Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 10-19
jun 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 10-19
jun 2021, jr. 36
Onderzoeksartikel

Persoonlijkheid en demografische factoren als voorspellers van werving en verloop van thuisverpleegkundigen bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen

DOEL
In deze studie is onderzocht in welke mate persoonlijkheid en demografische factoren een fit met de thuisverpleging voorspellen en of een typisch profiel van de thuisverpleegkundige kan worden geïdentificeerd.

METHODE
Er werd een beschrijvend, retrospectief onderzoek uitgevoerd bij 1.136 verpleegkundigen die solliciteerden bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, een van de grootste organisaties voor thuisverpleging in België. Persoonlijkheid werd gemeten aan de hand van een vragenlijst gebaseerd op het DISC-model.

RESULTATEN
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat altruïstische S-profielen en extraverte I-profielen in de thuisverpleging meer voorkomen dan andere profielen. Daarnaast zijn het werkregime en de afdeling waarin de verpleegkundigen werken significant geassocieerd met het verloop en indirect met de afstemming binnen het team.

CONCLUSIE
Thuisverplegingsorganisaties hebben er baat bij om al tijdens de selectieprocedure na te gaan welk profiel de verpleegkundige heeft.

Literatuur

 1. Knack. Voka waarschuwt: nu al drie vacatures per nieuwe verpleegkundige. 2020. Te raadplegen op: https://www.knack.be/nieuws/belgie/voka-waarschuwt-nual- drie-vacatures-per-nieuwe-verpleegkundige/articlenews-1573769.html
 2. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Info over knelpuntberoepen. Te raadplegen op: https://www.vdab.be/jobs/knelpuntberoepen.shtml
 3. De Tijd. 5.500 verpleegkundigen tekort voor veilige zorg in ziekenhuizen. 2020. Te raadplegen op: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgiealgemeen/5-500-verpleegkundigen-tekort-voor-veiligezorg- in-ziekenhuizen/10203791
 4. Van Bogaert P, Kowalski C, Weeks SM, et al. The relationship between nurse practice environment, nurse work characteristics, burnout and job outcome and quality of nursing care: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2013;50:1667-77.
 5. Van Bogaert P, van Heusden D, Timmermans O, et al. Nurse work engagement impacts job outcome and nurse-assessed quality of care: Model testing with nurse practice environment and nurse work characteristics as predictors. Front Psychol 2014;5:1261.
 6. Cavents C, Daneels K, Van Loon H, et al. Verpleegkundige werkomgeving en interprofessionele relatie als voorspeller van professioneel en psychisch welbevinden en kwaliteit van patiëntenzorg in een organisatie voor thuisverpleging. Tijdschrift voor Geneeskunde 2018;74(14-15):979-88.
 7. Vander Elst T, Cavents C, Daneels K, et al. Job demandsresources predicting burnout and work engagement among Belgian home healthcare nurses: A cross-sectional study. Nurs Outlook 2016;64:542-56.
 8. Swider BW, Zimmerman RD. Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior 2010;76:487-506.
 9. Vandenbroeck S, Van Gerven E, De Witte H, et al. Burnout in Belgian physicians and nurses. Occup Med (Lond) 2017;67:546-54.
 10. Geuens N, Braspenning M, Van Bogaert P, et al. Individual vulnerability to burnout in nurses: The role of Type D personality within different nursing speciality areas. Burnout Research 2015;2:80-6.
 11. Geuens N, Van Bogaert P, Franck E. Vulnerability to burnout within the nursing workforce-the role of personality and interpersonal behaviour. J Clin Nurs 2017;26:4622-33.
 12. Haentjens L, Dekeirel K, van Heusden D. Persoonlijkheid en gezondheidszorg. De waarde van persoonlijkheidsvragenlijsten tijdens selectieprocedures op toekomstig gedrag: absenteïsme, jobturnover, keuzevoorkeur en algemeen functioneren (master thesis 2013).
 13. Kennedy B, Curtis K, Waters D. Is there a relationship between personality and choice of nursing specialty: An integrative literature review. BMC Nurs 2014;13:40.
 14. Tullai-McGuinness S. Home healthcare practice environment: Predictors of RN satisfaction. Res Nurs Health 2008;31:252-60.
 15. Ellenbecker CH, Cushman M. Home healthcare nurse retention and patient outcome model: Discussion and model development. J Adv Nurs 2012;68:1881-93. 1
 16. Flynn L. Extending work environment research into home health settings. West J Nurs Res 2007;29:200-12.
 17. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Podsakoff NP. Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. Annu Rev Psychol 2012;63:539-69.
 18. Marston WM. Emotions of normal people. Cooper Press; 1928.
 19. Scullard M, Baum D. Everything DISC Manual. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2015.
 20. Hendrickson TM. Personal Profile Analysis: a technical manual. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1983.
