Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 32-35
jun 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 32-35
jun 2020, jr. 35
Inaugurele & lectorale rede

Familiezorg

Naar een moderne systemische benadering van zorgsituaties

Op 2 maart jl. sprak dr. Marie Louise Luttik haar inaugurele rede uit naar aanleiding van haar installatie als lector Familiezorg binnen het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. Dit artikel is een samenvatting van de rede.

Literatuur

 1. Wright LM, Bell JM. Beliefs and illness. A model for healing. Calgary, Canada: 4 th Floor Press; 2009.
 2. Von Bertalanffy L. General Systems Theory. New York: George Braziller; 1968.
 3. Minuchin, S. Families and Family Therapy. Cambridge, Verenigde Staten: Harvard University Press; 1974.
 4. Boszormenyi-Nagy I, Krasner BR. Tussen geven en nemen. Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts;
 5. Choy T. Familiezorg in perspectief. 2016. Te downloaden 37. via: https://expertisecentrumfamiliezorg.nl/wp-content/uploads/2016/09/Familiezorg_in_perspectief_Tim_Choy. pdf (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 6. De Klerk M, de Boer A, Plaisier I, et al. Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
 7. Friedman MM, Bowden VR, Jones EG. Family Nursing. Research, Theory, and Practice. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education; 2003.
 8. Schuurmans M. Beroepsprofiel verpleegkundige. In: Leren van de toekomst. Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Onder redactie van J. Lambregts en A. Grotendorst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012.
 9. RIVM. VTV-2018. De impact van vergrijzing. 2018. Beschikbaar via: https://www.vtv2018.nl/impact-van-devergrijzing (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Actieprogramma Werken in de Zorg. 2018. Beschikbaar via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-dezorg (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 11. Rijksoverheid. Troonrede 2013. Beschikbaar via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013 (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 12. Taskforce Zorg op de juiste plek. De juiste zorg op de juiste plek; wie durft? 2019. Beschikbaar via: https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/PLZ/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek.pdf (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 13. Chiao CY, Wu HS, Hsiao CY. Caregiver burden for informal caregivers of patients with dementia: a systematic review. Int Nurs Rev 2016;62:340-50.
 14. Nuijen J, van Dorsselaer S, Dekker N, et al. De ervaren belasting van naasten van personen met verslavingsproblemen; een verkennend onderzoek. Trimbos-instituut; 2016. Beschikbaar via: https://www.trimbos.nl/docs/8e0363f8-29ea-4a66-8184-5744a6cbb86b.pdf (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 15. De Boer A, Plaisier I, de Klerk M. Mantelzorgers in het vizier. Beleidssignalement mantelzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2019.
 16. Bartz CC. International Council of Nurses and personcentered care. Int J Integr Care 2010;10 Suppl:e010.
 17. Lambregts J, Grotendorst A, van Merwijk C. Bachelor of Nursing 2020; een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
 18. Vogel E, Vos H. Het familiesysteem in het zorgdossier; een dossieronderzoek naar verpleegkundige verslaglegging in de thuiszorg. Afstudeerscriptie. Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. 2016.
 19. De Jonge H, Tichgelaar J. Mantelzorger(s) in beeld!?. Afstudeerscriptie. Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. 2017.
 20. Kaakinen JR, Padgett-Coehlo D, Steele R, et al. Family health care nursing; Theory, practice and research. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2015.
 21. Reifman A. Social relationships, recovery from illness, and survival: A literature review. Ann Behav Med 1995;17:124-31.
 22. Cohen S. Psychosocial models of the role of social support in the etiology of physical disease. Health Psychology 1988;7:269-97.
 23. Luttik ML, Jaarsma T, Moser D, et al. The importance and impact of social support on outcomes in patients with heart failure: an overview of the literature. J Cardiovasc Nurs 2005;20:162-9.
 24. Årestedt L, Persson C, Benzein E. Living as a family in the midst of chronic illness. Scand J Caring Sci 2014;28:29-37.
 25. Luttik ML, Jaarsma T, Veeger NJ, et al. For better and for worse: Quality of life impaired in HF patients as well as in their partners. Eur J Cardiovasc Nurs 2005;4:11-4.
 26. Hagedoorn EI. Collaborative partnership between family caregivers and nurses in the care of older hospitalized persons. Thesis. Rijksuniversiteit Groningen. 2019.
 27. Broekema S, Paans W, Oosterhoff B, et al. Patients’ and family members’ perspectives on the benefits and working mechanisms of family nursing conversations in Dutch home health care. Health Soc Care Community (in review).
 28. Broekema S, Paans W, Roodbol PF, et al. Effects of family nursing conversations on families in home health care: A nonequivalent control group pretest-posttest study. J Adv Nurs (submitted).
 29. Van der Werf HM, Paans W, Emmens G, et al. Experiences of Dutch students growing up with a family member with a chronic illness: A qualitative review. Health Soc Care Community 2020;28:624-32.
 30. Van der Werf HM, Luttik ML, Francke AL, et al. Students growing up with a chronically ill family member; a survey on experienced consequences, background characteristics, and risk factors. BMC Public Health 2019;19:1486.
 31. Petursdottir AB, Svavarsdottir EK. The effectiveness of a strengths-oriented therapeutic conversation intervention on perceived support, well-being and burden among family caregivers in palliative homecare. J Adv Nurs 2019;75:3018-31.
 32. Svavarsdottir EK, Gisladottir M. Do family strength-oriented therapeutic conversations (FAM-SOTC) advance psychiatric nursing practice? J Nurs Scholarsh 2019;51:214-24.
Inaugurele & lectorale rede

