Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 38-42
jun 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 38-42
jun 2021, jr. 36
Inaugurele & lectorale rede

Wijkgericht werken aan herstel vanuit de GGZ

De kracht van interprofessionele zorg

Op 29 maart 2021 hield dr. Wilma Swildens haar openbare les bij aanvaarding van het lectoraat Interprofessionele zorg in de GGZ, ondergebracht bij het cluster Nursing van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn bij Hogeschool Inholland. In dit artikel worden de doelstellingen van het lectoraat beschreven.

Literatuur

 1. Gijswijt-Hofstra M. Within and outside the walls of the asylum: caring for the Dutch mentally ill 1884-2000. In: M. Gijswijt-Hofstra, H. Oosterhuis, J. Vijselaar, & H. Freeman, Psychiatric cultures compared: psychiatry and mental health care in the twentieth century: comparisons and approaches (pp. 35-72). Amsterdam: University Press; 2005.
 2. Goffman E. Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Doubleday; 2016.
 3. Kroon H, Michon H, Knispel A, et al. Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Utrecht: Trimbos-instituut; 2019.
 4. Swildens WE. Zorg voor werk en dagbesteding. Een onderzoek naar een regionale aanpak voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Academisch proefschrift. Groningen: Wolters-Noordhoff; 1995.
 5. Droes J, Nuy M. De individuele rehabilitatiebenadering. Inleiding tot gedachtengoed, techniek en randvoorwaarden. Utrecht: SWP; 2000.
 6. Swildens WE, van Keijzerswaard AJ, van Wel T, et al. Individuele rehabilitatie voor chronisch psychiatrische patiënten. Tijdschr Psychiatr 2003;45:15-26.
 7. Projectgroep Plan van aanpak ernstige psychische aandoeningen. Over de brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos; 2014.
 8. Delespaul Ph, de consensusgroep EPA. Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie 2013;55:427-38.
 9. Delespaul Ph, Berkvens B. Netwerkzorg voor wie en waarom? In: N. Mulder, J. van Weeghel, Ph. Delespaul, et al. (reds.), Netwerkzorg. Op weg naar optimale herstelondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (pp 61-89). Amsterdam: Boom De Tijdstroom; 2020.
 10. Cahn W. Focus op lijf en leden. Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2017.
 11. Swildens W, Termorshuizen F, de Ridder A, et al. Somatic care with a psychotic disorder. Lower somatic health care utilization of patients with a psychotic disorder compared to other patient groups and to controls without a psychiatric diagnosis. Adm Policy Ment Health 2016;43:650-62.
 12. Abdullah-Koolmees H, Gardarsdottir H, Minnema LA, et al. Predicting rehospitalization in patients treated with antipsychotics: a prospective observational study. Ther Adv Psychopharmacol 2018;8:213-29.
 13. Sanches SA, van Busschbach JT, Michon HWC, et al. The role of working alliance in attainment of personal goals and improvement in quality of life during psychiatric rehabilitation. Psychiatr Serv 2018;69:903-9.
 14. Straalman J, Swildens WE, Braam AW. Andere cultuur, andere behoefte bij ernstige psychische aandoeningen. Verschillen in zorgbehoefte tussen westerse patiënten en patiënten met een niet westerse migratieachtergrond in Utrecht. (manuscript).
 15. Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalization and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Academisch proefschrift. Universiteit Maastricht; 2014.
 16. Cahn W, Slooff C, Wiersma D. Epidemiologie en beloop. In: W. Cahn, I. Myin-Germeys, R. Bruggeman, L. de Haan (red.), Handboek schizofreniespectrumstoornissen. Tweede geheel herziene druk (pp. 313-326). Amsterdam: Boom – de Tijdstroom; 2019.
 17. Kortrijk HE, Mulder CL, van der Gaag M, et al. Symptomatic and functional remission and its associations with quality of life in patients with psychotic disorder in Assertive Community Treatment teams. Compr Psychiatry 2012;53:1174-80.
 18. Kwakernaak S, Swildens WE, van Wel TF, et al. Symptomatic and functional remission in young adults with a psychotic disorder in a rehabilitation focused team. Community Ment Health J 2020;56:549-58.
 19. Soundy A, Stubbs B, Roskell C, et al. Identifying the facilitators and processes which influence recovery in individuals with schizophrenia: a systematic review and thematic synthesis. J Ment Health 2015;24:103-10.
