Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 4-6
sep 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 4-6
sep 2020, jr. 35
Actueel

Is het zorgmodel van vandaag ook het antwoord op de vragen van de toekomst?

Met ruim 3.000 patiënten per dag, meer dan 6.000 werknemers en meer dan 1.000 ziekenhuisbedden is het UZ Gent een van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. Het UZ Gent biedt topklinische en topreferente patiëntenzorg in lijn met de universitaire opleidings-, onderzoeks- en dienstverleningsopdracht. Om deze patiënten hoogkwalitatieve zorg te bieden, worden in totaal 2.650 verpleegkundigen ingezet, op verschillende niveaus en een gedifferentieerd aantal posities. Het ziekenhuis heeft, net zoals andere ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland, verschillende uitdagingen voor zich liggen in de nabije toekomst. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, blikken we ook terug op het verleden, met als finaal doel tot een herwerkt zorgmodel te komen dat een antwoord biedt op de vragen van de toekomst. Dit zorgmodel dient het resultaat te zijn van een open discussie en samenwerking met anderen zodat een theoretische onderbouwing het model bekrachtigt en praktische of economische motieven ad hoc de bovenhand niet krijgen in tijden van tekorten.

Literatuur

 1. Barry MJ, Edgman-Levitan S. Shared decision making - pinnacle of patient-centered care. N Engl J Med 2012;366:780-1.
 2. Esposito MB. An exploration of the nature of nursing practice in patient-focused care. Dissertatie. Universiteit van Rhode Island. 1998.
 3. Grypdonck M, Koene G, Rodenbach MT, et al. Integrating nursing: a holistic approach to the delivery of nursing care. Int J Nurs Stud 1979;16:215-30.
 4. Bromley E. Building patient-centeredness: Hospital design as an interpretive act. Soc Sci Med 2012;75:1057-66.
 5. Vlaamse Overheid. Hospital of the future. 2019.
 6. Vincent JL, Creteur J. The hospital of tomorrow in 10 points. Crit Care 2017;21:93.
 7. OECD. Health at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing; 2019. Te raadplegen op: http://www.oecd.org/health-systems/health-at-aglance
 8. Lusk JM, Fater K. A concept analysis of patient centered care. Nurs Forum 2013;48:89-98.
 9. Land T. Partnerships: Collaboration across the healthcare continuum. Front Health Serv Manage 2017;34:1-2.
 10. Lawton-Smith H, Bagchi-Sen S, Edmunds L. Science, innovation and technology transfer pathways in translational research: a study of divergent trajectories in the healthcare sector in Europe. CIMR Research Working Paper Series. Working paper no. 35. 2016.
 11. Mickan S, Golenko X, Buys N. Exploring future health workforce educational needs: a qualitative investigation. J Multidiscipl Healthc 2019;12:527-32.
 12. Díaz C, Castilla R. The future of nursing: Assumption of new roles and responsibilities. J Comm Pub Health Nurs 2017;3:158.
 13. KCE. Conceptueel kader voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. 2014.
 14. Aiken LH. Evidence‐based nurse staffing: ICN’s new position statement. Int Nurs Rev 2018;65:469-71.
 15. Twigg DE, Geelhoed EA, Bremner AP, et al. The economic benefits of increased levels of nursing care in the hospital setting. J Adv Nurs 2013;69:2253-61.
 16. dit Dariel OP, Regnaux JP. Do Magnet®-accredited hospitals show improvements in nurse and patient outcomes compared to non-Magnet hospitals: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep 2015;13:168-219.
 17. Sermeus W, Aiken LH, Van den Heede K, et al. Nurse forecasting in Europe (RN4CAST): rationale, design and methodology. BMC Nurs 2011;10:6.
 18. Naef R, Ernst J, Petry H. Adaption, benefit and quality of care associated with primary nursing in an acute inpatient setting: A cross sectional descriptive study. J Adv Nurs 2019;75:2133-43.
 19. Gardner K. A summary of findings of a five-year comparison study of primary and team nursing. Nurs Res 1991;40:113-7.