 21. Selecting effective people. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1983.
 22. PPA advanced profile guide. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1983.
 23. Cripps B, Geelhoed E. TIRR-1 Concurrent validity among three instruments used by industry for personnel purposes, 16PF, OPQ and PPA Part 1. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1986.
 24. Cripps B, Geelhoed E, Shailer S, Scott C. TIRR-2 Descriptions of 4083 PPA results: correlations and distributions. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1986.
 25. Cripps B, Geelhoed E. TIRR-3 Concurrent validity among three instruments used by industry for personnel purposes, 16PF, OPQ and PPA Part 2. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1986.
 26. Cripps B, Geelhoed E, Shailer S, Scott C. TIRR-4 Descriptions of 5242 PPA results. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1987.
 27. Cripps B, Bateson J, Reed R, et al. TIRR-6 Predictive validity, illusion or reality. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1987.
 28. Kline P. Personality: measurement and theory. Londen: Hutchinson; 1983.
 29. Irvine SH, Mettam D, Syrad T. Valid and more valid? Keys to understanding personal appraisal processes at work. Current Psychology 1994;13:27-59.
 30. Irvine SH. Personal Profile Analysis - Technical Handbook. Ormskirk: Thomas Lyster; 1989.
 31. Van Bogaert P, van Heusden D, Slootmans S. Staff empowerment and engagement in a magnet® recognized and joint commission international accredited academic centre in Belgium: a cross-sectional survey. BMC Health Serv Res 2018;18:756.
 32. De Vliegher K, Milisen K, Wouters R, et al. Belimage Homecare Group. The professional self-image of registered home nurses in Flanders (Belgium): A cross-sectional questionnaire survey. Appl Nurs Res 2011;24:29-36.
 33. Grosbois JM, Charlet Deffontaines L, Caron A, et al. Influence of DISC behavorial profile on the shortand long-term outcomes of home-based pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med Res 2020;77:24-30.
 34. Okuyama A, Wagner C, Bijnen B. Speaking up for patient safety by hospital-based health care professionals: a literature review. BMC Health Serv Res 2014;14:61.
 35. Edmondson AC. Speaking up in the operating room: How team leaders promote learning in interdisciplinary action teams. Journal of Management Studies 2003;40:1419-52.
 36. Guenter H, Schreurs B, van Emmerik IJH, et al. What does it take to break the silence in teams: Authentic leadership and/or proactive followership? Applied Psychology 2017;66:49-77.
 37. Spector ND, Cull W, Daniels SR, et al. Gender and generational influences on the pediatric workforce and practice. Pediatrics 2014;133:1112-21.
 38. Salmond S, Ropis PE. Job stress and general wellbeing: a comparative study of medical-surgical and home care nurses. Medsurg Nurs 2005;14:301-9.
 39.  Evans O, Steptoe A. The contribution of genderrole orientation, work factors and home stressors to psychological well-being and sickness absence in maleand female-dominated occupational groups. Soc Sci Med 2002;54:481-92.
 40. Schmidt FL, Hunter, JH. The validity and utility of selection methods in Pprsonnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin 1998;124:262-74.
 41. Lievens F, Van Keer E. Assessment Centers in Vlaanderen: Een wetenschappelijke evaluatie. Gent: Academia Press; 1999.
 42. Landy FJ, Conte JM. Work in the 21st century: an introduction to industrial and organizational psychology. New York: McGraw Hill; 2004.
Onderzoeksartikel

Persoonlijkheid en demografische factoren als voorspellers van werving en verloop van thuisverpleegkundigen bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen

DOEL
In deze studie is onderzocht in welke mate persoonlijkheid en demografische factoren een fit met de thuisverpleging voorspellen en of een typisch profiel van de thuisverpleegkundige kan worden geïdentificeerd.

METHODE
Er werd een beschrijvend, retrospectief onderzoek uitgevoerd bij 1.136 verpleegkundigen die solliciteerden bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen, een van de grootste organisaties voor thuisverpleging in België. Persoonlijkheid werd gemeten aan de hand van een vragenlijst gebaseerd op het DISC-model.

RESULTATEN
De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat altruïstische S-profielen en extraverte I-profielen in de thuisverpleging meer voorkomen dan andere profielen. Daarnaast zijn het werkregime en de afdeling waarin de verpleegkundigen werken significant geassocieerd met het verloop en indirect met de afstemming binnen het team.

CONCLUSIE
Thuisverplegingsorganisaties hebben er baat bij om al tijdens de selectieprocedure na te gaan welk profiel de verpleegkundige heeft.

