Verpleegkunde Nummer 4 , p. 3
dec 2019, jaargang 34
Verpleegkunde Nr. 4 , p. 3
dec 2019, jr. 34
Van de redactie

Van de redactie

Voor u ziet u het laatste nummer van Verpleegkunde van 2019. Dit betekent dat het jaar weer bijna voorbij is. Het nummer opent met een actueel van Sybille Opdebeeck et al. Het besteedt aandacht aan een discussie gevoerd tijdens een symposium van de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten (BVVS) op 5 oktober 2018. De focus lag op de autonomie van de verpleegkundig specialist. De discussie verliep aan de hand van vier niet-direct patiëntgebonden en zes direct patiëntgebonden aspecten van autonomie. Uit de discussie kwam onder meer naar voren dat autonomie betekent dat er interprofessioneel afspraken moeten worden gemaakt die ervoor zorgen dat de samenwerking tussen zorgverleners vlot blijft verlopen en dat een veilige en kwaliteitsvolle basis voor deze autonomie verzekerd is.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

Van de redactie

Van de redactie

Voor u ziet u het laatste nummer van Verpleegkunde van 2019. Dit betekent dat het jaar weer bijna voorbij is. Het nummer opent met een actueel van Sybille Opdebeeck et al. Het besteedt aandacht aan een discussie gevoerd tijdens een symposium van de Belgische Vereniging voor Verpleegkundig Specialisten (BVVS) op 5 oktober 2018. De focus lag op de autonomie van de verpleegkundig specialist. De discussie verliep aan de hand van vier niet-direct patiëntgebonden en zes direct patiëntgebonden aspecten van autonomie. Uit de discussie kwam onder meer naar voren dat autonomie betekent dat er interprofessioneel afspraken moeten worden gemaakt die ervoor zorgen dat de samenwerking tussen zorgverleners vlot blijft verlopen en dat een veilige en kwaliteitsvolle basis voor deze autonomie verzekerd is.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Printdatum
13 december 2019
E-pubdatum
16 december 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Printdatum
13 december 2019
E-pubdatum
16 december 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225