Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 31-34
jun 2018, jaargang 33
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 31-34
jun 2018, jr. 33
Inaugurele & lectorale rede

Co-creatie van gepersonaliseerde zorg

Hoe zorgvragers, verpleegkundigen en andere professionals samen zorg personaliseren

Zorg die recht doet aan de uniciteit van mensen is goede zorg en is te omschrijven als gepersonaliseerde zorg. In de weerbarstige werkelijkheid van de gezondheidszorg komt gepersonaliseerde zorg minder vaak voor dan wenselijk is en wordt gevraagd. Dat kan en moet anders. Met zorgvragers, vakgenoten en onderzoekers uit andere disciplines wil het lectoraat verpleegkunde onderzoeken hoe gepersonaliseerde zorg eruit kan zien en hoe co-creatie van dienst kan zijn bij het ontwerpen van deze factoren.

Literatuur

 1. De Boer A, De Klerk M. Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwiligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013.
 2. Entwistle VA, Watt IS. Treating patients as persons: a capabilities approach to support delivery of personcentered care. Am J Bioeth 2013;13:29-39.
 3. Schoot T. Client-centred care. Balancing between perspectives of clients and nurses in home care. Proefschrift. Maastricht: Maastricht Universiy; 2006.
 4. Zimmerman DL, Osborn-Harrison DG (red.). Personfocused health care management. A foundational guide for health care managers. New York: Springer Publishing Company, LLC; 2017.
 5. Schleidgen S, Klingler C, Bertram T, et al. What is personalized medicine: sharpening a vague term based on a systematic literature review. BMC Med Ethics 2013;14:55.
 6. König IR, Fuchs O, Hansen G, et al. What is precision medicine? Eur Respir J 2017;50(4). 
 7. McCormack B, McCance T, (red.). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Oxford: Wiley Blackwell; 2017.
 8. Wiering B, de Boer D, Delnoij D. Patient involvement in the development of patient-reported outcome measures: a scoping review. Health Expect 2017;20:11-23.
 9. Kukla R. Holding the body of another. Canadian Journal of Continental Philosophy 2007;11(2):397-408.
 10. Manley K, Sanders K, Cardiff S, Webster J. Effective workplace culture: the attributes, enabling factors and consequences of a new concept. International Journal of Practice Development 2011;1(2).
 11. McCormack B, Borg M, Cardiff S, et al. Person-centredness – the ‘state’ of the art. International Practice Development Journal 2015;5(1 Suppl).
 12. Jukema JS. Interdependence revised: co-creation as new pathway 2017. Beschikbaar via: https://ethicsofcare.org/interdependence-revised-co-creation-new-pathway/ (bekeken op 30 mei 2018).
 13. Sanders EB-N, Stappers PJ. Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign 2008;4:5-18.
 14. McCormack B, Dewing J, Breslin L, et al. Practice development: Realising active learning for sustainable change. Contemporary Nurse 2009;32:92-104.
 15. Munten G, Legius M, Niessen T, et al. Practice Development. Naar een duurzame verandering van zorg- en onderwijspraktijken. Den Haag: Lemma; 2012.
 16. Van der Bijl-Brouwer M, Dorst K. Advancing the strategic impact of human-centred design. Design Studies 2017;53(Supplement C):1-23.
 17. Van der Bijl-Brouwer M. Designing for social infrastructures in complex service systems: a human-centered and social systems perspective on service design. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 2017;3:183-97.
 18. Dorst K. Frame Innovation. Create new thinking by design. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press; 2015.
 19. Bagley HJ, Short H, Harman NL, et al. A patient and public involvement (PPI) toolkit for meaningful and flexible involvement in clinical trials – a work in progress. Res Involv Engagem 2016;2:15.
 20. Den Broeder JM. Citizen science for health in all policies. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2017.
 21. Van Loon E. Reflexive standardization and standardized reflexivity. Development and use of innovations in healthcare practices. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2015.
 22. Stichting Lezen en Schrijven. Feiten en cijfers 2017. Beschikbaar via: https://www.lezenenschrijven.nl/cookie/?url=/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/ (bekeken op 11 december 2017).
 23. Tronto JC. Moral boundaries. A political argument for an ethic of care. New York/London: Routledge; 1993.
 24. Span M, Hettinga M, Groen-van de Ven L, et al. Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach. Disabil Rehabil 2018;40:1410-20.
 25. Van Lieshout F, Jacobs G, Cardiff S. Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. Assen: Van Gorcum; 2017.
Inaugurele & lectorale rede

Co-creatie van gepersonaliseerde zorg

Hoe zorgvragers, verpleegkundigen en andere professionals samen zorg personaliseren

Zorg die recht doet aan de uniciteit van mensen is goede zorg en is te omschrijven als gepersonaliseerde zorg. In de weerbarstige werkelijkheid van de gezondheidszorg komt gepersonaliseerde zorg minder vaak voor dan wenselijk is en wordt gevraagd. Dat kan en moet anders. Met zorgvragers, vakgenoten en onderzoekers uit andere disciplines wil het lectoraat verpleegkunde onderzoeken hoe gepersonaliseerde zorg eruit kan zien en hoe co-creatie van dienst kan zijn bij het ontwerpen van deze factoren.

