Verpleegkunde Nummer 3 , p. 3
sep 2019, jaargang 34
Verpleegkunde Nr. 3 , p. 3
sep 2019, jr. 34
Van de redactie

Van de redactie

Dit nummer van Verpleegkunde opent met een artikel dat een studie beschrijft die als doel had de effectiviteit aan te tonen van een online informatietool ter ondersteuning van mantelzorgers van patiënten met een beroerte. Deze studie is verricht door Katrien Van Malder et al. Het betrof een prospectief, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met pre- en posttest met één controlegroep en één interventiegroep, uitgevoerd in ziekenhuizen in Vlaanderen. De uitkomstmaten, die voor het ziekenhuisontslag en vier weken nadien werden gemeten, waren: mate van overbelasting, levenskwaliteit en angstige of depressieve gevoelens van de mantelzorgers. Van Malder et al. concluderen dat de effectiviteit van de interventie, een online informatietool voor mantelzorgers van patiënten met een beroerte, onvoldoende kon worden aangetoond. De tool had geen meerwaarde in vergelijking met een papieren brochure.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

Van de redactie

Van de redactie

Dit nummer van Verpleegkunde opent met een artikel dat een studie beschrijft die als doel had de effectiviteit aan te tonen van een online informatietool ter ondersteuning van mantelzorgers van patiënten met een beroerte. Deze studie is verricht door Katrien Van Malder et al. Het betrof een prospectief, gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek met pre- en posttest met één controlegroep en één interventiegroep, uitgevoerd in ziekenhuizen in Vlaanderen. De uitkomstmaten, die voor het ziekenhuisontslag en vier weken nadien werden gemeten, waren: mate van overbelasting, levenskwaliteit en angstige of depressieve gevoelens van de mantelzorgers. Van Malder et al. concluderen dat de effectiviteit van de interventie, een online informatietool voor mantelzorgers van patiënten met een beroerte, onvoldoende kon worden aangetoond. De tool had geen meerwaarde in vergelijking met een papieren brochure.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie

Printdatum
20 september 2019
E-pubdatum
23 september 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Robbert Gobbens
Over de auteur

Robbert Gobbens, voorzitter redactie

Printdatum
20 september 2019
E-pubdatum
23 september 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225