Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 20-26
jun 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 20-26
jun 2021, jr. 36
Onderzoeksartikel

Oost, west, verpleeghuis best?

Welke betekenis heeft ‘een thuisgevoel’ en hoe wordt dit binnen een verpleeghuis gecreëerd, behouden en verbeterd volgens de bewoners?

INLEIDING
Mensen ervaren de overgang naar het verpleeghuis als een ingrijpende gebeurtenis waarbij fysieke, sociale en psychologische problemen kunnen ontstaan. Mensen zullen zich niet ineens thuis voelen in het verpleeghuis.

DOEL
In dit onderzoek is gekeken naar de betekenis die mensen geven aan een thuisgevoel en hoe dit thuisgevoel binnen een verpleeghuis gecreëerd, behouden en verbeterd kan worden volgens de bewoners.

METHODE
Kwalitatief, beschrijvend onderzoek, waarvoor tien interviews zijn afgenomen onder verpleeghuisbewoners en zelfstandig wonende ouderen met thuiszorg.

RESULTATEN/CONCLUSIE
Een thuisgevoel betekent volgens respondenten dat ze zich op hun gemak voelen, er niet tegenop zien om naar de eigen kamer te gaan en rust hebben. Hierbij zijn een vertrouwde omgeving, sfeervol interieur in de gezamenlijke ruimte en een eigen woning met eigen spullen belangrijk. Daarnaast zijn sociaal contact, eigen regie en een juiste copingstrategie van belang. Een belemmerende factor om zich thuis te voelen, is het gevoel tot last te zijn voor de zorgverleners. Tot slot vinden respondenten het belangrijk nuttige activiteiten te kunnen uitvoeren.

Literatuur

 1. CBS. 115 duizend mensen in verzorgingsof verpleeghuis. 25 maart 2020. Te raadplegen op: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/13/115-duizend-mensen-in-verzorgings-of-verpleeghuis
 2. SCP. Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. 2017. Te raadplegen op: https://www.scp.nl/Publicaties
 3. Adekpedjou R, Stacey D, Briére N, et al. “Please listen to me”: A cross-sectional study of experiences of seniors and their caregivers making housing decisions. PLoS One 2018;15:1-19.
 4. CIZ. Wat is de Wet langdurige zorg? Te raadplegen op: https://ciz.nl/wat-is-de-wet-langdurige-zorg
 5. Rijnaard M, van Hoof J, Janssen B, et al. The factors influencing the sense of home in nursing homes: a systematic review from the perspective of residents. J Aging Res 2016;2016:6143645.
 6. Board M, McCormack B. Exploring the meaning of home and its implications for the care of older people. J Clin Nurs 2018;27:8-10.
 7. Geelen R. Aanpassingsproblemen. In: Dementiezorg in de praktijk – deel 2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
 8. Baarda B, Bakker E, Boullart A, et al. Basisboek kwalitatief onderzoek. Noordhoff Uitgevers B.V.; 2018.
 9. Elles JM, Rawson H. Nurses and personal care assistant’s role in improving the relocation of older people into nursing homes. J Clin Nurs 2015;24:2005-13.
 10. Rossaert I. ‘Luisteren, luisteren en dan nog eens luisteren’. Nursing 2017;23:34-7.
 11. Van Dijck-Heinen CJ, Wouters EJ, Janssen BM, et al. The environmental design of residential care facilities: A sense of home through the eyes of nursing home residents. International Journal for Innovative Research in Science & Technology 2014;1:57-69.
 12. Luijkx K. Thuis voelen, daar gaat het om. Geron 2015;17:8-10.
 13. Jaspers J. Psychologische interventies bij chronisch somatische ziekten. Tijdschrift voor Psychotherapie 2013;39:300-9.
 14. Godemont J. Vormingspakket Intermediaire Zelfhulpondersteuning. Te raadplegen op: https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2020/03/WO_Maatschappelijke-effecten-Zelfhulp.pdf
 15. Luijkx KG. Horen, zien en samen zorgen innovatie vanuit de leefwereld van ouderen. Oratie. Tilburg University; 2014.
 16. Van de Bovenkamp H, Stoopendaal A, van Bochove M, et al. Persoonsgerichte zorg, regeldruk en regelruimte: van regelreflex naar spiegelreflex. 2018. Te raadplegen op: https://repub.eur.nl/pub/109219
 17. Bohn Stafleu van Loghum. (Red.). Werken met levensboeken in de praktijk van de ouderenzorg. Bijzijn XL 2013;6:26-32.
 18. Steen M. Mindfulness voor verpleegkundigen: soft of zinvol?. Bijzijn XL 2017;6:8-10.
 19. Bramsen I, Wittink H, Bieleman A. Interventies gericht op verbetering van de belastbaarheid van de werknemer. In: Kuijer A, Kuiper CHZ, Heerkens Y, et al. (eds). Arbeid en Gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.
 20. Van Hoof J, Janssen B. Oost west, thuis best. Denkbeeld 2018;30(5):18-19.
 21. Hwang TJ, Rabheru K, Peisah C, et al. Loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. Int Psychogeriatr 2020;32:1217-20.
Onderzoeksartikel

Oost, west, verpleeghuis best?

Welke betekenis heeft ‘een thuisgevoel’ en hoe wordt dit binnen een verpleeghuis gecreëerd, behouden en verbeterd volgens de bewoners?

INLEIDING
Mensen ervaren de overgang naar het verpleeghuis als een ingrijpende gebeurtenis waarbij fysieke, sociale en psychologische problemen kunnen ontstaan. Mensen zullen zich niet ineens thuis voelen in het verpleeghuis.