Literatuur

 1. Knack. Voka waarschuwt: nu al drie vacatures per nieuwe verpleegkundige. 2020. Te raadplegen op: https://www.knack.be/nieuws/belgie/voka-waarschuwt-nual- drie-vacatures-per-nieuwe-verpleegkundige/articlenews-1573769.html
 2. Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). Info over knelpuntberoepen. Te raadplegen op: https://www.vdab.be/jobs/knelpuntberoepen.shtml
 3. De Tijd. 5.500 verpleegkundigen tekort voor veilige zorg in ziekenhuizen. 2020. Te raadplegen op: https://www.tijd.be/politiek-economie/belgiealgemeen/5-500-verpleegkundigen-tekort-voor-veiligezorg- in-ziekenhuizen/10203791
 4. Van Bogaert P, Kowalski C, Weeks SM, et al. The relationship between nurse practice environment, nurse work characteristics, burnout and job outcome and quality of nursing care: A cross-sectional survey. Int J Nurs Stud 2013;50:1667-77.
 5. Van Bogaert P, van Heusden D, Timmermans O, et al. Nurse work engagement impacts job outcome and nurse-assessed quality of care: Model testing with nurse practice environment and nurse work characteristics as predictors. Front Psychol 2014;5:1261.
 6. Cavents C, Daneels K, Van Loon H, et al. Verpleegkundige werkomgeving en interprofessionele relatie als voorspeller van professioneel en psychisch welbevinden en kwaliteit van patiëntenzorg in een organisatie voor thuisverpleging. Tijdschrift voor Geneeskunde 2018;74(14-15):979-88.
 7. Vander Elst T, Cavents C, Daneels K, et al. Job demandsresources predicting burnout and work engagement among Belgian home healthcare nurses: A cross-sectional study. Nurs Outlook 2016;64:542-56.
 8. Swider BW, Zimmerman RD. Born to burnout: A meta-analytic path model of personality, job burnout, and work outcomes. Journal of Vocational Behavior 2010;76:487-506.
 9. Vandenbroeck S, Van Gerven E, De Witte H, et al. Burnout in Belgian physicians and nurses. Occup Med (Lond) 2017;67:546-54.
 10. Geuens N, Braspenning M, Van Bogaert P, et al. Individual vulnerability to burnout in nurses: The role of Type D personality within different nursing speciality areas. Burnout Research 2015;2:80-6.
 11. Geuens N, Van Bogaert P, Franck E. Vulnerability to burnout within the nursing workforce-the role of personality and interpersonal behaviour. J Clin Nurs 2017;26:4622-33.
 12. Haentjens L, Dekeirel K, van Heusden D. Persoonlijkheid en gezondheidszorg. De waarde van persoonlijkheidsvragenlijsten tijdens selectieprocedures op toekomstig gedrag: absenteïsme, jobturnover, keuzevoorkeur en algemeen functioneren (master thesis 2013).
 13. Kennedy B, Curtis K, Waters D. Is there a relationship between personality and choice of nursing specialty: An integrative literature review. BMC Nurs 2014;13:40.
 14. Tullai-McGuinness S. Home healthcare practice environment: Predictors of RN satisfaction. Res Nurs Health 2008;31:252-60.
 15. Ellenbecker CH, Cushman M. Home healthcare nurse retention and patient outcome model: Discussion and model development. J Adv Nurs 2012;68:1881-93. 1
 16. Flynn L. Extending work environment research into home health settings. West J Nurs Res 2007;29:200-12.
 17. Podsakoff PM, MacKenzie SB, Podsakoff NP. Sources of method bias in social science research and recommendations on how to control it. Annu Rev Psychol 2012;63:539-69.
 18. Marston WM. Emotions of normal people. Cooper Press; 1928.
 19. Scullard M, Baum D. Everything DISC Manual. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons; 2015.
 20. Hendrickson TM. Personal Profile Analysis: a technical manual. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1983.
 21. Selecting effective people. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1983.
 22. PPA advanced profile guide. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1983.
 23. Cripps B, Geelhoed E. TIRR-1 Concurrent validity among three instruments used by industry for personnel purposes, 16PF, OPQ and PPA Part 1. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1986.
 24. Cripps B, Geelhoed E, Shailer S, Scott C. TIRR-2 Descriptions of 4083 PPA results: correlations and distributions. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1986.
 25. Cripps B, Geelhoed E. TIRR-3 Concurrent validity among three instruments used by industry for personnel purposes, 16PF, OPQ and PPA Part 2. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1986.
 26. Cripps B, Geelhoed E, Shailer S, Scott C. TIRR-4 Descriptions of 5242 PPA results. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1987.
 27. Cripps B, Bateson J, Reed R, et al. TIRR-6 Predictive validity, illusion or reality. Marlow, UK: Thomas International Management Systems (Europe); 1987.
 28. Kline P. Personality: measurement and theory. Londen: Hutchinson; 1983.
 29. Irvine SH, Mettam D, Syrad T. Valid and more valid? Keys to understanding personal appraisal processes at work. Current Psychology 1994;13:27-59.
 30. Irvine SH. Personal Profile Analysis - Technical Handbook. Ormskirk: Thomas Lyster; 1989.
 31. Van Bogaert P, van Heusden D, Slootmans S. Staff empowerment and engagement in a magnet® recognized and joint commission international accredited academic centre in Belgium: a cross-sectional survey. BMC Health Serv Res 2018;18:756.
 32. De Vliegher K, Milisen K, Wouters R, et al. Belimage Homecare Group. The professional self-image of registered home nurses in Flanders (Belgium): A cross-sectional questionnaire survey. Appl Nurs Res 2011;24:29-36.
 33. Grosbois JM, Charlet Deffontaines L, Caron A, et al. Influence of DISC behavorial profile on the shortand long-term outcomes of home-based pulmonary rehabilitation in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Respir Med Res 2020;77:24-30.
 34. Okuyama A, Wagner C, Bijnen B. Speaking up for patient safety by hospital-based health care professionals: a literature review. BMC Health Serv Res 2014;14:61.
 35. Edmondson AC. Speaking up in the operating room: How team leaders promote learning in interdisciplinary action teams. Journal of Management Studies 2003;40:1419-52.
 36. Guenter H, Schreurs B, van Emmerik IJH, et al. What does it take to break the silence in teams: Authentic leadership and/or proactive followership? Applied Psychology 2017;66:49-77.
 37. Spector ND, Cull W, Daniels SR, et al. Gender and generational influences on the pediatric workforce and practice. Pediatrics 2014;133:1112-21.
 38. Salmond S, Ropis PE. Job stress and general wellbeing: a comparative study of medical-surgical and home care nurses. Medsurg Nurs 2005;14:301-9.
 39.  Evans O, Steptoe A. The contribution of genderrole orientation, work factors and home stressors to psychological well-being and sickness absence in maleand female-dominated occupational groups. Soc Sci Med 2002;54:481-92.
 40. Schmidt FL, Hunter, JH. The validity and utility of selection methods in Pprsonnel psychology: practical and theoretical implications of 85 years of research findings. Psychological Bulletin 1998;124:262-74.
 41. Lievens F, Van Keer E. Assessment Centers in Vlaanderen: Een wetenschappelijke evaluatie. Gent: Academia Press; 1999.
 42. Landy FJ, Conte JM. Work in the 21st century: an introduction to industrial and organizational psychology. New York: McGraw Hill; 2004.
Over dit artikel
Auteurs
Katrien Daneels, Erik Franck, Véronique Grossi, Peter Van Bogaert
Over de auteurs