 20. Nissen J, Boumans N, Landeweerd J. Primary nursing and quality of care: a Dutch study. Int J Nurs Stud 1997;34:93-102.
 21. Shukla RK, Turner WE. Patients perception of care under primary and team nursing. Res Nurs Health 1984;7:93-9.
 22. Dal Molin A, Gatta C, Boggio Gilot C, et al. The impact of primary nursing care pattern: Results from a before–after study. J Clin Nurs 2018;27:1094-102.
 23. Webb C, Pontin D. Introducing primary nursing: nurses’ opinions. J Clin Nurs 1996;5:351-8.
 24. Kivimäki M, Mäkinen A, Elovainio M, et al. Sickness absence and the organization of nursing care among hospital nurses. Scand J Work Environ Health 2004;30:468-76.
 25. Jonsdottir H. Outcomes of implementing primary nursing in the care of people with chronic lung diseases: the nurses’ experience. J Nurs Manag 1999;7:235-42.
 26. MacLeod JA, Sella S. One year later: using role theory to evaluate a new delivery system. Nurs Forum 1992;27:20-8.
 27. Rantanen A, Pitkänen A, Paimensalo‐Karell I, et al. Two models of nursing practice: A comparative study of motivational characteristics, work satisfaction and stress. J Nurs Manag 2016;24:261-70.
 28. Elpern EH, White PM, Donahue MF. Staff governance. The experience of one nursing unit. J Nurs Adm 1984;14:9-15.
 29. Adams A, Bond S, Hale CA. Nursing organizational practice and its relationship with other features of ward organization and job satisfaction. J Adv Nurs 1998;27:1212-22.
 30. Weeks LC, Barrett M, Snead C. Primary nursing. Teamwork is the answer. J Nurs Adm 1985;15:21-6.
 31. Marram G. The comparative costs of operating a team and primary nursing unit. J Nurs Adm 1976;6:21-4.
 32. Wolf GA, Lesic LK, Leak AG. Primary nursing. The impact on nursing costs within DRGs. J Nurs Adm 1986;16:9-11.
 33. Tiedeman ME, Lookinland S. Traditional models of care delivery: what have we learned? J Nurs Adm 2004;34:291-7.
 34. White P, Hall ME. Mapping the literature of case management nursing. J Med Libr Assoc 2006;94(2 Suppl):E99.
 35. Kivimäki M, Voutilainen P, Koskinen P. Job enrichment, work motivation, and job satisfaction in hospital wards: testing the job characteristics model. J Nurs Manag 1995;3:87-91.
 36. Gullick J, Shepherd M, Ronald T. The effect of an organisational model on the standard of care. Nurs Times 2004;100:36-9.
 37. Havaei F, MacPhee M, Dahinten VS. The effect of nursing care delivery models on quality and safety outcomes of care: A cross‐sectional survey study of medical‐surgical nurses. J Adv Nurs 2019;75:2144-55.
 38. Fernandez R, Tran DT, Johnson M, et al. Interdisciplinary communication in general medical and surgical wards using two different models of nursing care delivery. J Nurs Manag 2010;18:265-74.
 39. Fairbrother G, Chiarella M, Braithwaite J. Models of care choices in today’s nursing workplace: where does team nursing sit? Aust Health Rev 2015;39:489-93.
Actueel

Is het zorgmodel van vandaag ook het antwoord op de vragen van de toekomst?

Met ruim 3.000 patiënten per dag, meer dan 6.000 werknemers en meer dan 1.000 ziekenhuisbedden is het UZ Gent een van de grootste en meest gespecialiseerde ziekenhuizen in Vlaanderen. Het UZ Gent biedt topklinische en topreferente patiëntenzorg in lijn met de universitaire opleidings-, onderzoeks- en dienstverleningsopdracht. Om deze patiënten hoogkwalitatieve zorg te bieden, worden in totaal 2.650 verpleegkundigen ingezet, op verschillende niveaus en een gedifferentieerd aantal posities. Het ziekenhuis heeft, net zoals andere ziekenhuizen in Vlaanderen en Nederland, verschillende uitdagingen voor zich liggen in de nabije toekomst. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, blikken we ook terug op het verleden, met als finaal doel tot een herwerkt zorgmodel te komen dat een antwoord biedt op de vragen van de toekomst. Dit zorgmodel dient het resultaat te zijn van een open discussie en samenwerking met anderen zodat een theoretische onderbouwing het model bekrachtigt en praktische of economische motieven ad hoc de bovenhand niet krijgen in tijden van tekorten.