DOEL
In dit onderzoek is gekeken naar de betekenis die mensen geven aan een thuisgevoel en hoe dit thuisgevoel binnen een verpleeghuis gecreëerd, behouden en verbeterd kan worden volgens de bewoners.

METHODE
Kwalitatief, beschrijvend onderzoek, waarvoor tien interviews zijn afgenomen onder verpleeghuisbewoners en zelfstandig wonende ouderen met thuiszorg.

RESULTATEN/CONCLUSIE
Een thuisgevoel betekent volgens respondenten dat ze zich op hun gemak voelen, er niet tegenop zien om naar de eigen kamer te gaan en rust hebben. Hierbij zijn een vertrouwde omgeving, sfeervol interieur in de gezamenlijke ruimte en een eigen woning met eigen spullen belangrijk. Daarnaast zijn sociaal contact, eigen regie en een juiste copingstrategie van belang. Een belemmerende factor om zich thuis te voelen, is het gevoel tot last te zijn voor de zorgverleners. Tot slot vinden respondenten het belangrijk nuttige activiteiten te kunnen uitvoeren.

Literatuur

 1. CBS. 115 duizend mensen in verzorgingsof verpleeghuis. 25 maart 2020. Te raadplegen op: https://www.cbs.nl/nl-nl/achtergrond/2020/13/115-duizend-mensen-in-verzorgings-of-verpleeghuis
 2. SCP. Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen. 2017. Te raadplegen op: https://www.scp.nl/Publicaties
 3. Adekpedjou R, Stacey D, Briére N, et al. “Please listen to me”: A cross-sectional study of experiences of seniors and their caregivers making housing decisions. PLoS One 2018;15:1-19.
 4. CIZ. Wat is de Wet langdurige zorg? Te raadplegen op: https://ciz.nl/wat-is-de-wet-langdurige-zorg
 5. Rijnaard M, van Hoof J, Janssen B, et al. The factors influencing the sense of home in nursing homes: a systematic review from the perspective of residents. J Aging Res 2016;2016:6143645.
 6. Board M, McCormack B. Exploring the meaning of home and its implications for the care of older people. J Clin Nurs 2018;27:8-10.
 7. Geelen R. Aanpassingsproblemen. In: Dementiezorg in de praktijk – deel 2. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
 8. Baarda B, Bakker E, Boullart A, et al. Basisboek kwalitatief onderzoek. Noordhoff Uitgevers B.V.; 2018.
 9. Elles JM, Rawson H. Nurses and personal care assistant’s role in improving the relocation of older people into nursing homes. J Clin Nurs 2015;24:2005-13.
 10. Rossaert I. ‘Luisteren, luisteren en dan nog eens luisteren’. Nursing 2017;23:34-7.
 11. Van Dijck-Heinen CJ, Wouters EJ, Janssen BM, et al. The environmental design of residential care facilities: A sense of home through the eyes of nursing home residents. International Journal for Innovative Research in Science & Technology 2014;1:57-69.
 12. Luijkx K. Thuis voelen, daar gaat het om. Geron 2015;17:8-10.
 13. Jaspers J. Psychologische interventies bij chronisch somatische ziekten. Tijdschrift voor Psychotherapie 2013;39:300-9.
 14. Godemont J. Vormingspakket Intermediaire Zelfhulpondersteuning. Te raadplegen op: https://zelfregietool.nl/wp-content/uploads/2020/03/WO_Maatschappelijke-effecten-Zelfhulp.pdf
 15. Luijkx KG. Horen, zien en samen zorgen innovatie vanuit de leefwereld van ouderen. Oratie. Tilburg University; 2014.
 16. Van de Bovenkamp H, Stoopendaal A, van Bochove M, et al. Persoonsgerichte zorg, regeldruk en regelruimte: van regelreflex naar spiegelreflex. 2018. Te raadplegen op: https://repub.eur.nl/pub/109219
 17. Bohn Stafleu van Loghum. (Red.). Werken met levensboeken in de praktijk van de ouderenzorg. Bijzijn XL 2013;6:26-32.
 18. Steen M. Mindfulness voor verpleegkundigen: soft of zinvol?. Bijzijn XL 2017;6:8-10.
 19. Bramsen I, Wittink H, Bieleman A. Interventies gericht op verbetering van de belastbaarheid van de werknemer. In: Kuijer A, Kuiper CHZ, Heerkens Y, et al. (eds). Arbeid en Gezondheid. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2011.
 20. Van Hoof J, Janssen B. Oost west, thuis best. Denkbeeld 2018;30(5):18-19.
 21. Hwang TJ, Rabheru K, Peisah C, et al. Loneliness and social isolation during the COVID-19 pandemic. Int Psychogeriatr 2020;32:1217-20.
Over dit artikel
Auteurs
Eva Luiten, Marleen Huijben-Schoenmakers
Over de auteurs

Eva Luiten, in 2020 afgestudeerd als hbo-verpleegkundige van Avans Hogeschool, Breda. Zij is nu werkzaam bij de GDD Rotterdam-Rijnmond.
Dr. Marleen Huijben-Schoenmakers, docent verpleegkunde bij de Avans Hogeschool, Breda, en verplegingswetenschapper.
Correspondentieadres: marleenhuijben@gmail.com

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127530


Over dit artikel
Auteurs
Eva Luiten, Marleen Huijben-Schoenmakers
Over de auteurs

Eva Luiten, in 2020 afgestudeerd als hbo-verpleegkundige van Avans Hogeschool, Breda. Zij is nu werkzaam bij de GDD Rotterdam-Rijnmond.
Dr. Marleen Huijben-Schoenmakers, docent verpleegkunde bij de Avans Hogeschool, Breda, en verplegingswetenschapper.
Correspondentieadres: marleenhuijben@gmail.com

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127530