Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 5-11
jun 2019, jaargang 34
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 5-11
jun 2019, jr. 34
Onderzoeksartikel

Haalbaarheid van comfort rounding op een Nederlandse geriatrische ziekenhuisafdeling: een pilotstudie

DOEL 
Comfort rounding is een systematische en preventieve methode waarbij verpleegkundigen elk uur basiszorg uitvoeren op een ziekenhuisafdeling. De basiszorg is gericht op positionering (ondersteunen bij het aannemen van een comfortabele lighouding en anticiperen op valrisico en risico op decubitus), algemene persoonlijke behoefte (ondersteuning bieden bij toiletgang, thermoregulatie en aanbieden van eten en drinken), pijncontrole (screenen van pijn en interveniëren indien nodig) en plaatsing (eigendommen en materialen binnen handbereik leggen). Internationale studies wijzen uit dat comfort rounding belgebruik vermindert, de patiënttevredenheid verhoogt en de werkdruk voor verpleegkundigen verlaagt. De doelstelling van deze pilotstudie is inzicht krijgen in zowel de haalbaarheid als ervaringen met comfort rounding op een Nederlandse geriatrische verpleegafdeling.
 

METHODE 
De pilotstudie vond plaats in de eerste week van april 2018. De haalbaarheid van comfort rounding werd onderzocht door zelfrapportages van getrainde verpleegkundigen. De ervaringen met comfort rounding werden onderzocht tijdens een focusgroepinterview.
 

RESULTATEN 
Zeven bachelor verpleegkundigen hebben deelgenomen. In totaal werd comfort rounding in 578 van de 1.768 patiëntsituaties uitgevoerd (32,7%). Comfort rounding werd trouwer uitgevoerd op doordeweekse dagen (n=518; 45,4%) dan in het weekend (n=60; 9,6%). Comfort rounding werd trouwer uitgevoerd tijdens vroege diensten (n=281; 41,8%) dan tijdens late diensten (n=209; 27,5%) en nachtdiensten (n=88; 26,2%). Een aantal verpleegkundigen ervoer tijdens de pilotperiode al een reductie in belgebruik. Aanzienlijke meerwaarde verwachten de verpleegkundigen echter pas bij duurzame implementatie.

DISCUSSIE
Verpleegkundigen ervoeren met name gedurende het weekend en late diensten barrières voor het trouw uitvoeren van comfort rounding, zoals onderbezetting en lage toepasbaarheid bij patiënten met ernstige cognitieve stoornissen.

CONCLUSIE 
In deze kleinschalige pilotstudie werd comfort rounding nog niet trouw uitgevoerd. Dit kan wijzen op knelpunten in de haalbaarheid van comfort rounding. Trouwe uitvoering lijkt een voorwaarde voordat comfort rounding op grotere schaal kan worden geïmplementeerd.