Literatuur

 1. De Boer A, De Klerk M. Informele zorg in Nederland. Een literatuurstudie naar mantelzorg en vrijwiligerswerk in de zorg. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau; 2013.
 2. Entwistle VA, Watt IS. Treating patients as persons: a capabilities approach to support delivery of personcentered care. Am J Bioeth 2013;13:29-39.
 3. Schoot T. Client-centred care. Balancing between perspectives of clients and nurses in home care. Proefschrift. Maastricht: Maastricht Universiy; 2006.
 4. Zimmerman DL, Osborn-Harrison DG (red.). Personfocused health care management. A foundational guide for health care managers. New York: Springer Publishing Company, LLC; 2017.
 5. Schleidgen S, Klingler C, Bertram T, et al. What is personalized medicine: sharpening a vague term based on a systematic literature review. BMC Med Ethics 2013;14:55.
 6. König IR, Fuchs O, Hansen G, et al. What is precision medicine? Eur Respir J 2017;50(4). 
 7. McCormack B, McCance T, (red.). Person-Centred Practice in Nursing and Health Care. Oxford: Wiley Blackwell; 2017.
 8. Wiering B, de Boer D, Delnoij D. Patient involvement in the development of patient-reported outcome measures: a scoping review. Health Expect 2017;20:11-23.
 9. Kukla R. Holding the body of another. Canadian Journal of Continental Philosophy 2007;11(2):397-408.
 10. Manley K, Sanders K, Cardiff S, Webster J. Effective workplace culture: the attributes, enabling factors and consequences of a new concept. International Journal of Practice Development 2011;1(2).
 11. McCormack B, Borg M, Cardiff S, et al. Person-centredness – the ‘state’ of the art. International Practice Development Journal 2015;5(1 Suppl).
 12. Jukema JS. Interdependence revised: co-creation as new pathway 2017. Beschikbaar via: https://ethicsofcare.org/interdependence-revised-co-creation-new-pathway/ (bekeken op 30 mei 2018).
 13. Sanders EB-N, Stappers PJ. Co-creation and the new landscapes of design. CoDesign 2008;4:5-18.
 14. McCormack B, Dewing J, Breslin L, et al. Practice development: Realising active learning for sustainable change. Contemporary Nurse 2009;32:92-104.
 15. Munten G, Legius M, Niessen T, et al. Practice Development. Naar een duurzame verandering van zorg- en onderwijspraktijken. Den Haag: Lemma; 2012.
 16. Van der Bijl-Brouwer M, Dorst K. Advancing the strategic impact of human-centred design. Design Studies 2017;53(Supplement C):1-23.
 17. Van der Bijl-Brouwer M. Designing for social infrastructures in complex service systems: a human-centered and social systems perspective on service design. She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation 2017;3:183-97.
 18. Dorst K. Frame Innovation. Create new thinking by design. Cambridge, Massachusetts: The MIT Press; 2015.
 19. Bagley HJ, Short H, Harman NL, et al. A patient and public involvement (PPI) toolkit for meaningful and flexible involvement in clinical trials – a work in progress. Res Involv Engagem 2016;2:15.
 20. Den Broeder JM. Citizen science for health in all policies. Proefschrift. Amsterdam: Vrije Universiteit; 2017.
 21. Van Loon E. Reflexive standardization and standardized reflexivity. Development and use of innovations in healthcare practices. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam; 2015.
 22. Stichting Lezen en Schrijven. Feiten en cijfers 2017. Beschikbaar via: https://www.lezenenschrijven.nl/cookie/?url=/over-laaggeletterdheid/feiten-cijfers/ (bekeken op 11 december 2017).
 23. Tronto JC. Moral boundaries. A political argument for an ethic of care. New York/London: Routledge; 1993.
 24. Span M, Hettinga M, Groen-van de Ven L, et al. Involving people with dementia in developing an interactive web tool for shared decision-making: experiences with a participatory design approach. Disabil Rehabil 2018;40:1410-20.
 25. Van Lieshout F, Jacobs G, Cardiff S. Actieonderzoek. Principes voor verandering in zorg en welzijn. Assen: Van Gorcum; 2017.
Over dit artikel
Auteur
Jan Jukema
Over de auteur

Dr. Jan S. Jukema (1967) heeft de opleiding hbo-verpleegkunde afgerond en studeerde verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit Utrecht op een studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners (promotors prof. dr. Mieke Grypdonck en prof. dr. Marian Verkerk). Jukema was van 1995 tot 2016 werkzaam bij de hogeschool Windesheim in Zwolle. Sinds 1 november 2016 is hij als lector Verpleegkunde werkzaam bij Saxion en sinds 1 januari 2018 als leading lector Health & Well-being, Saxion Research & Graduate School. Hij is tevens actief als Adjunct Professor of Gerontology (Huntington University, Canada).

Correspondentieadres: j.s.jukema@saxion.nl

Printdatum
29 juni 2018
E-pubdatum
2 juli 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Jan Jukema
Over de auteur

Dr. Jan S. Jukema (1967) heeft de opleiding hbo-verpleegkunde afgerond en studeerde verplegingswetenschap aan de Universiteit Maastricht. Hij promoveerde in 2011 aan de Universiteit Utrecht op een studie naar goede dagelijkse zorg voor verpleeghuisbewoners (promotors prof. dr. Mieke Grypdonck en prof. dr. Marian Verkerk). Jukema was van 1995 tot 2016 werkzaam bij de hogeschool Windesheim in Zwolle. Sinds 1 november 2016 is hij als lector Verpleegkunde werkzaam bij Saxion en sinds 1 januari 2018 als leading lector Health & Well-being, Saxion Research & Graduate School. Hij is tevens actief als Adjunct Professor of Gerontology (Huntington University, Canada).

Correspondentieadres: j.s.jukema@saxion.nl

Printdatum
29 juni 2018
E-pubdatum
2 juli 2018
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225