Verpleegkunde Nummer 1 , pp. 27-31
mrt 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 1 , pp. 27-31
mrt 2021, jr. 36
Inaugurele & lectorale rede

It takes a village…… Persoonsgerichte (palliatieve) zorg in een verandering van tijdperk

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van het boekje dat is uitgegeven in het kader van de lectorale rede, bij Hogeschool Rotterdam openbare les genoemd, van dr. Marieke Groot als lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg.

Literatuur

 1. Public Health Palliative Care International. The Public Health approach to Palliative Care. Te raadplegen op: http://phpci.info/become-compassionate-cities
 2. Leget C. Ruimte om te sterven. Amsterdam: Lannoo Meulenhoff; 2012.
 3. Leget C. De kunst van het sterven. Het vroege denken over de dood. 2016. Te raadplegen op: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_pal/details.php?cps=0&auteur_id=119&canon_id=570
 4. IKNL, Palliactief. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 2017. Te raadplegen op: https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
 5. CBS. Overledenen; geslacht en leeftijd, per week. 2020. Te raadplegen op: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70895ned
 6. SER. Zorg voor de toekomst. Over de toekomstbestendigheid van de zorg. 2020. Te raadplegen op: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/zorg-voor-de-toekomst
 7. PZNL. Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen. 2019. Te raadplegen op: https://iknl.nl/getmedia/ad3edbb3-1858-4b2e-8e9c-542801a4950e/Rapport_PZinNLziekenhuizen2017_IKNL_PZNL.pdf
 8. Hatano Y, Aoyama M, Morita T, et al. The relationship between cancer patients’ place of death and bereaved caregivers’ mental health status. Psychooncology 2017;26(11):1959-64.
 9. Kinoshita H, Maeda I, Morita T, et al. Place of death and the differences in patient quality of death and dying and caregiver burden. J Clin Oncol 2015;33(4):357-63.
 10. PZNL. Kerncijfers Palliatieve Zorg. 2019. Te raadplegen op:  https://palliaweb.nl/onderzoek/kerncijfers-palliatievezorg
 11. Office for Nationale Statistics. National survey of bereaved people (VOICES). 2016. Te raadplegen op: https://data.gov.uk/dataset/e01778ae-54ea-4d61-b19de2a868700630/national-survey-of-bereaved-people-voices
 12. Wright AA, Keating NL, Balboni TA, et al. Place of death: correlations with quality of life of patients with cancer and predictors of bereaved caregivers’ mental health. J Clin Oncol 2010;28(29):4457-64.
 13. Currow DC, Agar M, Sanderson C, et al. Populations who die without specialist palliative care: does lower uptake equate with unmet need? Palliat Med 2008;22(1):43-50.
 14. De Veer AJE, Francke AL. Kennissynthese: palliatieve zorg gelijk voor iedereen? Sociale (on)gelijkheid in de zorg rond het levenseinde. 2018. Te raadplegen op: https://www.nivel.nl/bestanden/Kennissynthese_Sociale-ongelijkheid.pdf
 15. Lewis JM, DiGiacomo M, Currow DC, et al. Dying in the margins: understanding palliative care and socioeconomic deprivation in the developed world. J Pain Symptom Manage 2011;42(1):105-18.
 16. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Werkagenda 2020-2024. 2020. Te raadplegen op:
  https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2020/02/03/werkagenda-202---2024
 17. Sibbing H. ‘De verbinding tussen volksgezondheid en samenleving moet sterker gemaakt worden’. Tijdschrift M&G 2020;(1):12-14.
 18. Abel J, Kellehear A, Karapliagou A. Palliative care-the new essentials. Ann Palliat Med 2018;7(Suppl 2):S3-S14.
 19. Ekman I, Swedberg K, Taft C, et al. Person-centered care — ready for prime time. Eur J Cardiovasc Nurs 2011;10(4):248-51.
 20. Van Diepen C, Fors A, Ekman I, et al. Association between person-centred care and healthcare providers’ job satisfaction and work-related health: a scoping review. BMJ Open 2020;10:e042658.
 21. Ham C. Leadership and engagement for improvement in the NHS: Together we can. 2012. Te raadplegen op: https://www.kingsfund.org.uk/publications/leadership-engagement-for-improvement-nhs
 22. Håkansson Eklund J, Holmström IK, Kumlin T, et al. “Same same or different?” A review of reviews of personcentered and patient-centered care. Patient Educ Couns 2019;102(1):3-11.
 23. Kellehear A. Compassionate communities: end-of-life care as everyone’s responsibility. QJM 2013;106(12):1071-5.
 24. Van der Tuin I. Niemand is de norm. 2020. Te raadplegen op: https://idemrotterdam.nl/niemand-is-de-norm/
 25. Rotmans J. Verandering van tijdperk. s-Hertogenbosch: Aeneas Media; 2014.
Inaugurele & lectorale rede

