Verpleegkunde Nummer 1 , pp. 10-13
mrt 2021, jaargang 36
Verpleegkunde Nr. 1 , pp. 10-13
mrt 2021, jr. 36
Onderzoeksartikel

Het naleven van leefregels en van de afgesproken herstartdatum van orale anticoagulantia na een TURP

DOEL 
Nagaan of patiënten zich na een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) hebben gehouden aan de geadviseerde leefregels en aan de afgesproken herstartdatum van orale anticoagulantia (OAC) en of het zich daaraan niet houden gerelateerd was aan het optreden van een nabloeding.

METHODE 
Patiënten werden twee en vier weken na ontslag uit het ziekenhuis telefonisch bevraagd over het naleven van drie geadviseerde leefregels (niet fietsen, geen zware lichamelijke arbeid verrichten en minimaal twee liter per dag drinken) en van de afgesproken herstartdatum van OAC (indien van toepassing) en over het optreden van een nabloeding.

RESULTATEN
Na twee en vier weken hadden respectievelijk 19 (50%) en 13 (34%) van de 38 patiënten zich aan alle drie de leefregels gehouden. Na twee weken hadden 15 (83%) van de 18 patiënten die preoperatief OAC gebruikten zich aan de herstartdatum gehouden. Een nabloeding was na twee en vier weken bij respectievelijk 13 (34%) en 3 (8%) van de 38 patiënten opgetreden. Dit was niet significant gerelateerd aan het zich niet houden aan de leefregels, maar leidde er wel toe dat de OAC later werd herstart.

CONCLUSIE
De meeste patiënten houden zich na een TURP aan de afgesproken herstartdatum van de OAC, maar niet aan alle leefregels. Dit laatste lijkt echter niet gerelateerd aan het optreden van een nabloeding.

Literatuur

 1. Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). Richtlijn Diagnostiek en behandeling van LUTS/BPH. 2006. Te raadplegen op: https://www.nvu.nl/en-us/kwaliteit/richtlijnen/actuelerichtlijnen
 2. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). DBC-zorgproduct 149999026. 2014-2019. Te raadplegen op: http://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/
 3. Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). Richtlijn Mannelijke niet-neurogene LUTS. 2017. Te raadplegen op: https://www.nvu.nl/en-us/kwaliteit/richtlijnen/actuelerichtlijnen
 4. Yee CH, Wong JH, Chiu PK, et al. Secondary hemorrhage after bipolar transurethral resection and vaporization of prostate. Urol Ann 2016;8:458-63.
 5. Van der Velde-Kemmeren AATM, Zwaan PJ, Bossema ER. Preoperatieve (directe) anticoagulantia en secundaire bloedingen na TURP. Tijdschr Urol 2020;10:72-7.
 6. Douketis JD. Perioperative anticoagulation management in patients who are receiving oral anticoagulant therapy: a practical guide for clinicians. Thromb Res 2002;108(1):3-13.
 7. Kavanagh LE, Jack GS, Lawrentschuk N. Prevention and management of TURP-related hemorrhage. Nat Rev Urol 2011;8:504-14
 8. Federatie Medisch Specialisten. Richtlijn Antitrombotisch beleid. 2016. Te raadplegen op: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid
 9. Violette PD, Cartwright R, Briel M, et al. Guideline of guidelines: thromboprophylaxis for urological surgery. BJUI Int 2016;118:351-8.
 10. Van der Weegen W, Kornuijt A, Das D. Do lifestyle restrictions and precautions prevent dislocation after total hip arthroplasty? A systematic review and metaanalysis of the literature. Clin Rehab 2016;30:329-39.
 11. Schulman S, Shortt B, Robinson M, et al. Adherence to anticoagulant treatment with dabigatran in a real-world setting. J Thromb Haemost 2013;11:1295-9.
 12. Brouwers JRBJ, Hemels MEW, Jansen PAF. Intensieve begeleiding bij DOAC’s en VKA’s cruciaal. Therapietrouw speerpunt bij orale antistollingsmiddelen. Pharmaceutisch Weekblad 2014;149:22-4.
 13. Rodriguez RA, Carrier M, Wells PS. Non-adherence to new oral anticoagulants: a reason for concern during long-term anticoagulation? J Thromb Haemost 2013;11:390-4
Onderzoeksartikel

Het naleven van leefregels en van de afgesproken herstartdatum van orale anticoagulantia na een TURP

DOEL 
Nagaan of patiënten zich na een transurethrale resectie van de prostaat (TURP) hebben gehouden aan de geadviseerde leefregels en aan de afgesproken herstartdatum van orale anticoagulantia (OAC) en of het zich daaraan niet houden gerelateerd was aan het optreden van een nabloeding.

METHODE 
Patiënten werden twee en vier weken na ontslag uit het ziekenhuis telefonisch bevraagd over het naleven van drie geadviseerde leefregels (niet fietsen, geen zware lichamelijke arbeid verrichten en minimaal twee liter per dag drinken) en van de afgesproken herstartdatum van OAC (indien van toepassing) en over het optreden van een nabloeding.

