiatr Res 2013;47:972-9.
 12. Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating Disorders. Lancet 2020;395:899-911.
 13. Carter JC, Blackmore E, Sutandar-Pinnock K, et al. Relapse in anorexia nervosa: a survival analysis. Psychol Med 2004;34:671-9.
 14. Carter JC, Mercer-Lynn KB, Norwood SJ, et al. A prospective study of predictors of relapse in anorexia nervosa: implications for relapse prevention. Psychiatry Research 2012;200:518-23.
 15. Khalsa SS, Portnoff LC, McCurdy-McKinnon D, et al. What happens after treatment? A systematic review of relapse, remission, and recovery in anorexia nervosa. J Eat Disord 2017;5:20.
 16. Richard M, Bauer S, Kordy H. Relapse in Anorexia and Bulimia Nervosa - a 2.5-year follow-up study. Eur Eat Disord Rev 2005;13:180-90.
 17. Berends T, van Meijel B, van Elburg A. Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa (Guideline Relapse Prevention Anorexia Nervosa). Koninklijke Van Gorcum; 2010. Te raadplegen op: http://www.relapse-an.com/
 18. Berends T, van Meijel B, van Elburg A. The Anorexia Relapse Prevention Guidelines: A case report. Perspect Psychiatr Care 2012;48:149-55.
 19. Berends T, Boonstra N, van Elburg A. Relapse in anorexia nervosa: A systematic review and meta-analysis. Curr Opin Psychiatry 2018;31:445-55.
 20. Berends T, van Meijel B, Nugteren W, et al. Rate, timing and predictors of relapse in patients with anorexia nervosa following a relapse prevention program: A cohort study. BMC Psychiatry 2016;16:316.
 21. Berends T, van de Lagemaat M, van Meijel B, et al. Relapse prevention in anorexia nervosa: Experiences of patients and parents. Int J Ment Health Nurs 2018;27:1546-55.
 22. Berends T, Boonstra N, van Zon M, et al. The development of the Anorexia Relapse Prevention INventory (ARPIN). Submitted.
 23. Lorig KR, Holman HR. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003;26:1-7.
 24. Terwee CB, Prinsen CA, Chiarotto A, et al. COSMIN methodology for evaluating the content validity of patient-reported outcome measures: a Delphi study. Qual Life Res 2018;27:1159-70.
Proefschrift

Terugvalpreventie bij anorexia nervosa

Anorexia nervosa (AN) is een ernstige psychische stoornis die wordt gekenmerkt door (het streven naar) slankheid, een laag lichaamsgewicht voor iemands leeftijd en lengte, in combinatie met een verstoord lichaamsbeeld. In de leidende richtlijnen en behandelprotocollen op het gebied van AN wordt zeer beperkt aandacht besteed aan terugvalpreventie. Het proefschrift beschrijft de ontwikkeling en evaluatie van de Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa en onderzoekt het effect van toepassing van de richtlijn in de dagelijkse praktijk.

