Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 9-11
sep 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 9-11
sep 2021, jr. 36
Actueel

Rebels leiderschap

Een meerjarig onderzoek naar verpleegkundig leiderschap onder de radar

De coronacrisis en de nasleep daarvan onderstrepen het belang van verpleegkundig leiderschap. Twee concepten zijn volgens ons cruciaal bij het verder ontwikkelen van dit leiderschap, namelijk het concept van Magnet Hospitals en het concept van rebels verpleegkundig leiderschap. Beide worden in dit artikel kort uitgelegd, om vervolgens stil te staan bij de REBEL-V-studie, waarin dit rebels verpleegkundig leiderschap verder wordt onderzocht.

Literatuur

 1. Lalleman P. Van Krim tot Corona: verpleegkundig leiderschap in tijden van crisis. Verpleegkunde 2020;35(2):4-7.
 2. Berenschot. Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg! Rapport over het terugbrengen van de tekorten aanverpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht. 2017. Te raadplegen op: https://www.venvn.nl/
 3. Lalleman P, Stalpers D, Goossens L, et al. RN2Blend: meerjarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Verpleegkunde 2020;35(1):4-6.
 4. Oldenhof L, Bal R. Voorbij de kloof tussen systeemen leefwereld. Een zoektocht naar nieuwe experimentele sturingsvormen. In: Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit. Den Haag; 2016. Te raadplegen op: https://www.researchgate.net/publication/
 5. de Kok E, Weggelaar‐Jansen AM, Schoonhoven L, et al. A scoping review of rebel nurse leadership: Descriptions, competences and stimulating/hindering factors. J Clin Nurs 2021;30:2563-83.
 6. Schmalenberg C, Kramer M. Essentials of a productive nurse work environment. Nurs Res 2008;57:2-13.
 7. Boamah SA, Spence Laschinger HK, Wong C, et al. Effect of transformational leadership on job satisfaction and patient safety outcomes. Nurs Outlook 2018;66:180-9.
 8. Alilyyani B, Wong CA, Cummings G. Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review. Int J Nurs Stud 2018;83:34-64.
 9. Kim LY, Rose DE, Ganz DA, et al. Elements of the healthy work environment associated with lower primary care nurse burnout. Nurs Outlook 2020;68:14-25.
 10. Rodríguez-García MC, Márquez-Hernández VV, Belmonte- García T, et al. How Magnet Hospital Status Affects Nurses, Patients, and Organizations: A Systematic Review. Am J Nurs 2020;120:28-38.
 11. V&VN. Handboek Excellente Zorg: Werken aan de beste zorg in een gezonde werkomgeving. 2017. Te raadplegen op: https://www.venvn.nl/
 12. Zorgvisie. Ziekenhuisbestuur zet verpleegkundige buitenspel in crisismanagement. 2020. Te raadplegen op: https://www.zorgvisie.nl/
 13. Allen D. The invisible work of nurses: Hospitals, organisation and healthcare. The Invisible Work of Nurses: Hospitals, Organisation and Healthcare. Taylor and Francis Inc.; 2014
 14. Lalleman PCB, Smid GAC, Lagerwey MD, et al. Curbing the urge to care: A Bourdieusian analysis of the effect of the caring disposition on nurse middle managers’ clinical leadership in patient safety practices. Int J Nurs 2016;63:179-88.
 15. Edmondson AC. Learning from failure in health care: frequent opportunities, pervasive barriers. Qual Saf Heal Care 2004;13(Suppl II):ii3-ii9.
 16. Wallenburg I, Weggelaar AM, Bal R. Walking the tightrope: how rebels “do” quality of care in healthcare organizations. J Health Organ Manag 2019;33:869-83.
Actueel

Rebels leiderschap

Een meerjarig onderzoek naar verpleegkundig leiderschap onder de radar

De coronacrisis en de nasleep daarvan onderstrepen het belang van verpleegkundig leiderschap. Twee concepten zijn volgens ons cruciaal bij het verder ontwikkelen van dit leiderschap, namelijk het concept van Magnet Hospitals en het concept van rebels verpleegkundig leiderschap. Beide worden in dit artikel kort uitgelegd, om vervolgens stil te staan bij de REBEL-V-studie, waarin dit rebels verpleegkundig leiderschap verder wordt onderzocht.