 20. Lodder M, Schrijvers A, de Leeuw J, et al. Community housing: functional outcome of severe mental illness is associated with the personality traits of the case manager. Housing, Care and Support 2019;22:106-13.
 21. Cahn W. Schnack H, et al. De psychose prognose predictor. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/onderzoeksprogramma-ggz/psychosis-prognosis-predictor/
 22. van Veldhuizen R, Polhuis D, Bähler M, et al. (red). Handboek (Flexible) ACT. Herstelondersteunende zorg en behandeling in de eigen omgeving voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (2e geh. herz. Druk). Utrecht: De Tijdstroom; 2015.
 23. Van Vugt MD, Kroon H, Delespaul PA, et al. Assertive community treatment in the Netherlands: outcome and model fidelity. Can J Psychiatry 2011;5:154-60.
 24. Nordén T, Eriksson A, Kjellgren A, et al. Involving clients and their relatives and friends in psychiatric care: Case managers’ experiences of training in resource group assertive community treatment. Psych J 2012;1(1):15-27.
 25. Leeman E, Bähler M, Bovenberg F, et al. Praktijkboek resourcegoepen. Herstellen doe je samen. Utrecht: De Tijdstroom; 2017.
 26. Razzaque R, Stockmann T. An introduction to peersupported open dialogue in mental healthcare. BJPsychiatry Advances 2016;22:348-56.
 27. Boevink W. HEE! Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Academisch proefschrift. Maastricht University; 2017.
 28. Stavenuiter B. Triadisch werken: de onmisbare rol van de familie. In: W. Cahn, I. Myin-Germeys, R. Bruggeman, L. de Haan (red.), Handboek schizofreniespectrum (21-46). Tweede herziene druk. Amsterdam: Boom – de Tijdstroom; 2019.
 29. Kole M, Rousseau B. Persoonlijk herstel en empowerment. In: J.W. van Zuthem, F. Kroon, Ch. Wunderink, J. van Weeghel, S. van Rooijen (reds.). Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. In ambulante begeleiding en beschermd wonen (pp. 72-83). Amsterdam: SWP; 2017.
 30. Castelein S, Bruggeman R, van Busschbach JT, et al. The effectiveness of peer support groups in psychosis: a randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand 2008;18:64-72.
 31. Van Gestel-Timmermans JA. (2011). Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course. Academisch proefschrift. 2011.
 32. World Health Organization. Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Geneva: WHO Press; 2010.
 33. Nugter MA, Engelsbel F, Bähler M, et al. Outcomes of FLEXIBLE Assertive Community Treatment (FACT) implementation: a prospective real-life study. Community Ment Health J 2015;52:898-907.
 34. Swildens WE, Beverloo L, Schijven G, et al. Uitkomsten van GGZ in de wijk. Landelijk FAC-T congres ‘F-ACT Harvest - oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers’. Utrecht. 2018.
 35. Zorgstandaard Psychose. Utrecht: AKWA: 2017.
 36. Michon H, van Busschbach JT, Stant AD, et al. Effectiveness of individual placement and support for people with severe mental illness in the Netherlands: A 30-month randomized controlled trial. Psychiatr Rehabil J 2014;37:129-36.
 37. Wilken JP, den Hollander D. Handboek steunend relationeel handelen. Werken aan herstel en kwaliteit van leven. Amsterdam: SWP; 2019.
 38. Swildens W, van Busschbach JT, Michon H, et al. Effectively working on rehabilitation goals: 24-month outcome of a randomized controlled trial of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach. Can J Psychiatry 2011;56:751-60.
 39. Sanches SA, Swildens WE, Schaefer B, et al. Effectiveness of the Boston University Approach to Psychiatric Rehabilitation in improving social participation in people with severe mental illnesses: a randomized controlled trial. Front Psychiatry 2020;11:571640.
 40. Scheepers F. Innovatie in de GGZ beginnen met een beschreven lei. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2018.
 41. van Meijel B, Gamel C, van Swieten-Duijfjes B, et al. The development of evidence-based nursing interventions: methodological considerations. J Adv Nurs 2004;48:84-92.
 42. Korevaar L, Kroes J, Kuik S. Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional. In: J. P. Wilken en A. M. van Bergen (red.). Handboek werken in de wijk (pp. 89-99). Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2016.
 43. Swildens W. Leernetwerk Herstelgerichte ggz in de wijk. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokaleinitiatieven- mensen-met-verward-gedrag/leernetwerkherstelgerichte- ggz-in-de-wijkinterprofessioneelgebiedsgericht-samenwerken-aan-zelfr/
Inaugurele & lectorale rede