Literatuur

 1. American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th ed.). American Psychiatric Publishing; 2013.
 2. Dutch Foundation for Quality Development in Mental Healthcare. Practice guideline for the treatment of eating disorders (Zorgstandaard Eetstoornissen). Utrecht, The Netherlands: Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz; 2017.
 3. Galmiche M, Dechelotte P, Lambert G, et al. Prevalence of eating disorders over the 2000-2018 period: a systematic literature review. Am J Clin Nutr 2019;109:1402-13.
 4. Keski-Rahkonen A, Mustelin L. Epidemiology of eating disorders in Europe: prevalence, incidence, comorbidity, course, consequences, and risk factors. Curr Opin Psychiatry 2016;29:340-5.
 5. Smink FR, van Hoeken D, Hoek HW. Epidemiology, course, and outcome of eating disorders. Curr Opin Psychiatry 2013;26:543-8.
 6. Arcelus J, Mitchell AJ, Wales J, et al. Mortality rates in patients with anorexia nervosa and other eating disorders. A meta-analysis of 36 studies. Arch Gen Psychiatry 2011;68:724-31.
 7. Fichter MM, Quadflieg N. Mortality in eating disorders - results of a large prospective clinical longitudinal study. Int J Eat Disord 2016;49:391-401.
 8. Eckert ED, Halmi KA, Marchi P. Ten year follow-up of anorexia nervosa. Clinical course and outcome. Psych Med 1995;25:143-56.
 9. Støving RK, Andries A, Brixen K, et al. Gender differences in outcome of eating disorders: a retrospective cohort study. Psychiatry Res 2011;186:362-6.
 10. Strober M, Freeman R, Morrell W. The long-term course of severe anorexia nervosa in adolescents: survival analysis of recovery, relapse, and outcome predictors over 10-15 years in a prospective study. Int J Eat Disord 1997;22:339-60.
 11. Zerwas S, Lund BC, Von Holle A, et al. Factors associated with recovery from anorexia nervosa. J Psychiatr Res 2013;47:972-9.
 12. Treasure J, Duarte TA, Schmidt U. Eating Disorders. Lancet 2020;395:899-911.
 13. Carter JC, Blackmore E, Sutandar-Pinnock K, et al. Relapse in anorexia nervosa: a survival analysis. Psychol Med 2004;34:671-9.
 14. Carter JC, Mercer-Lynn KB, Norwood SJ, et al. A prospective study of predictors of relapse in anorexia nervosa: implications for relapse prevention. Psychiatry Research 2012;200:518-23.
 15. Khalsa SS, Portnoff LC, McCurdy-McKinnon D, et al. What happens after treatment? A systematic review of relapse, remission, and recovery in anorexia nervosa. J Eat Disord 2017;5:20.
 16. Richard M, Bauer S, Kordy H. Relapse in Anorexia and Bulimia Nervosa - a 2.5-year follow-up study. Eur Eat Disord Rev 2005;13:180-90.
 17. Berends T, van Meijel B, van Elburg A. Richtlijn Terugvalpreventie Anorexia Nervosa (Guideline Relapse Prevention Anorexia Nervosa). Koninklijke Van Gorcum; 2010. Te raadplegen op: http://www.relapse-an.com/
 18. Berends T, van Meijel B, van Elburg A. The Anorexia Relapse Prevention Guidelines: A case report. Perspect Psychiatr Care 2012;48:149-55.
 19. Berends T, Boonstra N, van Elburg A. Relapse in anorexia nervosa: A systematic review and meta-analysis. Curr Opin Psychiatry 2018;31:445-55.
 20. Berends T, van Meijel B, Nugteren W, et al. Rate, timing and predictors of relapse in patients with anorexia nervosa following a relapse prevention program: A cohort study. BMC Psychiatry 2016;16:316.
 21. Berends T, van de Lagemaat M, van Meijel B, et al. Relapse prevention in anorexia nervosa: Experiences of patients and parents. Int J Ment Health Nurs 2018;27:1546-55.
 22. Berends T, Boonstra N, van Zon M, et al. The development of the Anorexia Relapse Prevention INventory (ARPIN). Submitted.
 23. Lorig KR, Holman HR. Self-management education: history, definition, outcomes, and mechanisms. Ann Behav Med 2003;26:1-7.
 24. Terwee CB, Prinsen CA, Chiarotto A, et al. COSMIN methodology for evaluating the content validity of patient-reported outcome measures: a Delphi study. Qual Life Res 2018;27:1159-70.
Over dit artikel
Auteur
Tamara Berends
Over de auteur

Dr. Tamara Berends heeft een achtergrond als Verpleegkundig Specialist GGZ. Zij is werkzaam bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld als verpleegkundig specialist en daarnaast als opleider GGZVS bij Altrecht. In 2010 startte zij met haar promotieonderzoek naar terugvalpreventie bij anorexia nervosa. Het onderzoek werd begeleid door de promotoren prof. dr. Annemarie van Elburg en prof. dr. Wijbrand Hoek, en copromotor dr. Nynke Boonstra. Haar promotie vond plaats op 11 december 2020 aan de Universiteit van Utrecht.
Het volledige proefschrift is te downloaden via:
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/400335

Correspondentieadres: t.berends@altrecht.nl

Printdatum
17 september 2021
E-pubdatum
20 september 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.9.127847


Over dit artikel
Auteur
Tamara Berends
Over de auteur

Dr. Tamara Berends heeft een achtergrond als Verpleegkundig Specialist GGZ. Zij is werkzaam bij Altrecht Eetstoornissen Rintveld als verpleegkundig specialist en daarnaast als opleider GGZVS bij Altrecht. In 2010 startte zij met haar promotieonderzoek naar terugvalpreventie bij anorexia nervosa. Het onderzoek werd begeleid door de promotoren prof. dr. Annemarie van Elburg en prof. dr. Wijbrand Hoek, en copromotor dr. Nynke Boonstra. Haar promotie vond plaats op 11 december 2020 aan de Universiteit van Utrecht.
Het volledige proefschrift is te downloaden via:
http://dspace.library.uu.nl/handle/1874/400335

Correspondentieadres: t.berends@altrecht.nl

Printdatum
17 september 2021
E-pubdatum
20 september 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.9.127847