Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 25-30
jun 2018, jaargang 33
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 25-30
jun 2018, jr. 33
Proefschrift

Hoe meet je kennis en attitude van verpleegkundigen met betrekking tot de oudere patiënt?

Wereldwijd groeit het aantal ouderen snel, wat ook duidelijk zichtbaar is in de toename van het aantal ouderen dat wordt opgenomen in de ziekenhuizen. Oudere zorgvragers hebben vaak een complexere zorgvraag.  Het doel van dit proefschrift was daarom om nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen en/of te valideren om de kennis en attitude van ziekenhuisverpleegkundigen met betrekking tot de oudere patiënt te kunnen meten. 

Literatuur

 1. Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute-care nurses’ attitudes towards older patients: A literature review. Int J Nurs Pract 2000;6:62-9.
 2. Liu Y, Norman IJ, While AE. Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. Int J Nurs Stud 2013;50:1271-82.
 3. Bleijenberg N, Jansen JM, Schuurmans JM. Dutch nursing students’ knowledge and attitudes towards older people – a longitudinal cohort study. J Nurs Educ Pract 2012;2:1.
 4. Wade S. Promoting quality of care of older people: Developing positive attitudes to working with older people. J Nurs Manag 1999;7:339-47.
 5. Fibrigar LR, Petty RE, Smith SM, Crites Jr SL. Understanding knowledge effects on attitude-behavior consistency: the role of relevance, complexity, and amount of knowledge. J Pers Soc Psychol 2006;90:55677.
 6. Glasman LR, Albarracin D. Forming attitudes that predict future behavior: a meta-analysis of the attitude-behavior relation. Psychol Bull 2006;132:778-822.
 7. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes. 1991;50:179211.
 8. Oxferd dictionary (American English) (US). Definition of knowledge. Te raadplegen op: www.oxforddictionaries.com (bekeken op 02/04/2017.
 9. Anderson LW, Krathwohl D (eds.). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Complete edition. 2005.
 10. Bohner G, Wänke M. Attitudes and attitude change. Psychology Press; 2002.
 11. Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. 1977.
 12. Bagozzi RP. The construct validity of the affective, behavioral,a nd cognitive components of attitude by analysis of covariance structures. Multivariate Behavioral Research 1978;12:9-13.
 13. Dawson KP. Attitude and assessment in nurse education. J Adv Nurs 1992;17:473-9.
 14. Dikken J, Hoogerduijn JG, Schuurmans MJ. Construct development, description and initial validation of the Knowledge about Older Patients Quiz (KOP-Q) for nurses. Nurse Educ Today 2015;35:e54-9.
 15. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res 1986;35:382-6. 
 16. Dikken J, Hoogerduijn JG, Kruitwagen C, et al. Content validity and psychometric characteristics of the “Knowledge about Older Patients Quiz” for nurses using Item Response Theory. J Am Geriatr Soc 2016;64:2378-83.
 17. Dikken J, Hoogerduijn JG, Klaassen S, et al. The Knowledge-about-Older-Patients-Quiz (KOP-Q) for nurses: Cross-cultural validation between the Netherlands and United States of America. Nurse Educ Today 2017;55:26-30.
 18. Dikken J, Bakker A, Hoogerduijn JG, et al. Comparisons of knowledge of Dutch nursing students and hospital nurses on aging. J Contin Educ Nurs 2018;30;49:84-90.
 19. Dikken J, Bakker A, Hoogerduijn J, Schuurmans M. Verpleegkundige, blijf leren!. TVZ-Tijdschrift voor verpleegkundige experts 2016;126(6):44-7.
 20. Courtney M, Tong S, Walsh A. Older patients in the acute care setting: rural and metropolitan nurses’ knowledge, attitudes and practices. Aust J Rural Health 2000;8:94-102.
 21. Wilson TD, Lindsey S, Schooler TY. A model of dual attitudes. Psychol Rev 2000;107:101-26.
 22. Van Schelven AR, Dikken J, Sillekens LG, et al. Content validation of the Dutch version of the “Older Patients in Acute Care Survey”, an instrument to measure the attitude of hospital nurses towards older patients. Int J Clin Med 2015;6:7.
 23. Dikken J, Hoogerduijn JG, Klaassen S, et al. Structural validity and reliability of the Dutch Older Patient in Acute Care Survey (OPACS), measuring nurses’ attitude towards older patients. J Gerontol Geriatr Res 2017;6(393):2.

Meer informatie

Op de website www.kop-q.nl kunt u de kennismonitor KOP-Q bekijken en uw eigen kennis testen.

Proefschrift

Hoe meet je kennis en attitude van verpleegkundigen met betrekking tot de oudere patiënt?

Wereldwijd groeit het aantal ouderen snel, wat ook duidelijk zichtbaar is in de toename van het aantal ouderen dat wordt opgenomen in de ziekenhuizen. Oudere zorgvragers hebben vaak een complexere zorgvraag.  Het doel van dit proefschrift was daarom om nieuwe meetinstrumenten te ontwikkelen en/of te valideren om de kennis en attitude van ziekenhuisverpleegkundigen met betrekking tot de oudere patiënt te kunnen meten. 