Literatuur

 1. Mackenbach JP, Slobbe L, Looman, LCW, et al. Sharp upturn of life expectancy in the Netherlands: effect of more health care for the elderly? Eur J Epidemiol 2011;26:903-14.
 2. Flowers K, Wright K, Langdon R, et al. Intentional rounding: facilitators, benefits and barriers. J Clin Nurs 2016;25:1346-55.
 3. Gardner G, Woollett K, Daly N, et al. Measuring the effect of patient comfort rounds on practice environment and patient satisfaction: a pilot study. Int J Nurs Pract 2009;15:287-93.
 4. Maurits EEM, Veer AJE, Francke AL. Werkdruk en werktevredenheid van belang voor kunnen doorwerken tot pensioen. Factsheet Panel Verpleging & Verzorging 2012. Utrecht: NIVEL.
 5. Pettigrew S. Older patients’ expectations of a “seniorfriendly hospital”. Aust J Prim Health 2006;12:52-8.
 6. Dasgupta M, Rolfson DB, Stolee P, et al. Frailty is associated with postoperative complications in older adults with medical problems. Arch Gerontol Geriatr 2009;48:78-83.
 7. Ciccu-Moore R, Grant F, Niven BA, et al. Care and comfort rounds: improving standards. Nurs Manag 2014;20:18-23.
 8. Forde-Johnston C. Intentional rounding: a review of the literature. Nurs Stand 2014;28:37-42.
 9. Douma QM, Jongen JT, Scholten EP, et al. Hourly Rounding: de ervaringen van verpleegkundigen. TvZ 2018;1:32-5.
 10. Walker K, Duff J, Fitzgerald K. ‘Rounding’ for better patient care: an evaluation of an improvement intervention implementation. Int J Nurs Pract 2015;21:207-13.
 11. Braide M. The effect of intentional rounding on essential care. Nurs Times 2013;109:16-8.
 12. Hicks D. Can rounding reduce patient falls in acute care? An integrative literature review. Med Surg Nurs 2015;24:51-5.
 13. Meade CM, Bursell AL, Ketelsen L. Effects of nursing rounds: on patients’ call light use, satisfaction, and safety. Am J Nurs 2006;106:58-70.
 14. Johnson L, Topham D. Reducing falls through RN rounding. Clin Nurs Spec 2007;21:114.
 15. Halm MA. Hourly rounds: what does the evidence indicate? Am J Crit Care 2009;18:581-4.
 16. Kelleher AD, Moorer A, Makic MF. Peer-to-peer nursing rounds and hospital-acquired pressure ulcer prevalence in a surgical intensive care unit: a quality improvement project. J Wound Ostomy Continence Nurs 2012;39:152-7.
 17. Harrington A, Bradley S, Jeffers L, et al. The implementation of intentional rounding using participatory action research. Int J Nurs Pract 2013;19:523-9.
 18. Hutchings M, Ward P, Bloodworth K. ‘Caring around the clock’: a new approach to intentional rounding. Nurs Manag 2013;20:24-30.
 19. Culley T. Reduce call light frequency with hourly rounds. Nurs Manag 2008;39:50-2.
 20. Ford BM. Hourly rounding: a strategy to improve patient satisfaction scores. Med Surg Nurs 2010;19:188-91.
 21. Joseph L, Samson R. Effect of Structured Nursing Care Rounds (SNCR) on satisfaction with nursing care and job satisfaction involving adult medical surgical patients and nursing personnel in a tertiary care hospital, Kerala. Int J Nurs Care 2016;4:32-7.
 22. Woodward J. Effects of rounding on patient satisfaction and patient safety on a medical-surgical unit. Clin Nurs Spec 2009;3:200-6.
 23. Weisgram B, Raymond S. Using evidence-based nursing rounds to improve patient outcomes. Med Surg Nurs 2008;17:429-33.
 24. Patterson LM. Preparing staff for intentional rounding: a process of yielding success on a general surgical unit. J Nurs Prof Dev 2014;30:16-20.
 25. Fabry D. Hourly rounding: perspectives and perceptions of the frontline nursing staff. J Nurs Manag 2015;23:200-10.
 26. Peters LL, Boter H, Buskens E. Measurement properties of the Groningen Frailty Indicator in home-dwelling and institutionalized elderly people. J Am Med Dir Assoc 2012;13:546-51.
 27. Gonzalo JD, Kuperman E, Lehman E, et al. Bedside interprofessional rounds: perceptions of benefits and barriers by internal medicine nursing staff, attending physicians, and housestaff physicians. J Hosp Med 2014;9:646-51.
 28. Neville K, Lake K, LeMunyon D, et al. Nurses’ perceptions of patient rounding. J Nurs Adm 2012;42:83-8.
Onderzoeksartikel

Haalbaarheid van comfort rounding op een Nederlandse geriatrische ziekenhuisafdeling: een pilotstudie

DOEL 
Comfort rounding is een systematische en preventieve methode waarbij verpleegkundigen elk uur basiszorg uitvoeren op een ziekenhuisafdeling. De basiszorg is gericht op positionering (ondersteunen bij het aannemen van een comfortabele lighouding en anticiperen op valrisico en risico op decubitus), algemene persoonlijke behoefte (ondersteuning bieden bij toiletgang, thermoregulatie en aanbieden van eten en drinken), pijncontrole (screenen van pijn en interveniëren indien nodig) en plaatsing (eigendommen en materialen binnen handbereik leggen). Internationale studies wijzen uit dat comfort rounding belgebruik vermindert, de patiënttevredenheid verhoogt en de werkdruk voor verpleegkundigen verlaagt. De doelstelling van deze pilotstudie is inzicht krijgen in zowel de haalbaarheid als ervaringen met comfort rounding op een Nederlandse geriatrische verpleegafdeling.
 