Wijkgericht werken aan herstel vanuit de GGZ

De kracht van interprofessionele zorg

Op 29 maart 2021 hield dr. Wilma Swildens haar openbare les bij aanvaarding van het lectoraat Interprofessionele zorg in de GGZ, ondergebracht bij het cluster Nursing van het domein Gezondheid, Sport en Welzijn bij Hogeschool Inholland. In dit artikel worden de doelstellingen van het lectoraat beschreven.

Literatuur

 1. Gijswijt-Hofstra M. Within and outside the walls of the asylum: caring for the Dutch mentally ill 1884-2000. In: M. Gijswijt-Hofstra, H. Oosterhuis, J. Vijselaar, & H. Freeman, Psychiatric cultures compared: psychiatry and mental health care in the twentieth century: comparisons and approaches (pp. 35-72). Amsterdam: University Press; 2005.
 2. Goffman E. Asylums: Essays on the Condition of the Social Situation of Mental Patients and Other Inmates. New York: Doubleday; 2016.
 3. Kroon H, Michon H, Knispel A, et al. Landelijke Monitor Ambulantisering en Hervorming Langdurige GGZ. Utrecht: Trimbos-instituut; 2019.
 4. Swildens WE. Zorg voor werk en dagbesteding. Een onderzoek naar een regionale aanpak voor mensen met een psychiatrische achtergrond. Academisch proefschrift. Groningen: Wolters-Noordhoff; 1995.
 5. Droes J, Nuy M. De individuele rehabilitatiebenadering. Inleiding tot gedachtengoed, techniek en randvoorwaarden. Utrecht: SWP; 2000.
 6. Swildens WE, van Keijzerswaard AJ, van Wel T, et al. Individuele rehabilitatie voor chronisch psychiatrische patiënten. Tijdschr Psychiatr 2003;45:15-26.
 7. Projectgroep Plan van aanpak ernstige psychische aandoeningen. Over de brug. Plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen. Utrecht: Kenniscentrum Phrenos; 2014.
 8. Delespaul Ph, de consensusgroep EPA. Consensus over de definitie van mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) en hun aantal in Nederland. Tijdschrift voor Psychiatrie 2013;55:427-38.
 9. Delespaul Ph, Berkvens B. Netwerkzorg voor wie en waarom? In: N. Mulder, J. van Weeghel, Ph. Delespaul, et al. (reds.), Netwerkzorg. Op weg naar optimale herstelondersteuning voor mensen met ernstige psychische aandoeningen (pp 61-89). Amsterdam: Boom De Tijdstroom; 2020.
 10. Cahn W. Focus op lijf en leden. Lichamelijke gezondheid bij psychiatrische aandoeningen. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2017.
 11. Swildens W, Termorshuizen F, de Ridder A, et al. Somatic care with a psychotic disorder. Lower somatic health care utilization of patients with a psychotic disorder compared to other patient groups and to controls without a psychiatric diagnosis. Adm Policy Ment Health 2016;43:650-62.
 12. Abdullah-Koolmees H, Gardarsdottir H, Minnema LA, et al. Predicting rehospitalization in patients treated with antipsychotics: a prospective observational study. Ther Adv Psychopharmacol 2018;8:213-29.
 13. Sanches SA, van Busschbach JT, Michon HWC, et al. The role of working alliance in attainment of personal goals and improvement in quality of life during psychiatric rehabilitation. Psychiatr Serv 2018;69:903-9.
 14. Straalman J, Swildens WE, Braam AW. Andere cultuur, andere behoefte bij ernstige psychische aandoeningen. Verschillen in zorgbehoefte tussen westerse patiënten en patiënten met een niet westerse migratieachtergrond in Utrecht. (manuscript).
 15. Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health. Its operationalization and use in public health and healthcare, and in evaluating health effects of food. Academisch proefschrift. Universiteit Maastricht; 2014.
 16. Cahn W, Slooff C, Wiersma D. Epidemiologie en beloop. In: W. Cahn, I. Myin-Germeys, R. Bruggeman, L. de Haan (red.), Handboek schizofreniespectrumstoornissen. Tweede geheel herziene druk (pp. 313-326). Amsterdam: Boom – de Tijdstroom; 2019.
 17. Kortrijk HE, Mulder CL, van der Gaag M, et al. Symptomatic and functional remission and its associations with quality of life in patients with psychotic disorder in Assertive Community Treatment teams. Compr Psychiatry 2012;53:1174-80.
 18. Kwakernaak S, Swildens WE, van Wel TF, et al. Symptomatic and functional remission in young adults with a psychotic disorder in a rehabilitation focused team. Community Ment Health J 2020;56:549-58.
 19. Soundy A, Stubbs B, Roskell C, et al. Identifying the facilitators and processes which influence recovery in individuals with schizophrenia: a systematic review and thematic synthesis. J Ment Health 2015;24:103-10.