It takes a village…… Persoonsgerichte (palliatieve) zorg in een verandering van tijdperk

In dit artikel wordt een samenvatting gegeven van het boekje dat is uitgegeven in het kader van de lectorale rede, bij Hogeschool Rotterdam openbare les genoemd, van dr. Marieke Groot als lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg.

Literatuur

 1. Public Health Palliative Care International. The Public Health approach to Palliative Care. Te raadplegen op: http://phpci.info/become-compassionate-cities
 2. Leget C. Ruimte om te sterven. Amsterdam: Lannoo Meulenhoff; 2012.
 3. Leget C. De kunst van het sterven. Het vroege denken over de dood. 2016. Te raadplegen op: https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_pal/details.php?cps=0&auteur_id=119&canon_id=570
 4. IKNL, Palliactief. Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland. 2017. Te raadplegen op: https://palliaweb.nl/zorgpraktijk/kwaliteitskader-palliatieve-zorg-nederland
 5. CBS. Overledenen; geslacht en leeftijd, per week. 2020. Te raadplegen op: https://www.cbs.nl/nl-nl/cijfers/detail/70895ned
 6. SER. Zorg voor de toekomst. Over de toekomstbestendigheid van de zorg. 2020. Te raadplegen op: https://www.ser.nl/nl/Publicaties/zorg-voor-de-toekomst
 7. PZNL. Palliatieve zorg in Nederlandse ziekenhuizen. 2019. Te raadplegen op: https://iknl.nl/getmedia/ad3edbb3-1858-4b2e-8e9c-542801a4950e/Rapport_PZinNLziekenhuizen2017_IKNL_PZNL.pdf
 8. Hatano Y, Aoyama M, Morita T, et al. The relationship between cancer patients’ place of death and bereaved caregivers’ mental health status. Psychooncology 2017;26(11):1959-64.
 9. Kinoshita H, Maeda I, Morita T, et al. Place of death and the differences in patient quality of death and dying and caregiver burden. J Clin Oncol 2015;33(4):357-63.
 10. PZNL. Kerncijfers Palliatieve Zorg. 2019. Te raadplegen op:  https://palliaweb.nl/onderzoek/kerncijfers-palliatievezorg
 11. Office for Nationale Statistics. National survey of bereaved people (VOICES). 2016. Te raadplegen op: https://data.gov.uk/dataset/e01778ae-54ea-4d61-b19de2a868700630/national-survey-of-bereaved-people-voices
 12. Wright AA, Keating NL, Balboni TA, et al. Place of death: correlations with quality of life of patients with cancer and predictors of bereaved caregivers’ mental health. J Clin Oncol 2010;28(29):4457-64.
 13. Currow DC, Agar M, Sanderson C, et al. Populations who die without specialist palliative care: does lower uptake equate with unmet need? Palliat Med 2008;22(1):43-50.
 14. De Veer AJE, Francke AL. Kennissynthese: palliatieve zorg gelijk voor iedereen? Sociale (on)gelijkheid in de zorg rond het levenseinde. 2018. Te raadplegen op: https://www.nivel.nl/bestanden/Kennissynthese_Sociale-ongelijkheid.pdf
 15. Lewis JM, DiGiacomo M, Currow DC, et al. Dying in the margins: understanding palliative care and socioeconomic deprivation in the developed world. J Pain Symptom Manage 2011;42(1):105-18.
 16. Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Werkagenda 2020-2024. 2020. Te raadplegen op:
  https://www.raadrvs.nl/actueel/nieuws/2020/02/03/werkagenda-202---2024
 17. Sibbing H. ‘De verbinding tussen volksgezondheid en samenleving moet sterker gemaakt worden’. Tijdschrift M&G 2020;(1):12-14.
 18. Abel J, Kellehear A, Karapliagou A. Palliative care-the new essentials. Ann Palliat Med 2018;7(Suppl 2):S3-S14.
 19. Ekman I, Swedberg K, Taft C, et al. Person-centered care — ready for prime time. Eur J Cardiovasc Nurs 2011;10(4):248-51.
 20. Van Diepen C, Fors A, Ekman I, et al. Association between person-centred care and healthcare providers’ job satisfaction and work-related health: a scoping review. BMJ Open 2020;10:e042658.
 21. Ham C. Leadership and engagement for improvement in the NHS: Together we can. 2012. Te raadplegen op: https://www.kingsfund.org.uk/publications/leadership-engagement-for-improvement-nhs
 22. Håkansson Eklund J, Holmström IK, Kumlin T, et al. “Same same or different?” A review of reviews of personcentered and patient-centered care. Patient Educ Couns 2019;102(1):3-11.
 23. Kellehear A. Compassionate communities: end-of-life care as everyone’s responsibility. QJM 2013;106(12):1071-5.
 24. Van der Tuin I. Niemand is de norm. 2020. Te raadplegen op: https://idemrotterdam.nl/niemand-is-de-norm/
 25. Rotmans J. Verandering van tijdperk. s-Hertogenbosch: Aeneas Media; 2014.
Over dit artikel
Auteur
Marieke Groot
Over de auteur

