Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 28-31
sep 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 28-31
sep 2020, jr. 35
Proefschrift

De impact en organisatie van taakherschikking in de ouderenzorg

Zowel wereldwijd als in Nederland veroudert de bevolking (1). Door deze vergrijzing en het feit dat de kans op het ontwikkelen van een chronische ziekte groter wordt met het toenemen van de leeftijd, is het de verwachting dat het aantal ouderen met een chronische ziekte en multimorbiditeit zal toenemen (2). Tegelijkertijd willen veel ouderen graag thuis blijven wonen (3). In Nederland en in andere ontwikkelde landen voert de overheid hervormingen door, waardoor zorg wordt verplaatst van ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen naar de wijk (4).

Literatuur

 1. World Health Organization. World report on ageing and health. 2015.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Chronische ziekten en multimorbiditeit 2018. Te raadplegen op: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronischeziekten-en-multimorbiditeit.
 3. Doekhie KD, de Veer AJE, Rademakers JJDJM, Schellevis FG, Francke AL. Overzichtstudies: Ouderen van de toekomst: Verschillen in de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg. Utrecht: Nivel, 2014.
 4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Infographic hervorming langdurige zorg. 2016. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/infographichervorming-langdurige-zorg.
 5. Vergouw D, Heiligers PJ, Batenburg RS. De Keuzemonitor Geneeskunde. Utrecht: Nivel, 2015.
 6. Sibbald B, Shen J, McBride A. Changing the skill-mix of the health care workforce. J Health Serv Res Policy 2004;9 Suppl 1:28-38.
 7. Lovink MH, Persoon A, van Vught AJ, et al. Physician substitution by mid-level providers in primary healthcare for older people and long-term care facilities: protocol for a systematic literature review. J Adv Nurs 2015;71:2998-3005.
 8. Lovink MH, Persoon A, Koopmans RT, et al. Effects of substituting nurse practitioners, physician assistants or nurses for physicians concerning healthcare for the aging population: a systematic literature review. J Adv Nurs 2017;73:2084-102.
 9. Lovink MH, van Vught AJ, Persoon A, et al. Skill mix change between general practitioners, nurse practitioners, physician assistants and nurses in primary healthcare for older people: a qualitative stud. BMC Fam Pract 2018;19:51.
 10. Lovink MH, van Vught AJ, Persoon A, et al. Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants and nurses in nursing homes: a qualitative study. Nurs Health Sci 2019;21:282-90.
 11. Lovink MH, Persoon A, van Vught AJ, et al. Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes: protocol for a realist evaluation case study. BMJ Open 2017;7(6):e015134.
 12. Lovink MH, Laurant MG, van Vught AJ, et al. Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes: a realist evaluation case study. BMJ Open 2019;9(5):e028169.
 13. Pawson R, Tilley N. Realistic Evaluation. London: SAGE, 1997.
 14. Taskforce Zorg op de Juiste Plek. De juiste zorg op de juiste plek. Wie durft? 2018.
 15. Wind A, te Velde B. Kwetsbare ouderen thuis. Handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk. 2019.
 16. Waardigheid en trots. https://www.waardigheidentrots.nl/.
 17. Zorginstituut Nederland. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren. 2017.
 18. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Thuis in het Verpleeghuis. Waardigheid en trots op elke locatie. Den Haag, 2018.
 19. Waardigheid en trots. Verantwoorde Personeelssamenstelling. Te raadplegen op: https://www.waardigheidentrots.nl/toolkit-personeelssamenstelling/.
 20. ActiZ, Verenso, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl. Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2019. 2019.
 21. Lovink M, van Vught A, van den Brink F, et al. Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten. Nijmegen: Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2017.
 22. Tuchtrecht.overheid.nl. https://tuchtrecht.overheid.nl/52 en https://tuchtrecht.overheid.nl/51
Proefschrift

De impact en organisatie van taakherschikking in de ouderenzorg

Zowel wereldwijd als in Nederland veroudert de bevolking (1). Door deze vergrijzing en het feit dat de kans op het ontwikkelen van een chronische ziekte groter wordt met het toenemen van de leeftijd, is het de verwachting dat het aantal ouderen met een chronische ziekte en multimorbiditeit zal toenemen (2). Tegelijkertijd willen veel ouderen graag thuis blijven wonen (3). In Nederland en in andere ontwikkelde landen voert de overheid hervormingen door, waardoor zorg wordt verplaatst van ziekenhuizen en langdurige zorginstellingen naar de wijk (4).