Literatuur

 1. Courtney M, Tong S, Walsh A. Acute-care nurses’ attitudes towards older patients: A literature review. Int J Nurs Pract 2000;6:62-9.
 2. Liu Y, Norman IJ, While AE. Nurses’ attitudes towards older people: A systematic review. Int J Nurs Stud 2013;50:1271-82.
 3. Bleijenberg N, Jansen JM, Schuurmans JM. Dutch nursing students’ knowledge and attitudes towards older people – a longitudinal cohort study. J Nurs Educ Pract 2012;2:1.
 4. Wade S. Promoting quality of care of older people: Developing positive attitudes to working with older people. J Nurs Manag 1999;7:339-47.
 5. Fibrigar LR, Petty RE, Smith SM, Crites Jr SL. Understanding knowledge effects on attitude-behavior consistency: the role of relevance, complexity, and amount of knowledge. J Pers Soc Psychol 2006;90:55677.
 6. Glasman LR, Albarracin D. Forming attitudes that predict future behavior: a meta-analysis of the attitude-behavior relation. Psychol Bull 2006;132:778-822.
 7. Ajzen I. The theory of planned behavior. Organizational behavior and human decision processes. 1991;50:179211.
 8. Oxferd dictionary (American English) (US). Definition of knowledge. Te raadplegen op: www.oxforddictionaries.com (bekeken op 02/04/2017.
 9. Anderson LW, Krathwohl D (eds.). A taxonomy for learning, teaching, and assessing: a revision of Bloom’s taxonomy of educational objectives. Complete edition. 2005.
 10. Bohner G, Wänke M. Attitudes and attitude change. Psychology Press; 2002.
 11. Fishbein M, Ajzen I. Belief, attitude, intention, and behavior: an introduction to theory and research. 1977.
 12. Bagozzi RP. The construct validity of the affective, behavioral,a nd cognitive components of attitude by analysis of covariance structures. Multivariate Behavioral Research 1978;12:9-13.
 13. Dawson KP. Attitude and assessment in nurse education. J Adv Nurs 1992;17:473-9.
 14. Dikken J, Hoogerduijn JG, Schuurmans MJ. Construct development, description and initial validation of the Knowledge about Older Patients Quiz (KOP-Q) for nurses. Nurse Educ Today 2015;35:e54-9.
 15. Lynn MR. Determination and quantification of content validity. Nurs Res 1986;35:382-6. 
 16. Dikken J, Hoogerduijn JG, Kruitwagen C, et al. Content validity and psychometric characteristics of the “Knowledge about Older Patients Quiz” for nurses using Item Response Theory. J Am Geriatr Soc 2016;64:2378-83.
 17. Dikken J, Hoogerduijn JG, Klaassen S, et al. The Knowledge-about-Older-Patients-Quiz (KOP-Q) for nurses: Cross-cultural validation between the Netherlands and United States of America. Nurse Educ Today 2017;55:26-30.
 18. Dikken J, Bakker A, Hoogerduijn JG, et al. Comparisons of knowledge of Dutch nursing students and hospital nurses on aging. J Contin Educ Nurs 2018;30;49:84-90.
 19. Dikken J, Bakker A, Hoogerduijn J, Schuurmans M. Verpleegkundige, blijf leren!. TVZ-Tijdschrift voor verpleegkundige experts 2016;126(6):44-7.
 20. Courtney M, Tong S, Walsh A. Older patients in the acute care setting: rural and metropolitan nurses’ knowledge, attitudes and practices. Aust J Rural Health 2000;8:94-102.
 21. Wilson TD, Lindsey S, Schooler TY. A model of dual attitudes. Psychol Rev 2000;107:101-26.
 22. Van Schelven AR, Dikken J, Sillekens LG, et al. Content validation of the Dutch version of the “Older Patients in Acute Care Survey”, an instrument to measure the attitude of hospital nurses towards older patients. Int J Clin Med 2015;6:7.
 23. Dikken J, Hoogerduijn JG, Klaassen S, et al. Structural validity and reliability of the Dutch Older Patient in Acute Care Survey (OPACS), measuring nurses’ attitude towards older patients. J Gerontol Geriatr Res 2017;6(393):2.

Meer informatie

Op de website www.kop-q.nl kunt u de kennismonitor KOP-Q bekijken en uw eigen kennis testen.

Over dit artikel
Auteur
Jeroen Dikken
Over de auteur

Dr. Jeroen Dikken is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en gerontoloog. Naast het promotietraject (20122017) was hij docent verpleegkunde bij de Hogeschool Utrecht. Momenteel werkt hij als hoofddocent Verpleegkunde bij de Haagse Hogeschool, faculteit Gezondheid, Voeding & Sport. Zijn belangrijkste thema betreft het (leven lang) leren in de verpleegkundige praktijk.

Op 20 juni 2017 promoveerde Jeroen Dikken aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift How to measure nurses’ knowledge and attitude regarding older patients? Zijn promotor was prof. dr. Marieke Schuurmans (Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, afdeling Julius Centrum) en dr. Jita Hoogerduijn (Hogeschool Utrecht) was zijn copromotor.

Het proefschrift is te downloaden via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/353357
Correspondentieadres: jdikken@hhs.nl

Printdatum
29 juni 2018
E-pubdatum
2 juli 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Jeroen Dikken
Over de auteur

Dr. Jeroen Dikken is verpleegkundige, gezondheidswetenschapper en gerontoloog. Naast het promotietraject (20122017) was hij docent verpleegkunde bij de Hogeschool Utrecht. Momenteel werkt hij als hoofddocent Verpleegkunde bij de Haagse Hogeschool, faculteit Gezondheid, Voeding & Sport. Zijn belangrijkste thema betreft het (leven lang) leren in de verpleegkundige praktijk.

Op 20 juni 2017 promoveerde Jeroen Dikken aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift How to measure nurses’ knowledge and attitude regarding older patients? Zijn promotor was prof. dr. Marieke Schuurmans (Universiteit Utrecht, UMC Utrecht, afdeling Julius Centrum) en dr. Jita Hoogerduijn (Hogeschool Utrecht) was zijn copromotor.

Het proefschrift is te downloaden via: https://dspace.library.uu.nl/handle/1874/353357
Correspondentieadres: jdikken@hhs.nl

Printdatum
29 juni 2018
E-pubdatum
2 juli 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225