Verpleegkunde Nummer 2 , p. 3
jun 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 2 , p. 3
jun 2021, jr. 36
Van de redactie

Van de redactie

In 2018 is het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) gestart. Daarin hebben alle hoogleraren verplegingswetenschap die zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit zitting. Het WCV heeft als taak om met wetenschappelijke kennisontwikkeling een bijdrage te leveren aan effectieve en efficiënte zorg door verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, en aan wetenschappelijk onderbouwd beleid voor de zorg. De kracht van het WCV ligt in de samenwerking tussen de hoogleraren onderling, met lectoren, practoren, docenten, zorgprofessionals en met belangrijke stakeholders zoals ZonMw en het ministerie van VWS. In het eerste Actueel van dit nummer van Verpleegkunde gaat Jan Hamers, voormalig voorzitter van het WCV, nader in op de taken van het WCV en belangrijke speerpunten voor de komende tijd.

Van de redactie

Van de redactie

In 2018 is het Wetenschappelijk College Verpleegkunde (WCV) gestart. Daarin hebben alle hoogleraren verplegingswetenschap die zijn verbonden aan een Nederlandse universiteit zitting. Het WCV heeft als taak om met wetenschappelijke kennisontwikkeling een bijdrage te leveren aan effectieve en efficiënte zorg door verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten, en aan wetenschappelijk onderbouwd beleid voor de zorg. De kracht van het WCV ligt in de samenwerking tussen de hoogleraren onderling, met lectoren, practoren, docenten, zorgprofessionals en met belangrijke stakeholders zoals ZonMw en het ministerie van VWS. In het eerste Actueel van dit nummer van Verpleegkunde gaat Jan Hamers, voormalig voorzitter van het WCV, nader in op de taken van het WCV en belangrijke speerpunten voor de komende tijd.

Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, Amsterdam, Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelveen, en Universiteit Antwerpen

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127519


Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde, Hogeschool Inholland, Amsterdam, Zonnehuisgroep Amstelland, Amstelveen, en Universiteit Antwerpen

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127519