Familiezorg

Naar een moderne systemische benadering van zorgsituaties

Op 2 maart jl. sprak dr. Marie Louise Luttik haar inaugurele rede uit naar aanleiding van haar installatie als lector Familiezorg binnen het lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. Dit artikel is een samenvatting van de rede.

Literatuur

 1. Wright LM, Bell JM. Beliefs and illness. A model for healing. Calgary, Canada: 4 th Floor Press; 2009.
 2. Von Bertalanffy L. General Systems Theory. New York: George Braziller; 1968.
 3. Minuchin, S. Families and Family Therapy. Cambridge, Verenigde Staten: Harvard University Press; 1974.
 4. Boszormenyi-Nagy I, Krasner BR. Tussen geven en nemen. Over contextuele therapie. Haarlem: De Toorts;
 5. Choy T. Familiezorg in perspectief. 2016. Te downloaden 37. via: https://expertisecentrumfamiliezorg.nl/wp-content/uploads/2016/09/Familiezorg_in_perspectief_Tim_Choy. pdf (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 6. De Klerk M, de Boer A, Plaisier I, et al. Informele hulp: wie doet er wat? Kerncijfers. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2015.
 7. Friedman MM, Bowden VR, Jones EG. Family Nursing. Research, Theory, and Practice. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson Education; 2003.
 8. Schuurmans M. Beroepsprofiel verpleegkundige. In: Leren van de toekomst. Verpleegkundigen en verzorgenden 2020. Onder redactie van J. Lambregts en A. Grotendorst. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2012.
 9. RIVM. VTV-2018. De impact van vergrijzing. 2018. Beschikbaar via: https://www.vtv2018.nl/impact-van-devergrijzing (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 10. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Actieprogramma Werken in de Zorg. 2018. Beschikbaar via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/jaarplannen/2018/03/14/actieprogramma-werken-in-dezorg (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 11. Rijksoverheid. Troonrede 2013. Beschikbaar via: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/toespraken/2013/09/17/troonrede-2013 (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 12. Taskforce Zorg op de juiste plek. De juiste zorg op de juiste plek; wie durft? 2019. Beschikbaar via: https://www.zonmw.nl/fileadmin/zonmw/documenten/Ouderen/PLZ/de-juiste-zorg-op-de-juiste-plek.pdf (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 13. Chiao CY, Wu HS, Hsiao CY. Caregiver burden for informal caregivers of patients with dementia: a systematic review. Int Nurs Rev 2016;62:340-50.
 14. Nuijen J, van Dorsselaer S, Dekker N, et al. De ervaren belasting van naasten van personen met verslavingsproblemen; een verkennend onderzoek. Trimbos-instituut; 2016. Beschikbaar via: https://www.trimbos.nl/docs/8e0363f8-29ea-4a66-8184-5744a6cbb86b.pdf (geraadpleegd op 26 mei 2020).
 15. De Boer A, Plaisier I, de Klerk M. Mantelzorgers in het vizier. Beleidssignalement mantelzorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2019.
 16. Bartz CC. International Council of Nurses and personcentered care. Int J Integr Care 2010;10 Suppl:e010.
 17. Lambregts J, Grotendorst A, van Merwijk C. Bachelor of Nursing 2020; een toekomstbestendig opleidingsprofiel 4.0. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.