METHODE 
De pilotstudie vond plaats in de eerste week van april 2018. De haalbaarheid van comfort rounding werd onderzocht door zelfrapportages van getrainde verpleegkundigen. De ervaringen met comfort rounding werden onderzocht tijdens een focusgroepinterview.
 

RESULTATEN 
Zeven bachelor verpleegkundigen hebben deelgenomen. In totaal werd comfort rounding in 578 van de 1.768 patiëntsituaties uitgevoerd (32,7%). Comfort rounding werd trouwer uitgevoerd op doordeweekse dagen (n=518; 45,4%) dan in het weekend (n=60; 9,6%). Comfort rounding werd trouwer uitgevoerd tijdens vroege diensten (n=281; 41,8%) dan tijdens late diensten (n=209; 27,5%) en nachtdiensten (n=88; 26,2%). Een aantal verpleegkundigen ervoer tijdens de pilotperiode al een reductie in belgebruik. Aanzienlijke meerwaarde verwachten de verpleegkundigen echter pas bij duurzame implementatie.

DISCUSSIE
Verpleegkundigen ervoeren met name gedurende het weekend en late diensten barrières voor het trouw uitvoeren van comfort rounding, zoals onderbezetting en lage toepasbaarheid bij patiënten met ernstige cognitieve stoornissen.

CONCLUSIE 
In deze kleinschalige pilotstudie werd comfort rounding nog niet trouw uitgevoerd. Dit kan wijzen op knelpunten in de haalbaarheid van comfort rounding. Trouwe uitvoering lijkt een voorwaarde voordat comfort rounding op grotere schaal kan worden geïmplementeerd.

Literatuur

 1. Mackenbach JP, Slobbe L, Looman, LCW, et al. Sharp upturn of life expectancy in the Netherlands: effect of more health care for the elderly? Eur J Epidemiol 2011;26:903-14.
 2. Flowers K, Wright K, Langdon R, et al. Intentional rounding: facilitators, benefits and barriers. J Clin Nurs 2016;25:1346-55.
 3. Gardner G, Woollett K, Daly N, et al. Measuring the effect of patient comfort rounds on practice environment and patient satisfaction: a pilot study. Int J Nurs Pract 2009;15:287-93.
 4. Maurits EEM, Veer AJE, Francke AL. Werkdruk en werktevredenheid van belang voor kunnen doorwerken tot pensioen. Factsheet Panel Verpleging & Verzorging 2012. Utrecht: NIVEL.
 5. Pettigrew S. Older patients’ expectations of a “seniorfriendly hospital”. Aust J Prim Health 2006;12:52-8.
 6. Dasgupta M, Rolfson DB, Stolee P, et al. Frailty is associated with postoperative complications in older adults with medical problems. Arch Gerontol Geriatr 2009;48:78-83.
 7. Ciccu-Moore R, Grant F, Niven BA, et al. Care and comfort rounds: improving standards. Nurs Manag 2014;20:18-23.
 8. Forde-Johnston C. Intentional rounding: a review of the literature. Nurs Stand 2014;28:37-42.
 9. Douma QM, Jongen JT, Scholten EP, et al. Hourly Rounding: de ervaringen van verpleegkundigen. TvZ 2018;1:32-5.
 10. Walker K, Duff J, Fitzgerald K. ‘Rounding’ for better patient care: an evaluation of an improvement intervention implementation. Int J Nurs Pract 2015;21:207-13.
 11. Braide M. The effect of intentional rounding on essential care. Nurs Times 2013;109:16-8.
 12. Hicks D. Can rounding reduce patient falls in acute care? An integrative literature review. Med Surg Nurs 2015;24:51-5.
 13. Meade CM, Bursell AL, Ketelsen L. Effects of nursing rounds: on patients’ call light use, satisfaction, and safety. Am J Nurs 2006;106:58-70.
 14. Johnson L, Topham D. Reducing falls through RN rounding. Clin Nurs Spec 2007;21:114.
 15. Halm MA. Hourly rounds: what does the evidence indicate? Am J Crit Care 2009;18:581-4.
 16. Kelleher AD, Moorer A, Makic MF. Peer-to-peer nursing rounds and hospital-acquired pressure ulcer prevalence in a surgical intensive care unit: a quality improvement project. J Wound Ostomy Continence Nurs 2012;39:152-7.
 17. Harrington A, Bradley S, Jeffers L, et al. The implementation of intentional rounding using participatory action research. Int J Nurs Pract 2013;19:523-9.
 18. Hutchings M, Ward P, Bloodworth K. ‘Caring around the clock’: a new approach to intentional rounding. Nurs Manag 2013;20:24-30.
 19. Culley T. Reduce call light frequency with hourly rounds. Nurs Manag 2008;39:50-2.
 20. Ford BM. Hourly rounding: a strategy to improve patient satisfaction scores. Med Surg Nurs 2010;19:188-91.
 21. Joseph L, Samson R. Effect of Structured Nursing Care Rounds (SNCR) on satisfaction with nursing care and job satisfaction involving adult medical surgical patients and nursing personnel in a tertiary care hospital, Kerala. Int J Nurs Care 2016;4:32-7.
 22. Woodward J. Effects of rounding on patient satisfaction and patient safety on a medical-surgical unit. Clin Nurs Spec 2009;3:200-6.
 23. Weisgram B, Raymond S. Using evidence-based nursing rounds to improve patient outcomes. Med Surg Nurs 2008;17:429-33.
 24. Patterson LM. Preparing staff for intentional rounding: a process of yielding success on a general surgical unit. J Nurs Prof Dev 2014;30:16-20.
 25. Fabry D. Hourly rounding: perspectives and perceptions of the frontline nursing staff. J Nurs Manag 2015;23:200-10.
 26. Peters LL, Boter H, Buskens E. Measurement properties of the Groningen Frailty Indicator in home-dwelling and institutionalized elderly people. J Am Med Dir Assoc 2012;13:546-51.
 27. Gonzalo JD, Kuperman E, Lehman E, et al. Bedside interprofessional rounds: perceptions of benefits and barriers by internal medicine nursing staff, attending physicians, and housestaff physicians. J Hosp Med 2014;9:646-51.
 28. Neville K, Lake K, LeMunyon D, et al. Nurses’ perceptions of patient rounding. J Nurs Adm 2012;42:83-8.
Over dit artikel
Auteurs
Dimphy Slot, Laura Janssen, Herbert Habets, Tineke Schoot, Edwin Oberjé
Over de auteurs