Literatuur

 1. Barry MJ, Edgman-Levitan S. Shared decision making - pinnacle of patient-centered care. N Engl J Med 2012;366:780-1.
 2. Esposito MB. An exploration of the nature of nursing practice in patient-focused care. Dissertatie. Universiteit van Rhode Island. 1998.
 3. Grypdonck M, Koene G, Rodenbach MT, et al. Integrating nursing: a holistic approach to the delivery of nursing care. Int J Nurs Stud 1979;16:215-30.
 4. Bromley E. Building patient-centeredness: Hospital design as an interpretive act. Soc Sci Med 2012;75:1057-66.
 5. Vlaamse Overheid. Hospital of the future. 2019.
 6. Vincent JL, Creteur J. The hospital of tomorrow in 10 points. Crit Care 2017;21:93.
 7. OECD. Health at a Glance 2019: OECD Indicators. Paris: OECD Publishing; 2019. Te raadplegen op: http://www.oecd.org/health-systems/health-at-aglance
 8. Lusk JM, Fater K. A concept analysis of patient centered care. Nurs Forum 2013;48:89-98.
 9. Land T. Partnerships: Collaboration across the healthcare continuum. Front Health Serv Manage 2017;34:1-2.
 10. Lawton-Smith H, Bagchi-Sen S, Edmunds L. Science, innovation and technology transfer pathways in translational research: a study of divergent trajectories in the healthcare sector in Europe. CIMR Research Working Paper Series. Working paper no. 35. 2016.
 11. Mickan S, Golenko X, Buys N. Exploring future health workforce educational needs: a qualitative investigation. J Multidiscipl Healthc 2019;12:527-32.
 12. Díaz C, Castilla R. The future of nursing: Assumption of new roles and responsibilities. J Comm Pub Health Nurs 2017;3:158.
 13. KCE. Conceptueel kader voor de hervorming van de ziekenhuisfinanciering. 2014.
 14. Aiken LH. Evidence‐based nurse staffing: ICN’s new position statement. Int Nurs Rev 2018;65:469-71.
 15. Twigg DE, Geelhoed EA, Bremner AP, et al. The economic benefits of increased levels of nursing care in the hospital setting. J Adv Nurs 2013;69:2253-61.
 16. dit Dariel OP, Regnaux JP. Do Magnet®-accredited hospitals show improvements in nurse and patient outcomes compared to non-Magnet hospitals: a systematic review. JBI Database System Rev Implement Rep 2015;13:168-219.
 17. Sermeus W, Aiken LH, Van den Heede K, et al. Nurse forecasting in Europe (RN4CAST): rationale, design and methodology. BMC Nurs 2011;10:6.
 18. Naef R, Ernst J, Petry H. Adaption, benefit and quality of care associated with primary nursing in an acute inpatient setting: A cross sectional descriptive study. J Adv Nurs 2019;75:2133-43.
 19. Gardner K. A summary of findings of a five-year comparison study of primary and team nursing. Nurs Res 1991;40:113-7.
 20. Nissen J, Boumans N, Landeweerd J. Primary nursing and quality of care: a Dutch study. Int J Nurs Stud 1997;34:93-102.
 21. Shukla RK, Turner WE. Patients perception of care under primary and team nursing. Res Nurs Health 1984;7:93-9.
 22. Dal Molin A, Gatta C, Boggio Gilot C, et al. The impact of primary nursing care pattern: Results from a before–after study. J Clin Nurs 2018;27:1094-102.
 23. Webb C, Pontin D. Introducing primary nursing: nurses’ opinions. J Clin Nurs 1996;5:351-8.
 24. Kivimäki M, Mäkinen A, Elovainio M, et al. Sickness absence and the organization of nursing care among hospital nurses. Scand J Work Environ Health 2004;30:468-76.
 25. Jonsdottir H. Outcomes of implementing primary nursing in the care of people with chronic lung diseases: the nurses’ experience. J Nurs Manag 1999;7:235-42.
 26. MacLeod JA, Sella S. One year later: using role theory to evaluate a new delivery system. Nurs Forum 1992;27:20-8.
 27. Rantanen A, Pitkänen A, Paimensalo‐Karell I, et al. Two models of nursing practice: A comparative study of motivational characteristics, work satisfaction and stress. J Nurs Manag 2016;24:261-70.
 28. Elpern EH, White PM, Donahue MF. Staff governance. The experience of one nursing unit. J Nurs Adm 1984;14:9-15.
 29. Adams A, Bond S, Hale CA. Nursing organizational practice and its relationship with other features of ward organization and job satisfaction. J Adv Nurs 1998;27:1212-22.
 30. Weeks LC, Barrett M, Snead C. Primary nursing. Teamwork is the answer. J Nurs Adm 1985;15:21-6.
 31. Marram G. The comparative costs of operating a team and primary nursing unit. J Nurs Adm 1976;6:21-4.
 32. Wolf GA, Lesic LK, Leak AG. Primary nursing. The impact on nursing costs within DRGs. J Nurs Adm 1986;16:9-11.
 33. Tiedeman ME, Lookinland S. Traditional models of care delivery: what have we learned? J Nurs Adm 2004;34:291-7.
 34. White P, Hall ME. Mapping the literature of case management nursing. J Med Libr Assoc 2006;94(2 Suppl):E99.
 35. Kivimäki M, Voutilainen P, Koskinen P. Job enrichment, work motivation, and job satisfaction in hospital wards: testing the job characteristics model. J Nurs Manag 1995;3:87-91.
 36. Gullick J, Shepherd M, Ronald T. The effect of an organisational model on the standard of care. Nurs Times 2004;100:36-9.
 37. Havaei F, MacPhee M, Dahinten VS. The effect of nursing care delivery models on quality and safety outcomes of care: A cross‐sectional survey study of medical‐surgical nurses. J Adv Nurs 2019;75:2144-55.
 38. Fernandez R, Tran DT, Johnson M, et al. Interdisciplinary communication in general medical and surgical wards using two different models of nursing care delivery. J Nurs Manag 2010;18:265-74.
 39. Fairbrother G, Chiarella M, Braithwaite J. Models of care choices in today’s nursing workplace: where does team nursing sit? Aust Health Rev 2015;39:489-93.
Over dit artikel
Auteurs
Laurence Dehennin, Klara Geltmeyer, Rik Verhaeghe, Simon Malfait
Over de auteurs