 20. Lodder M, Schrijvers A, de Leeuw J, et al. Community housing: functional outcome of severe mental illness is associated with the personality traits of the case manager. Housing, Care and Support 2019;22:106-13.
 21. Cahn W. Schnack H, et al. De psychose prognose predictor. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/onderzoeksprogramma-ggz/psychosis-prognosis-predictor/
 22. van Veldhuizen R, Polhuis D, Bähler M, et al. (red). Handboek (Flexible) ACT. Herstelondersteunende zorg en behandeling in de eigen omgeving voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (2e geh. herz. Druk). Utrecht: De Tijdstroom; 2015.
 23. Van Vugt MD, Kroon H, Delespaul PA, et al. Assertive community treatment in the Netherlands: outcome and model fidelity. Can J Psychiatry 2011;5:154-60.
 24. Nordén T, Eriksson A, Kjellgren A, et al. Involving clients and their relatives and friends in psychiatric care: Case managers’ experiences of training in resource group assertive community treatment. Psych J 2012;1(1):15-27.
 25. Leeman E, Bähler M, Bovenberg F, et al. Praktijkboek resourcegoepen. Herstellen doe je samen. Utrecht: De Tijdstroom; 2017.
 26. Razzaque R, Stockmann T. An introduction to peersupported open dialogue in mental healthcare. BJPsychiatry Advances 2016;22:348-56.
 27. Boevink W. HEE! Over Herstel, Empowerment en Ervaringsdeskundigheid in de psychiatrie. Academisch proefschrift. Maastricht University; 2017.
 28. Stavenuiter B. Triadisch werken: de onmisbare rol van de familie. In: W. Cahn, I. Myin-Germeys, R. Bruggeman, L. de Haan (red.), Handboek schizofreniespectrum (21-46). Tweede herziene druk. Amsterdam: Boom – de Tijdstroom; 2019.
 29. Kole M, Rousseau B. Persoonlijk herstel en empowerment. In: J.W. van Zuthem, F. Kroon, Ch. Wunderink, J. van Weeghel, S. van Rooijen (reds.). Ondersteuning van psychisch kwetsbare mensen. In ambulante begeleiding en beschermd wonen (pp. 72-83). Amsterdam: SWP; 2017.
 30. Castelein S, Bruggeman R, van Busschbach JT, et al. The effectiveness of peer support groups in psychosis: a randomized controlled trial. Acta Psychiatr Scand 2008;18:64-72.
 31. Van Gestel-Timmermans JA. (2011). Recovery is up to you: Evaluation of a peer-run course. Academisch proefschrift. 2011.
 32. World Health Organization. Framework for action on interprofessional education & collaborative practice. Geneva: WHO Press; 2010.
 33. Nugter MA, Engelsbel F, Bähler M, et al. Outcomes of FLEXIBLE Assertive Community Treatment (FACT) implementation: a prospective real-life study. Community Ment Health J 2015;52:898-907.
 34. Swildens WE, Beverloo L, Schijven G, et al. Uitkomsten van GGZ in de wijk. Landelijk FAC-T congres ‘F-ACT Harvest - oogsten uit de proeftuinen van nieuwe pioniers’. Utrecht. 2018.
 35. Zorgstandaard Psychose. Utrecht: AKWA: 2017.
 36. Michon H, van Busschbach JT, Stant AD, et al. Effectiveness of individual placement and support for people with severe mental illness in the Netherlands: A 30-month randomized controlled trial. Psychiatr Rehabil J 2014;37:129-36.
 37. Wilken JP, den Hollander D. Handboek steunend relationeel handelen. Werken aan herstel en kwaliteit van leven. Amsterdam: SWP; 2019.
 38. Swildens W, van Busschbach JT, Michon H, et al. Effectively working on rehabilitation goals: 24-month outcome of a randomized controlled trial of the Boston Psychiatric Rehabilitation Approach. Can J Psychiatry 2011;56:751-60.
 39. Sanches SA, Swildens WE, Schaefer B, et al. Effectiveness of the Boston University Approach to Psychiatric Rehabilitation in improving social participation in people with severe mental illnesses: a randomized controlled trial. Front Psychiatry 2020;11:571640.
 40. Scheepers F. Innovatie in de GGZ beginnen met een beschreven lei. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht; 2018.
 41. van Meijel B, Gamel C, van Swieten-Duijfjes B, et al. The development of evidence-based nursing interventions: methodological considerations. J Adv Nurs 2004;48:84-92.
 42. Korevaar L, Kroes J, Kuik S. Interdisciplinaire samenwerking in de wijk: de T-shaped professional. In: J. P. Wilken en A. M. van Bergen (red.). Handboek werken in de wijk (pp. 89-99). Amsterdam: Uitgeverij SWP; 2016.
 43. Swildens W. Leernetwerk Herstelgerichte ggz in de wijk. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/geestelijke-gezondheid-ggz/programmas/project-detail/actieprogramma-lokaleinitiatieven- mensen-met-verward-gedrag/leernetwerkherstelgerichte- ggz-in-de-wijkinterprofessioneelgebiedsgericht-samenwerken-aan-zelfr/
Over dit artikel
Auteur
Wilma Swildens
Over de auteur

