Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 18-21
sep 2018, jaargang 33
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 18-21
sep 2018, jr. 33
Proefschrift

Effectieve excellentie in de verpleegkunde

Het overbruggen van de kloof tussen het meten van de kwaliteit van verpleegkundige zorg en klinische realiteit

Verpleegkundigen zijn de grootste groep van gezondheidszorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de verpleegkundige zorg worden verpleegsensitieve indicatoren gebruikt. Dit proefschrift had tot doel om te onderzoeken of verpleegsensitieve indicatoren valide en bruikbare maten zijn om inzicht te krijgen in de kwaliteit van verpleegkundige zorg. Daarnaast onderzochten we wat de invloed is van verpleegkundige kenmerken en factoren in de werkomgeving van verpleegkundigen op deze kwaliteit van zorg.

Literatuur

 1. Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA 1988;260:1743­8.
 2. Stalpers D, van der Linden D, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Using publicly reported nursing­sensitive screening indicators to measure hospital performance: the Netherlands experience in 2011. Nurs Res 2016;65:36270.
 3. Stalpers D, Kieft RA, van der Linden D, et al. Concordance between nurse­reported quality of care and quality of care as publicly reported by nursesensitive indicators. BMC Health Serv Res 2016;6:120.
 4. De Brouwer BJ, Kaljouw MJ, Kramer M, et al. Measuring the nursing work environment: translation and psychometric evaluation of the Essentials of Magnetism. Int Nurs Rev 2014;61:99­108.
 5. Siegrist LM, Dettor RE, Stocks B. The PIE system: complete planning and documentation of nursing care. QRB Qual Rev Bull 1985;11:186­9. 
 6. Cabana MD, Rand CS, Powe NR, et al. Why don’t physicians follow clinical practice guidelines? A framework for improvement. JAMA 1999;282:1458­65.
 7. Stalpers D, de Vos LG, van der Linden D, et al. Barriers and carriers: a multicenter survey of nurses’ barriers and facilitators to monitoring of nurse­sensitive outcomes in intensive care units. Nurs Open 2017;4:149­56.
 8. Stalpers D, de Brouwer BJ, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Associations between characteristics of the nurse work environment and five nurse­sensitive patient outcomes in hospitals: A systematic review of literature. Int J Nurs Stud 2015;52:817­35.
 9. Stalpers D, van der Linden D, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Nurse­perceived quality of care in intensive care units and associations with work environment characteristics: a multicenter survey study. J Adv Nurs 2017;73:1482­90.
 10. Benner P, Hughes RG, Sutphen M. Clinical reasoning, decisionmaking, and action: thinking critically and clinically. In: Hughes RG, editor. Patient safety and quality: an evidence­based handbook for nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality; 2008. Chapter 6.
 11. Griffin MA, Neal A, Parker SK. A new model of work role performance: positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Acad Manage J 2007;50:32747.
 12. Brady Germain P, Cummings GG. The influence of nursing leadership on nurse performance: a systematic literature review. J Nurs Manage 2010;18:425­39.
 13. Parker SK, Williams HM, Turner N. Modeling the antecedents of proactive behavior at work. J Appl Psychol 2006;91:636­52.
 14. Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling. Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. 3 december 2015. Te raadplegen op: www.nfu.nl/img/pdf/Rapport_ toekomstbestendige­beroepen­in­de­verpleging­enverzorging.pdf (bekeken op 26 augustus 2018).
Proefschrift

Effectieve excellentie in de verpleegkunde

Het overbruggen van de kloof tussen het meten van de kwaliteit van verpleegkundige zorg en klinische realiteit

Verpleegkundigen zijn de grootste groep van gezondheidszorgprofessionals werkzaam in ziekenhuizen. Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de verpleegkundige zorg worden verpleegsensitieve indicatoren gebruikt. Dit proefschrift had tot doel om te onderzoeken of verpleegsensitieve indicatoren valide en bruikbare maten zijn om inzicht te krijgen in de kwaliteit van verpleegkundige zorg. Daarnaast onderzochten we wat de invloed is van verpleegkundige kenmerken en factoren in de werkomgeving van verpleegkundigen op deze kwaliteit van zorg.