RESULTATEN
Na twee en vier weken hadden respectievelijk 19 (50%) en 13 (34%) van de 38 patiënten zich aan alle drie de leefregels gehouden. Na twee weken hadden 15 (83%) van de 18 patiënten die preoperatief OAC gebruikten zich aan de herstartdatum gehouden. Een nabloeding was na twee en vier weken bij respectievelijk 13 (34%) en 3 (8%) van de 38 patiënten opgetreden. Dit was niet significant gerelateerd aan het zich niet houden aan de leefregels, maar leidde er wel toe dat de OAC later werd herstart.

CONCLUSIE
De meeste patiënten houden zich na een TURP aan de afgesproken herstartdatum van de OAC, maar niet aan alle leefregels. Dit laatste lijkt echter niet gerelateerd aan het optreden van een nabloeding.

Literatuur

 1. Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). Richtlijn Diagnostiek en behandeling van LUTS/BPH. 2006. Te raadplegen op: https://www.nvu.nl/en-us/kwaliteit/richtlijnen/actuelerichtlijnen
 2. Nederlandse Zorgautoriteit (NZA). DBC-zorgproduct 149999026. 2014-2019. Te raadplegen op: http://www.opendisdata.nl/msz/zorgproduct/
 3. Nederlandse Vereniging voor Urologie (NVU). Richtlijn Mannelijke niet-neurogene LUTS. 2017. Te raadplegen op: https://www.nvu.nl/en-us/kwaliteit/richtlijnen/actuelerichtlijnen
 4. Yee CH, Wong JH, Chiu PK, et al. Secondary hemorrhage after bipolar transurethral resection and vaporization of prostate. Urol Ann 2016;8:458-63.
 5. Van der Velde-Kemmeren AATM, Zwaan PJ, Bossema ER. Preoperatieve (directe) anticoagulantia en secundaire bloedingen na TURP. Tijdschr Urol 2020;10:72-7.
 6. Douketis JD. Perioperative anticoagulation management in patients who are receiving oral anticoagulant therapy: a practical guide for clinicians. Thromb Res 2002;108(1):3-13.
 7. Kavanagh LE, Jack GS, Lawrentschuk N. Prevention and management of TURP-related hemorrhage. Nat Rev Urol 2011;8:504-14
 8. Federatie Medisch Specialisten. Richtlijn Antitrombotisch beleid. 2016. Te raadplegen op: https://richtlijnendatabase.nl/richtlijn/antitrombotisch_beleid
 9. Violette PD, Cartwright R, Briel M, et al. Guideline of guidelines: thromboprophylaxis for urological surgery. BJUI Int 2016;118:351-8.
 10. Van der Weegen W, Kornuijt A, Das D. Do lifestyle restrictions and precautions prevent dislocation after total hip arthroplasty? A systematic review and metaanalysis of the literature. Clin Rehab 2016;30:329-39.
 11. Schulman S, Shortt B, Robinson M, et al. Adherence to anticoagulant treatment with dabigatran in a real-world setting. J Thromb Haemost 2013;11:1295-9.
 12. Brouwers JRBJ, Hemels MEW, Jansen PAF. Intensieve begeleiding bij DOAC’s en VKA’s cruciaal. Therapietrouw speerpunt bij orale antistollingsmiddelen. Pharmaceutisch Weekblad 2014;149:22-4.
 13. Rodriguez RA, Carrier M, Wells PS. Non-adherence to new oral anticoagulants: a reason for concern during long-term anticoagulation? J Thromb Haemost 2013;11:390-4
Over dit artikel
Auteurs
Angelique van der Velde-Kemmeren, Peter Zwaan, Ercolie Bossema
Over de auteurs

Angelique van der Velde-Kemmeren, MSc, is verpleegkundig specialist in Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen.

Drs. Peter J. Zwaan is uroloog in Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn en Zutphen.

Dr. Ercolie R. Bossema is hoofddocent en onderzoeker bij de Master Advanced Nursing Practice van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Correspondentieadres: ercolie.bossema@han.nl

Printdatum
12 maart 2021
E-pubdatum
15 maart 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.3.126590


Over dit artikel
Auteurs
Angelique van der Velde-Kemmeren, Peter Zwaan, Ercolie Bossema
Over de auteurs

Angelique van der Velde-Kemmeren, MSc, is verpleegkundig specialist in Gelre Ziekenhuizen, locatie Zutphen.

Drs. Peter J. Zwaan is uroloog in Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn en Zutphen.

Dr. Ercolie R. Bossema is hoofddocent en onderzoeker bij de Master Advanced Nursing Practice van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen.

Correspondentieadres: ercolie.bossema@han.nl

Printdatum
12 maart 2021
E-pubdatum
15 maart 2021
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2021.3.126590