Katrien Daneels, stafmedewerker HRM bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.
Prof. dr. Erik Franck, hoofddocent bij de afdeling Workforce Management and Outcome Research in Care, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Departement Verpleegkunde en Vroedkunde, Onderzoeksgroep Centre for Research and Innovation in Care (CRIC), Universiteit Antwerpen.
Véronique Grossi, directeur Personeelsbeleid bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.
Prof. dr. Peter Van Bogaert, hoogleraar bij de afdeling Workforce Management and Outcome Research in Care, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Departement Verpleegkunde en Vroedkunde, Onderzoeksgroep Centre for Research and Innovation in Care (CRIC), Universiteit Antwerpen.
Correspondentieadres: Katrien.Daneels@wgkantwerpen.be, Peter.VanBogaert@uantwerpen.be

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127526


Over dit artikel
Auteurs
Katrien Daneels, Erik Franck, Véronique Grossi, Peter Van Bogaert
Over de auteurs

Katrien Daneels, stafmedewerker HRM bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.
Prof. dr. Erik Franck, hoofddocent bij de afdeling Workforce Management and Outcome Research in Care, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Departement Verpleegkunde en Vroedkunde, Onderzoeksgroep Centre for Research and Innovation in Care (CRIC), Universiteit Antwerpen.
Véronique Grossi, directeur Personeelsbeleid bij het Wit-Gele Kruis van Antwerpen.
Prof. dr. Peter Van Bogaert, hoogleraar bij de afdeling Workforce Management and Outcome Research in Care, Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen, Departement Verpleegkunde en Vroedkunde, Onderzoeksgroep Centre for Research and Innovation in Care (CRIC), Universiteit Antwerpen.
Correspondentieadres: Katrien.Daneels@wgkantwerpen.be, Peter.VanBogaert@uantwerpen.be

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127526