Literatuur

 1. Lalleman P. Van Krim tot Corona: verpleegkundig leiderschap in tijden van crisis. Verpleegkunde 2020;35(2):4-7.
 2. Berenschot. Aan het werk voor een betere arbeidsmarkt in de zorg! Rapport over het terugbrengen van de tekorten aanverpleegkundigen en verzorgenden. Utrecht. 2017. Te raadplegen op: https://www.venvn.nl/
 3. Lalleman P, Stalpers D, Goossens L, et al. RN2Blend: meerjarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Verpleegkunde 2020;35(1):4-6.
 4. Oldenhof L, Bal R. Voorbij de kloof tussen systeemen leefwereld. Een zoektocht naar nieuwe experimentele sturingsvormen. In: Verlangen naar samenhang. Over systeemverantwoordelijkheid en pluriformiteit. Den Haag; 2016. Te raadplegen op: https://www.researchgate.net/publication/
 5. de Kok E, Weggelaar‐Jansen AM, Schoonhoven L, et al. A scoping review of rebel nurse leadership: Descriptions, competences and stimulating/hindering factors. J Clin Nurs 2021;30:2563-83.
 6. Schmalenberg C, Kramer M. Essentials of a productive nurse work environment. Nurs Res 2008;57:2-13.
 7. Boamah SA, Spence Laschinger HK, Wong C, et al. Effect of transformational leadership on job satisfaction and patient safety outcomes. Nurs Outlook 2018;66:180-9.
 8. Alilyyani B, Wong CA, Cummings G. Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review. Int J Nurs Stud 2018;83:34-64.
 9. Kim LY, Rose DE, Ganz DA, et al. Elements of the healthy work environment associated with lower primary care nurse burnout. Nurs Outlook 2020;68:14-25.
 10. Rodríguez-García MC, Márquez-Hernández VV, Belmonte- García T, et al. How Magnet Hospital Status Affects Nurses, Patients, and Organizations: A Systematic Review. Am J Nurs 2020;120:28-38.
 11. V&VN. Handboek Excellente Zorg: Werken aan de beste zorg in een gezonde werkomgeving. 2017. Te raadplegen op: https://www.venvn.nl/
 12. Zorgvisie. Ziekenhuisbestuur zet verpleegkundige buitenspel in crisismanagement. 2020. Te raadplegen op: https://www.zorgvisie.nl/
 13. Allen D. The invisible work of nurses: Hospitals, organisation and healthcare. The Invisible Work of Nurses: Hospitals, Organisation and Healthcare. Taylor and Francis Inc.; 2014
 14. Lalleman PCB, Smid GAC, Lagerwey MD, et al. Curbing the urge to care: A Bourdieusian analysis of the effect of the caring disposition on nurse middle managers’ clinical leadership in patient safety practices. Int J Nurs 2016;63:179-88.
 15. Edmondson AC. Learning from failure in health care: frequent opportunities, pervasive barriers. Qual Saf Heal Care 2004;13(Suppl II):ii3-ii9.
 16. Wallenburg I, Weggelaar AM, Bal R. Walking the tightrope: how rebels “do” quality of care in healthcare organizations. J Health Organ Manag 2019;33:869-83.
Over dit artikel
Auteurs
Eline de Kok, Pieterbas Lalleman, Anne Marie Weggelaar-Jansen, Lisette Schoonhoven
Over de auteurs

Eline de Kok, MSc, is verpleegkundige, werkzaam als adviseur beroepsontwikkeling bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN), promovenda op de REBEL-V-studie en als verpleegkundige op de longafdeling in het UMC Utrecht.
Dr. Pieterbas Lalleman is verpleegkundige en organisatiesocioloog, werkzaam als assistant professor bij de Hogeschool Utrecht en Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen is verpleegkundige, werkzaam als assistant professor bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Prof. dr. Lisette Schoonhoven is hoogleraar Verplegingswetenschap, in het bijzonder kwaliteit en patiëntveiligheid van verpleegkundige zorgverlening, aan de Universiteit Utrecht.

Correspondentieadres: e.kok@venvn.nl

Printdatum
17 september 2021
E-pubdatum
20 september 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.9.127837


Over dit artikel
Auteurs
Eline de Kok, Pieterbas Lalleman, Anne Marie Weggelaar-Jansen, Lisette Schoonhoven
Over de auteurs

Eline de Kok, MSc, is verpleegkundige, werkzaam als adviseur beroepsontwikkeling bij de Nederlandse Beroepsvereniging voor Verpleegkundigen en Verzorgenden (V&VN), promovenda op de REBEL-V-studie en als verpleegkundige op de longafdeling in het UMC Utrecht.
Dr. Pieterbas Lalleman is verpleegkundige en organisatiesocioloog, werkzaam als assistant professor bij de Hogeschool Utrecht en Verplegingswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.
Dr. Anne Marie Weggelaar-Jansen is verpleegkundige, werkzaam als assistant professor bij de Erasmus School of Health Policy & Management (ESHPM) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.
Prof. dr. Lisette Schoonhoven is hoogleraar Verplegingswetenschap, in het bijzonder kwaliteit en patiëntveiligheid van verpleegkundige zorgverlening, aan de Universiteit Utrecht.

Correspondentieadres: e.kok@venvn.nl

Printdatum
17 september 2021
E-pubdatum
20 september 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.9.127837