Dimphy H.L.M. Slot, BSc, verpleegkundige bij het Dialysecentrum van het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen;
Laura T.O. Janssen, BSc, verpleegkundige op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde van het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen;
Herbert P.J.M. Habets, MSc, gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie bij de vakgroep Ouderengeneeskunde van het Zuyderland Medisch Centrum, en docent aan de opleiding Verpleegkunde, Zuyd Hogeschool te Heerlen;
Dr. Tineke Schoot, hoofddocent aan de opleiding Verpleegkunde en senior onderzoeker, Zuyd Hogeschool te Heerlen;
Dr. Edwin J.M. Oberjé, docent aan de opleiding Verpleegkunde en onderzoeker, Zuyd Hogeschool te Heerlen.
Dimphy Slot en Laura Janssen hebben een gelijkwaardige bijdrage geleverd aan het artikel.

Correspondentieadres: edwin.oberje@zuyd.nl

Printdatum
28 juni 2019
E-pubdatum
1 juli 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
Dimphy Slot, Laura Janssen, Herbert Habets, Tineke Schoot, Edwin Oberjé
Over de auteurs

Dimphy H.L.M. Slot, BSc, verpleegkundige bij het Dialysecentrum van het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen;
Laura T.O. Janssen, BSc, verpleegkundige op de verpleegafdeling Interne Geneeskunde van het Zuyderland Medisch Centrum te Sittard-Geleen;
Herbert P.J.M. Habets, MSc, gespecialiseerd verpleegkundige geriatrie bij de vakgroep Ouderengeneeskunde van het Zuyderland Medisch Centrum, en docent aan de opleiding Verpleegkunde, Zuyd Hogeschool te Heerlen;
Dr. Tineke Schoot, hoofddocent aan de opleiding Verpleegkunde en senior onderzoeker, Zuyd Hogeschool te Heerlen;
Dr. Edwin J.M. Oberjé, docent aan de opleiding Verpleegkunde en onderzoeker, Zuyd Hogeschool te Heerlen.
Dimphy Slot en Laura Janssen hebben een gelijkwaardige bijdrage geleverd aan het artikel.

Correspondentieadres: edwin.oberje@zuyd.nl

Printdatum
28 juni 2019
E-pubdatum
1 juli 2019
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225