Literatuur

 1. World Health Organization. World report on ageing and health. 2015.
 2. Volksgezondheidenzorg.info. Chronische ziekten en multimorbiditeit 2018. Te raadplegen op: https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/chronischeziekten-en-multimorbiditeit.
 3. Doekhie KD, de Veer AJE, Rademakers JJDJM, Schellevis FG, Francke AL. Overzichtstudies: Ouderen van de toekomst: Verschillen in de wensen en mogelijkheden voor wonen, welzijn en zorg. Utrecht: Nivel, 2014.
 4. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Infographic hervorming langdurige zorg. 2016. Te raadplegen op: https://www.rijksoverheid.nl/infographichervorming-langdurige-zorg.
 5. Vergouw D, Heiligers PJ, Batenburg RS. De Keuzemonitor Geneeskunde. Utrecht: Nivel, 2015.
 6. Sibbald B, Shen J, McBride A. Changing the skill-mix of the health care workforce. J Health Serv Res Policy 2004;9 Suppl 1:28-38.
 7. Lovink MH, Persoon A, van Vught AJ, et al. Physician substitution by mid-level providers in primary healthcare for older people and long-term care facilities: protocol for a systematic literature review. J Adv Nurs 2015;71:2998-3005.
 8. Lovink MH, Persoon A, Koopmans RT, et al. Effects of substituting nurse practitioners, physician assistants or nurses for physicians concerning healthcare for the aging population: a systematic literature review. J Adv Nurs 2017;73:2084-102.
 9. Lovink MH, van Vught AJ, Persoon A, et al. Skill mix change between general practitioners, nurse practitioners, physician assistants and nurses in primary healthcare for older people: a qualitative stud. BMC Fam Pract 2018;19:51.
 10. Lovink MH, van Vught AJ, Persoon A, et al. Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants and nurses in nursing homes: a qualitative study. Nurs Health Sci 2019;21:282-90.
 11. Lovink MH, Persoon A, van Vught AJ, et al. Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes: protocol for a realist evaluation case study. BMJ Open 2017;7(6):e015134.
 12. Lovink MH, Laurant MG, van Vught AJ, et al. Substituting physicians with nurse practitioners, physician assistants or nurses in nursing homes: a realist evaluation case study. BMJ Open 2019;9(5):e028169.
 13. Pawson R, Tilley N. Realistic Evaluation. London: SAGE, 1997.
 14. Taskforce Zorg op de Juiste Plek. De juiste zorg op de juiste plek. Wie durft? 2018.
 15. Wind A, te Velde B. Kwetsbare ouderen thuis. Handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk. 2019.
 16. Waardigheid en trots. https://www.waardigheidentrots.nl/.
 17. Zorginstituut Nederland. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren. 2017.
 18. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Thuis in het Verpleeghuis. Waardigheid en trots op elke locatie. Den Haag, 2018.
 19. Waardigheid en trots. Verantwoorde Personeelssamenstelling. Te raadplegen op: https://www.waardigheidentrots.nl/toolkit-personeelssamenstelling/.
 20. ActiZ, Verenso, Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland, Zorgthuisnl. Handboek voor zorgaanbieders van verpleeghuiszorg Toelichting op de kwaliteitsindicatoren en meetinstructie verslagjaar 2019. 2019.
 21. Lovink M, van Vught A, van den Brink F, et al. Taakherschikking in de ouderenzorg: kansen, belemmeringen en effecten. Nijmegen: Radboudumc en Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, 2017.
 22. Tuchtrecht.overheid.nl. https://tuchtrecht.overheid.nl/52 en https://tuchtrecht.overheid.nl/51
Over dit artikel
Auteur
Marleen Lovink
Over de auteur

Dr. Marleen Lovink is verplegingswetenschapper, onderzoeker bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) van het Radboudumc op de onderzoekslijn verzorging en verpleging.

Correspondentieadres: marleen.lovink@radboudumc.nl

Printdatum
18 september 2020
E-pubdatum
21 september 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.9.125801


Over dit artikel
Auteur
Marleen Lovink
Over de auteur

Dr. Marleen Lovink is verplegingswetenschapper, onderzoeker bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) van het Radboudumc op de onderzoekslijn verzorging en verpleging.

Correspondentieadres: marleen.lovink@radboudumc.nl

Printdatum
18 september 2020
E-pubdatum
21 september 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225
DOI
https://doi.org/10.24078/vpg.2020.9.125801