Literatuur

 1. Donabedian A. The quality of care. How can it be assessed? JAMA 1988;260:1743­8.
 2. Stalpers D, van der Linden D, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Using publicly reported nursing­sensitive screening indicators to measure hospital performance: the Netherlands experience in 2011. Nurs Res 2016;65:36270.
 3. Stalpers D, Kieft RA, van der Linden D, et al. Concordance between nurse­reported quality of care and quality of care as publicly reported by nursesensitive indicators. BMC Health Serv Res 2016;6:120.
 4. De Brouwer BJ, Kaljouw MJ, Kramer M, et al. Measuring the nursing work environment: translation and psychometric evaluation of the Essentials of Magnetism. Int Nurs Rev 2014;61:99­108.
 5. Siegrist LM, Dettor RE, Stocks B. The PIE system: complete planning and documentation of nursing care. QRB Qual Rev Bull 1985;11:186­9. 
 6. Cabana MD, Rand CS, Powe NR, et al. Why don’t physicians follow clinical practice guidelines? A framework for improvement. JAMA 1999;282:1458­65.
 7. Stalpers D, de Vos LG, van der Linden D, et al. Barriers and carriers: a multicenter survey of nurses’ barriers and facilitators to monitoring of nurse­sensitive outcomes in intensive care units. Nurs Open 2017;4:149­56.
 8. Stalpers D, de Brouwer BJ, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Associations between characteristics of the nurse work environment and five nurse­sensitive patient outcomes in hospitals: A systematic review of literature. Int J Nurs Stud 2015;52:817­35.
 9. Stalpers D, van der Linden D, Kaljouw MJ, Schuurmans MJ. Nurse­perceived quality of care in intensive care units and associations with work environment characteristics: a multicenter survey study. J Adv Nurs 2017;73:1482­90.
 10. Benner P, Hughes RG, Sutphen M. Clinical reasoning, decisionmaking, and action: thinking critically and clinically. In: Hughes RG, editor. Patient safety and quality: an evidence­based handbook for nurses. Rockville (MD): Agency for Healthcare Research and Quality; 2008. Chapter 6.
 11. Griffin MA, Neal A, Parker SK. A new model of work role performance: positive behavior in uncertain and interdependent contexts. Acad Manage J 2007;50:32747.
 12. Brady Germain P, Cummings GG. The influence of nursing leadership on nurse performance: a systematic literature review. J Nurs Manage 2010;18:425­39.
 13. Parker SK, Williams HM, Turner N. Modeling the antecedents of proactive behavior at work. J Appl Psychol 2006;91:636­52.
 14. Rapport stuurgroep over de beroepsprofielen en de overgangsregeling. Toekomstbestendige beroepen in de verpleging en verzorging. 3 december 2015. Te raadplegen op: www.nfu.nl/img/pdf/Rapport_ toekomstbestendige­beroepen­in­de­verpleging­enverzorging.pdf (bekeken op 26 augustus 2018).
Over dit artikel
Auteur
Dewi Stalpers
Over de auteur

In september 2016 promoveerde IC-verpleegkundige Dewi Stalpers onder begeleiding van promotor prof. dr. Marieke Schuurmans (Universiteit van Utrecht) en copromotor dr. Marian Kaljouw (Nederlandse Zorg Autoriteit). Momenteel werkt ze als adviseur/onderzoeker bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de IC van het St. Antonius Ziekenhuis. Hoofdthema’s: verpleegkundigen en de relatie met (i) kwaliteit van zorg, (ii) werkomgeving, (iii) functiedifferentiatie.

Het proefschrift Effective excellence in nursing. Bridging the gap between measurement of quality of nursing care and clinical reality is te downloaden via: www.proefschriftenverpleegkunde.nl/publicatie-zoeken/entry/131/

Correspondentieadres: d.stalpers@antoniusziekenhuis.nl en d.stalpers@nvz-ziekenhuizen.nl

Printdatum
21 september 2018
E-pubdatum
24 september 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Dewi Stalpers
Over de auteur

In september 2016 promoveerde IC-verpleegkundige Dewi Stalpers onder begeleiding van promotor prof. dr. Marieke Schuurmans (Universiteit van Utrecht) en copromotor dr. Marian Kaljouw (Nederlandse Zorg Autoriteit). Momenteel werkt ze als adviseur/onderzoeker bij de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen en de IC van het St. Antonius Ziekenhuis. Hoofdthema’s: verpleegkundigen en de relatie met (i) kwaliteit van zorg, (ii) werkomgeving, (iii) functiedifferentiatie.

Het proefschrift Effective excellence in nursing. Bridging the gap between measurement of quality of nursing care and clinical reality is te downloaden via: www.proefschriftenverpleegkunde.nl/publicatie-zoeken/entry/131/

Correspondentieadres: d.stalpers@antoniusziekenhuis.nl en d.stalpers@nvz-ziekenhuizen.nl

Printdatum
21 september 2018
E-pubdatum
24 september 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225