 18. Vogel E, Vos H. Het familiesysteem in het zorgdossier; een dossieronderzoek naar verpleegkundige verslaglegging in de thuiszorg. Afstudeerscriptie. Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. 2016.
 19. De Jonge H, Tichgelaar J. Mantelzorger(s) in beeld!?. Afstudeerscriptie. Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. 2017.
 20. Kaakinen JR, Padgett-Coehlo D, Steele R, et al. Family health care nursing; Theory, practice and research. Philadelphia: F.A. Davis Company; 2015.
 21. Reifman A. Social relationships, recovery from illness, and survival: A literature review. Ann Behav Med 1995;17:124-31.
 22. Cohen S. Psychosocial models of the role of social support in the etiology of physical disease. Health Psychology 1988;7:269-97.
 23. Luttik ML, Jaarsma T, Moser D, et al. The importance and impact of social support on outcomes in patients with heart failure: an overview of the literature. J Cardiovasc Nurs 2005;20:162-9.
 24. Årestedt L, Persson C, Benzein E. Living as a family in the midst of chronic illness. Scand J Caring Sci 2014;28:29-37.
 25. Luttik ML, Jaarsma T, Veeger NJ, et al. For better and for worse: Quality of life impaired in HF patients as well as in their partners. Eur J Cardiovasc Nurs 2005;4:11-4.
 26. Hagedoorn EI. Collaborative partnership between family caregivers and nurses in the care of older hospitalized persons. Thesis. Rijksuniversiteit Groningen. 2019.
 27. Broekema S, Paans W, Oosterhoff B, et al. Patients’ and family members’ perspectives on the benefits and working mechanisms of family nursing conversations in Dutch home health care. Health Soc Care Community (in review).
 28. Broekema S, Paans W, Roodbol PF, et al. Effects of family nursing conversations on families in home health care: A nonequivalent control group pretest-posttest study. J Adv Nurs (submitted).
 29. Van der Werf HM, Paans W, Emmens G, et al. Experiences of Dutch students growing up with a family member with a chronic illness: A qualitative review. Health Soc Care Community 2020;28:624-32.
 30. Van der Werf HM, Luttik ML, Francke AL, et al. Students growing up with a chronically ill family member; a survey on experienced consequences, background characteristics, and risk factors. BMC Public Health 2019;19:1486.
 31. Petursdottir AB, Svavarsdottir EK. The effectiveness of a strengths-oriented therapeutic conversation intervention on perceived support, well-being and burden among family caregivers in palliative homecare. J Adv Nurs 2019;75:3018-31.
 32. Svavarsdottir EK, Gisladottir M. Do family strength-oriented therapeutic conversations (FAM-SOTC) advance psychiatric nursing practice? J Nurs Scholarsh 2019;51:214-24.
Over dit artikel
Auteur
Marie Louise Luttik
Over de auteur

Dr. Marie Louise Luttik, onderzoeker, verpleegkundige en lector Familiezorg bij het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. 

Correspondentieadres: m.l.a.luttik@pl.hanze.nl

Printdatum
26 juni 2020
E-pubdatum
29 juni 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Marie Louise Luttik
Over de auteur

Dr. Marie Louise Luttik, onderzoeker, verpleegkundige en lector Familiezorg bij het Lectoraat Verpleegkundige Diagnostiek, Academie voor Verpleegkunde, Hanzehogeschool Groningen. 

Correspondentieadres: m.l.a.luttik@pl.hanze.nl

Printdatum
26 juni 2020
E-pubdatum
29 juni 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225