Dr. Marieke Groot begon haar werkzame leven als leerling verpleegkundige bij de A-inservice opleiding in het ziekenhuis in Wageningen. Na haar opleiding en een aantal vervolgopleidingen, studeerde ze gezondheidswetenschappen in Maastricht. Hierna ging ze nog een aantal jaar terug naar het ziekenhuis in verschillende functies en in 1999 maakte zij de overstap naar onderzoek. Dit mondde uit in een promotie in 2007. Vanaf die tijd werkte Marieke zowel als onderzoeker op verschillende plekken als in onderwijs en beleid. Op dit moment is ze aangesteld als onderzoeker en docent bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Radboudumc en als lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg bij Hogeschool Rotterdam.

Een exemplaar van het boekje van de openbare les is op te vragen bij Brigitte van Gulik via b.gulik@hr.nl.

Correspondentieadres: c.m.groot@hr.nl

Printdatum
12 maart 2021
E-pubdatum
15 maart 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.3.126595


Over dit artikel
Auteur
Marieke Groot
Over de auteur

Dr. Marieke Groot begon haar werkzame leven als leerling verpleegkundige bij de A-inservice opleiding in het ziekenhuis in Wageningen. Na haar opleiding en een aantal vervolgopleidingen, studeerde ze gezondheidswetenschappen in Maastricht. Hierna ging ze nog een aantal jaar terug naar het ziekenhuis in verschillende functies en in 1999 maakte zij de overstap naar onderzoek. Dit mondde uit in een promotie in 2007. Vanaf die tijd werkte Marieke zowel als onderzoeker op verschillende plekken als in onderwijs en beleid. Op dit moment is ze aangesteld als onderzoeker en docent bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Radboudumc en als lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg bij Hogeschool Rotterdam.

Een exemplaar van het boekje van de openbare les is op te vragen bij Brigitte van Gulik via b.gulik@hr.nl.

Correspondentieadres: c.m.groot@hr.nl

Printdatum
12 maart 2021
E-pubdatum
15 maart 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.3.126595