Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 4-7
jun 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 4-7
jun 2020, jr. 35
Actueel

Van Krim tot corona: verpleegkundig leiderschap in tijden van crisis

Toen begin dit jaar de World Health Organization aankondigde dat 2020 hét jaar van de verpleegkundige zou worden, wisten we nog niet hoe tastbaar dat zou zijn in ons dagelijkse werk en de maatschappij. De aanleiding was het 200e geboortejaar van onze gezamenlijke held en professioneel leider, de hoedster van het verpleegkundig vak. Het was Florence Nightingale die met behulp van vernuftige statistiek aantoonde dat de soldaten in de Krim met name aan infecties overleden. 

Literatuur

 1. Fleming A. Keep it clean: The surprising 130-year history of handwashing. The Guardian. 18 februari 2020. Beschikbaar via: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/keep-it-clean-the-surprising-130- year-history-of-handwashing (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 2. Smid G, Lalleman PCB. Leiderschap: emergent en ingebed, toelichting bij Larsson en Lundholm. Management & Organisatie 2016;(1):36-39.
 3. Huis AMP. Helping hands: Strategies to improve hand hygiene compliance in hospital care. 2013. Proefschrift. Radboud Universiteit Nijmegen.
 4. Jones DS. History in a crisis - lessons for Covid-19. N Engl J Med 2020;382:1681-3.
 5. McDonald L. Florence Nightingale a hundred years on: Who she was and what she was not. Women’s history review 2010;19:721-40.Cain S. Stil. Amsterdam: De Arbeiderspers; 2016.
 6. Cain S. Stil. Amsterdam: De Arbeiderspers; 2016.
 7. Cummings GG, Tate K, Lee S, et al. Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. Int J Nurs Stud 2018;85:19-60.
 8. Hutchinson M, Jackson D. Transformational leadership in nursing: towards a more critical interpretation. Nurs Inq 2013;20:11-22.
 9. Sennett R. De mens als werk in uitvoering. Amsterdam- Antwerpen: Boom Uitgevers; 2010.
 10. Lalleman PCB, Stalpers D, Goossens G, et al. RN2Blend: meerjarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Verpleegkunde 2020;35(1):4-6.
 11. Haegdorens P, van Bogaert P, Frack E, Monsieurs K. Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig FFP-maskers. Persbericht Universiteit Antwerpen. 9 mei 2020. Beschikbaar via: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/cric/projecten-en-publica/onderzoeksprojecten/ffpmaskers/?ga=2.9182005.123510055.1590490870-1527011736.1590490870 (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 12. Lalleman PCB, Smid GAC, Lagerwey M, et al. Nurse middle managers’ dispositions of habitus: A bourdieusian analysis of supporting role behaviors in Dutch and American hospitals. Adv Nurs Sci 2015;38(3):E1-E16.
 13. Allen D. The invisible work of nurses: hospitals, organisation and healthcare. Routledge; 2014.
 14.  https://theinvisibleworkofnurses.co.uk/
 15. Lalleman PCB, Smid, GAC, Lagerwey MD, et al. Curbing the urge to care: A Bourdieusian analysis of the effect of the caring disposition on nurse middle managers’ clinical leadership in patient safety practices. Int J Nurs Stud 2016;63:179-88.
 16. Sontag S. Ziekte als metafoor, Aids en zijn metaforen. Amsterdam: Arbeiders Pers: 2019.
 17. Zorgvisie. Ziekenhuisbestuur zet verpleegkunde buitenspel in crisis management. 11 mei 2020.
 18. V&VN. De VAR in crisistijd: lessen voor de toekomst. 20 mei 2020. Beschikbaar via: https://www.venvn.nl/nieuws/de-var-in-crisistijd-lessen-voor-de-toekomst/ (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 19. Trappenburg J, Bleijenberg N, Cate D, et al. Co-Fit: Behoud van korte en lange termijn fysieke/mentale gezondheid en inzetbaarheid van zorgprofessionals blootgesteld aan Covid-19 crisis werkomstandigheden. UMCU/HU/THINC. 2020. Beschikbaar via: https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/ (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 20. Schalkwijk H, Martini D, Smid CAG, Lalleman PCB. De Meetlat, Learning Histories. TvZ 2020;4:56-57.
 21. Cipriano PF. 100 years on: the Spanish Flu, pandemics and keeping nurses safe. Int Nurs Rev 2018;65:305-6.
Actueel

Van Krim tot corona: verpleegkundig leiderschap in tijden van crisis

Toen begin dit jaar de World Health Organization aankondigde dat 2020 hét jaar van de verpleegkundige zou worden, wisten we nog niet hoe tastbaar dat zou zijn in ons dagelijkse werk en de maatschappij. De aanleiding was het 200e geboortejaar van onze gezamenlijke held en professioneel leider, de hoedster van het verpleegkundig vak. Het was Florence Nightingale die met behulp van vernuftige statistiek aantoonde dat de soldaten in de Krim met name aan infecties overleden. 