Dr. Wilma Swildens, sociaal wetenschapper (andragoloog) en als bijzonder lector Interprofessionele zorg in de GGZ verbonden aan Hogeschool Inholland bij het domein Gezondheid, Sport en Welzijn, cluster Nursing. Dit lectoraat is ingesteld vanwege Altrecht GGZ, waar Wilma Swildens tevens werkzaam is als senior onderzoeker en manager van de afdeling Zorgmonitoring en onderzoek bij ernstige psychische aandoeningen.
De film die is gemaakt van de openbare les en het redeboek ‘GGZ in de wijk. De kracht van interprofessionele professionele zorg in de wijk’ zijn te vinden op:
https://www.youtube.com
Meer informatie over het lectoraat via:
https://www.inholland.nl

Correspondentieadres: wilma.swildens@inholland.nl

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127535


Over dit artikel
Auteur
Wilma Swildens
Over de auteur

Dr. Wilma Swildens, sociaal wetenschapper (andragoloog) en als bijzonder lector Interprofessionele zorg in de GGZ verbonden aan Hogeschool Inholland bij het domein Gezondheid, Sport en Welzijn, cluster Nursing. Dit lectoraat is ingesteld vanwege Altrecht GGZ, waar Wilma Swildens tevens werkzaam is als senior onderzoeker en manager van de afdeling Zorgmonitoring en onderzoek bij ernstige psychische aandoeningen.
De film die is gemaakt van de openbare les en het redeboek ‘GGZ in de wijk. De kracht van interprofessionele professionele zorg in de wijk’ zijn te vinden op:
https://www.youtube.com
Meer informatie over het lectoraat via:
https://www.inholland.nl

Correspondentieadres: wilma.swildens@inholland.nl

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127535