Verpleegkunde Nummer 1 , p. 3
mrt 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 1 , p. 3
mrt 2021, jr. 36
Van de redactie

Van de redactie

Evenals het vorige nummer van Verpleegkunde opent dit nummer met een bijdrage waarin de COVID-19-pandemie centraal staat. In dit Actueel focussen Veerle Duprez et al. op verpleegstages tijdens een gezondheidscrisis. Voor studenten verpleegkunde zijn stages essentieel om cognitieve, reflectieve en affectieve vaardigheden te verwerven. Het is echter onduidelijk hoe raadzaam het is om studenten naar de praktijk te sturen in tijden van een gezondheidscrisis, zoals de COVID-19-pandemie. Duprez et al. bevelen aan om stages te blijven aanbieden in periodes van gezondheidscrisis.
Zij schetsen randvoorwaarden om stages van studenten verpleegkunde tijdens een dergelijke crisis tot een betekenisvolle leerervaring te maken. De auteurs stellen dat juist nu een stage als scherprechter kan fungeren of studenten effectief in het beroep willen stappen.

Van de redactie

Van de redactie

Evenals het vorige nummer van Verpleegkunde opent dit nummer met een bijdrage waarin de COVID-19-pandemie centraal staat. In dit Actueel focussen Veerle Duprez et al. op verpleegstages tijdens een gezondheidscrisis. Voor studenten verpleegkunde zijn stages essentieel om cognitieve, reflectieve en affectieve vaardigheden te verwerven. Het is echter onduidelijk hoe raadzaam het is om studenten naar de praktijk te sturen in tijden van een gezondheidscrisis, zoals de COVID-19-pandemie. Duprez et al. bevelen aan om stages te blijven aanbieden in periodes van gezondheidscrisis.
Zij schetsen randvoorwaarden om stages van studenten verpleegkunde tijdens een dergelijke crisis tot een betekenisvolle leerervaring te maken. De auteurs stellen dat juist nu een stage als scherprechter kan fungeren of studenten effectief in het beroep willen stappen.

Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde

Printdatum
12 maart 2021
E-pubdatum
15 maart 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.3.126587


Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie Verpleegkunde

Printdatum
12 maart 2021
E-pubdatum
15 maart 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.3.126587