Laurence Dehennin, RN, MSc, verpleegkundige Intensieve zorgen in het UZ Gent;
Klara Geltmeyer, RN, MSc, verpleegkundige Intensieve zorgen kindergeneeskunde in het UZ Gent;
Prof. dr. Rik Verhaeghe, directeur Verpleging in het UZ Gent, gastprofessor aan de Universiteit Gent;
Dr. Simon Malfait, RN, MSc, stafmedewerker/onderzoeker verpleegkundig departement en strategische beleidscel in het UZ Gent.

Correspondentieadres: laurence.dehennin@uzgent.be

Printdatum
18 september 2020
E-pubdatum
21 september 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.9.125797


Over dit artikel
Auteurs
Laurence Dehennin, Klara Geltmeyer, Rik Verhaeghe, Simon Malfait
Over de auteurs

Laurence Dehennin, RN, MSc, verpleegkundige Intensieve zorgen in het UZ Gent;
Klara Geltmeyer, RN, MSc, verpleegkundige Intensieve zorgen kindergeneeskunde in het UZ Gent;
Prof. dr. Rik Verhaeghe, directeur Verpleging in het UZ Gent, gastprofessor aan de Universiteit Gent;
Dr. Simon Malfait, RN, MSc, stafmedewerker/onderzoeker verpleegkundig departement en strategische beleidscel in het UZ Gent.

Correspondentieadres: laurence.dehennin@uzgent.be

Printdatum
18 september 2020
E-pubdatum
21 september 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.9.125797