Literatuur

 1. Fleming A. Keep it clean: The surprising 130-year history of handwashing. The Guardian. 18 februari 2020. Beschikbaar via: https://www.theguardian.com/world/2020/mar/18/keep-it-clean-the-surprising-130- year-history-of-handwashing (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 2. Smid G, Lalleman PCB. Leiderschap: emergent en ingebed, toelichting bij Larsson en Lundholm. Management & Organisatie 2016;(1):36-39.
 3. Huis AMP. Helping hands: Strategies to improve hand hygiene compliance in hospital care. 2013. Proefschrift. Radboud Universiteit Nijmegen.
 4. Jones DS. History in a crisis - lessons for Covid-19. N Engl J Med 2020;382:1681-3.
 5. McDonald L. Florence Nightingale a hundred years on: Who she was and what she was not. Women’s history review 2010;19:721-40.Cain S. Stil. Amsterdam: De Arbeiderspers; 2016.
 6. Cain S. Stil. Amsterdam: De Arbeiderspers; 2016.
 7. Cummings GG, Tate K, Lee S, et al. Leadership styles and outcome patterns for the nursing workforce and work environment: A systematic review. Int J Nurs Stud 2018;85:19-60.
 8. Hutchinson M, Jackson D. Transformational leadership in nursing: towards a more critical interpretation. Nurs Inq 2013;20:11-22.
 9. Sennett R. De mens als werk in uitvoering. Amsterdam- Antwerpen: Boom Uitgevers; 2010.
 10. Lalleman PCB, Stalpers D, Goossens G, et al. RN2Blend: meerjarig onderzoek naar gedifferentieerde inzet van verpleegkundigen. Verpleegkunde 2020;35(1):4-6.
 11. Haegdorens P, van Bogaert P, Frack E, Monsieurs K. Bijna één zorgverlener op vijf heeft te weinig FFP-maskers. Persbericht Universiteit Antwerpen. 9 mei 2020. Beschikbaar via: https://www.uantwerpen.be/nl/onderzoeksgroep/cric/projecten-en-publica/onderzoeksprojecten/ffpmaskers/?ga=2.9182005.123510055.1590490870-1527011736.1590490870 (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 12. Lalleman PCB, Smid GAC, Lagerwey M, et al. Nurse middle managers’ dispositions of habitus: A bourdieusian analysis of supporting role behaviors in Dutch and American hospitals. Adv Nurs Sci 2015;38(3):E1-E16.
 13. Allen D. The invisible work of nurses: hospitals, organisation and healthcare. Routledge; 2014.
 14.  https://theinvisibleworkofnurses.co.uk/
 15. Lalleman PCB, Smid, GAC, Lagerwey MD, et al. Curbing the urge to care: A Bourdieusian analysis of the effect of the caring disposition on nurse middle managers’ clinical leadership in patient safety practices. Int J Nurs Stud 2016;63:179-88.
 16. Sontag S. Ziekte als metafoor, Aids en zijn metaforen. Amsterdam: Arbeiders Pers: 2019.
 17. Zorgvisie. Ziekenhuisbestuur zet verpleegkunde buitenspel in crisis management. 11 mei 2020.
 18. V&VN. De VAR in crisistijd: lessen voor de toekomst. 20 mei 2020. Beschikbaar via: https://www.venvn.nl/nieuws/de-var-in-crisistijd-lessen-voor-de-toekomst/ (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 19. Trappenburg J, Bleijenberg N, Cate D, et al. Co-Fit: Behoud van korte en lange termijn fysieke/mentale gezondheid en inzetbaarheid van zorgprofessionals blootgesteld aan Covid-19 crisis werkomstandigheden. UMCU/HU/THINC. 2020. Beschikbaar via: https://juliuscentrum.umcutrecht.nl/ (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 20. Schalkwijk H, Martini D, Smid CAG, Lalleman PCB. De Meetlat, Learning Histories. TvZ 2020;4:56-57.
 21. Cipriano PF. 100 years on: the Spanish Flu, pandemics and keeping nurses safe. Int Nurs Rev 2018;65:305-6.
Over dit artikel
Auteur
Pieterbas Lalleman
Over de auteur

Dr. Pieterbas Lalleman, verpleegkundige en organisatiesocioloog, assistant professor, Hogeschool Utrecht en Verplegingswetenschappen, Universiteit Utrecht

Printdatum
26 juni 2020
E-pubdatum
29 juni 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Pieterbas Lalleman
Over de auteur

Dr. Pieterbas Lalleman, verpleegkundige en organisatiesocioloog, assistant professor, Hogeschool Utrecht en Verplegingswetenschappen, Universiteit Utrecht

Printdatum
26 juni 2020
E-pubdatum
29 juni 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225