Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 6-8
jun 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 6-8
jun 2021, jr. 36
Actueel

Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0

Het aantal gepromoveerde verpleegkundigen is de laatste decennia enorm toegenomen. Deze wetenschappers zijn echter nog weinig zichtbaar en een academische carrière is niet vanzelfsprekend. Daarnaast is verplegingswetenschap in Nederland nog onvoldoende vertegenwoordigd en zijn er slechts dertien leerstoelen voor hoogleraren Verplegingswetenschap. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: de beperkte financiering vanuit de universiteiten, maar ook een gebrek aan leiderschapskennis en -vaardigheden bij verpleegkundigen die in postdoctorale functies werkzaam zijn. Om deze situatie te verbeteren zijn de studies Verplegingswetenschappen in Utrecht, Nijmegen en Maastricht, in samenwerking met het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, in 2016 het tweejarig Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR)-programma gestart. Met dit programma wordt beoogd een kweekvijver te creëren van hooggekwalificeerde onderzoekers. Het uiteindelijke doel is om verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek definitief op de kaart te zetten en zo te blijven werken aan betere patiëntenzorg.

Literatuur

 1. Verpleegkundigen veroveren de wetenschap. ZonMw; 2021. Te raadplegen op: https://mediator.zonmw.nl/mediator-46/verpleegkundigen-veroveren-de-wetenschap/
 2. Manifest. Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst. ZonMw; 2018. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/documenten
 3. https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/slotbijeenkomst/
 4. Rapport verruiming bezoekregeling. Maastricht University, Maastricht UMC+; 2020. Te raadplegen op: https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/rapport-verruiming-bezoekregeling
 5. Laat je licht schijnen. Te raadplegen op: https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/slotbijeenkomst/#c77296
 6. Commissie Werken in de Zorg. Advies commissie Werken in de Zorg over Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals. 2020. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2020/11/10/behoud-en-betrokkenheid-van-zorgprofessionals
 7. Rafferty AM, Ball J, Aiken LH. Are teamwork and professional autonomy compatible, and do they result in improved hospital care? Qual Health Care 2001;10:ii32- ii37.
 8. Sasso L, Bagnasco A, Catania G, et al. Push and pull factors of nurses’ intention to leave. J Nurs Manag 2019;27:946-54.
 9. Kox JHAM, Groenewoud JH, Bakker EJM, et al. Reasons why Dutch novice nurses leave nursing: A qualitative approach. Nurse Educ Pract 2020;47;102848.
 10. Damen L, Jacobs M. Oorzaak uitstroom van hboverpleegkundigen. Avans Hogeschool; 2020. Te raadplegen op: https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/over-avans/nieuws-en-pers/avans---wise-up-rapport--oorzaken-van-uitstroom-van-recent-afgestudeerden.pdf
 11. Van den Borne, S. Samen voor behoud. Transvorm; 2020. https://transvorm.org/uploads/20200924.pdf
Actueel

Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0

Het aantal gepromoveerde verpleegkundigen is de laatste decennia enorm toegenomen. Deze wetenschappers zijn echter nog weinig zichtbaar en een academische carrière is niet vanzelfsprekend. Daarnaast is verplegingswetenschap in Nederland nog onvoldoende vertegenwoordigd en zijn er slechts dertien leerstoelen voor hoogleraren Verplegingswetenschap. Hiervoor zijn verschillende redenen aan te wijzen: de beperkte financiering vanuit de universiteiten, maar ook een gebrek aan leiderschapskennis en -vaardigheden bij verpleegkundigen die in postdoctorale functies werkzaam zijn. Om deze situatie te verbeteren zijn de studies Verplegingswetenschappen in Utrecht, Nijmegen en Maastricht, in samenwerking met het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur, in 2016 het tweejarig Leadership Mentoring in Nursing Research (LMNR)-programma gestart. Met dit programma wordt beoogd een kweekvijver te creëren van hooggekwalificeerde onderzoekers. Het uiteindelijke doel is om verpleegkundig wetenschappelijk onderzoek definitief op de kaart te zetten en zo te blijven werken aan betere patiëntenzorg.

Literatuur

 1. Verpleegkundigen veroveren de wetenschap. ZonMw; 2021. Te raadplegen op: https://mediator.zonmw.nl/mediator-46/verpleegkundigen-veroveren-de-wetenschap/
 2. Manifest. Kwaliteit van zorg, nu en in de toekomst. ZonMw; 2018. Te raadplegen op: https://www.zonmw.nl/documenten
 3. https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/slotbijeenkomst/
 4. Rapport verruiming bezoekregeling. Maastricht University, Maastricht UMC+; 2020. Te raadplegen op: https://www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl/rapport-verruiming-bezoekregeling
 5. Laat je licht schijnen. Te raadplegen op: https://publicaties.zonmw.nl/verpleegkundig-leiderschap-2/slotbijeenkomst/#c77296
 6. Commissie Werken in de Zorg. Advies commissie Werken in de Zorg over Behoud en betrokkenheid van zorgprofessionals. 2020. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2020/11/10/behoud-en-betrokkenheid-van-zorgprofessionals
 7. Rafferty AM, Ball J, Aiken LH. Are teamwork and professional autonomy compatible, and do they result in improved hospital care? Qual Health Care 2001;10:ii32- ii37.
 8. Sasso L, Bagnasco A, Catania G, et al. Push and pull factors of nurses’ intention to leave. J Nurs Manag 2019;27:946-54.
 9. Kox JHAM, Groenewoud JH, Bakker EJM, et al. Reasons why Dutch novice nurses leave nursing: A qualitative approach. Nurse Educ Pract 2020;47;102848.
 10. Damen L, Jacobs M. Oorzaak uitstroom van hboverpleegkundigen. Avans Hogeschool; 2020. Te raadplegen op: https://www.avans.nl/binaries/content/assets/nextweb/over-avans/nieuws-en-pers/avans---wise-up-rapport--oorzaken-van-uitstroom-van-recent-afgestudeerden.pdf
 11. Van den Borne, S. Samen voor behoud. Transvorm; 2020. https://transvorm.org/uploads/20200924.pdf
Over dit artikel
Auteur
Annemarie de Vos
Over de auteur

Dr. Annemarie de Vos, projectleider Verpleegkundig Leiderschap en Wetenschap in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en was fellow in het programma Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0.
Correspondentieadres: jbm.devos@etz.nl

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127521


Over dit artikel
Auteur
Annemarie de Vos
Over de auteur

Dr. Annemarie de Vos, projectleider Verpleegkundig Leiderschap en Wetenschap in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en was fellow in het programma Leadership Mentoring in Nursing Research 2.0.
Correspondentieadres: jbm.devos@etz.nl

Printdatum
25 juni 2021
E-pubdatum
28 juni 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.6.127521