Verpleegkunde Nummer 1 , pp. 0-1
mrt 2020, jaargang 35
Verpleegkunde Nr. 1 , pp. 0-1
mrt 2020, jr. 35
Redactioneel

Intussen op de redactie...

Lees online

Intussen op de redactie werkt het team van Verpleegkunde aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven) inzetten voor informatie over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via Verpleegkunde, neem dan contact op via redactie@tijdschriftverpleegkunde.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Redactioneel

Intussen op de redactie...

Lees online

Intussen op de redactie werkt het team van Verpleegkunde aan de volgende nummers van het tijdschrift, in aangepaste omstandigheden maar volgens de normale planning.

Wij blijven ons platform (tijdschrift, website, nieuwsbrieven) inzetten voor informatie over de hele breedte van het vakgebied. Wij realiseren ons dat COVID-19 op dit moment ieders aandacht heeft binnen de zorgverlening. Wij kiezen ervoor de communicatie hieromtrent uitsluitend te delen waar dat van meerwaarde kan zijn, en ons in hoofdzaak te blijven richten op waar we goed in zijn: de informatievoorziening zoals u die van ons gewend bent.

Uw bijdragen en tips aan de redactie zijn van harte welkom. Wilt u een artikel indienen of een onderwerp onder de aandacht brengen via Verpleegkunde, neem dan contact op via redactie@tijdschriftverpleegkunde.nl.

Wij wensen ieder van u een goede gezondheid en veel sterkte in deze moeilijke tijd.

Over dit artikel
Auteur
Chantal Foeken
Over de auteur

Chantal Foeken, eindredacteur van Verpleegkunde

Printdatum
13 maart 2020
E-pubdatum
16 maart 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Chantal Foeken
Over de auteur

Chantal Foeken, eindredacteur van Verpleegkunde

Printdatum
13 maart 2020
E-pubdatum
16 maart 2020
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225