Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 17-21
sep 2017, jaargang 32
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 17-21
sep 2017, jr. 32
Shortpaper

Ouderen en hun kind van middelbare leeftijd met kanker

Een delicate evenwichtsoefening voor ouders, kankerpatiënten en zorgverleners

Volgens recente schattingen zal het aantal mensen ouder dan 80 jaar in de komende decennia bijna verdrievoudigen, van 22 miljoen in 2008 tot ongeveer 62 miljoen in 2060 (1). Dat deze toenemende vergrijzing de betaalbaarheid en organisatie van onze gezondheidssector onder druk zet, is ondertussen algemeen bekend. Maar dat dit ook leidt tot nieuwe emotionele gebeurtenissen die het leven van ouderen sterk kunnen uitdagen, komt minder in de media (2). Eén daarvan is de pijn van een oudere ouder die ziet hoe zijn volwassen kind ernstig ziek is en sterft (2-5). Onze kennis over en aandacht voor de mogelijke impact van kanker op de naaste gezinsleden van een volwassen kankerpatiënt, zoals de partner en/of kinderen, neemt de laatste decennia ook toe. De ouders van deze volwassen kankerpatiënten worden echter zelden opgenomen als belanghebbenden in het zorgproces (5).

Literatuur

 1. European Commission. Demography report 2010: older, more numerous and diverse Europeans. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2011.
 2. Marengoni A. The era of aging children and elderly parents: Something new in emotional epidemiology. J Am Geriatr Soc 2010;58:1622. 
 3. Cacace MF, Williamson E. Grieving the death of an adult child. J Gerontol Nurs 1996;22:16-22.
 4. Goodman M, Rubinstein RL, Alexander BB, et al. Cultural differences among elderly women in coping with the death of an adult child. J Gerontol 1991;46:S321-9.
 5. Beach PR, White BE. In the shadows: parents of seriously ill adult children. Clin J Oncol Nurs 2012;16:341-2.
 6. Charmaz K. Constructing Grounded Theory. London: SAGE Publications; 2014.
 7. Van Humbeeck L, Piers RD, Van Camp S, et al. Aged parents’ experiences during a critical illness trajectory and after the death of an adult child: a review of the literature. Palliat Med 2013;27:583-95.
 8. Van Humbeeck L, Dillen L, Piers RD, et al. Tightrope walkers suffering in silence: A qualitative study into the experiences of older parents who have an adult child with cancer. Int J Nurs Stud 2015;52:1445-53.
 9. Van Humbeeck L, Dillen L. Stil verdriet bij ouderen: Rouw na het verlies van een volwassen kind aan kanker. In: Maes J & Modderman H. (red.) Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie: tussen presentie en interventie. Witsand Uitgevers, Antwerpen; 2014.
 10. Van Humbeeck L, Dillen L, Piers RD, et al. The suffering in silence of older parents whose child died of cancer: A qualitative study. Death Stud 2016;40:607-17.
 11. Van Humbeeck L, Dillen L, Piers RD, et al. Grief and loss in older people residing in nursing homes: (un)detected by nurses and care-assistants? J Adv Nurs 2016;72: 3125-36.
 12. James I, Andershed B, Ternestedt BM. A family’s beliefs about cancer, dying, and death in the end of life. J Fam Nurs 2007;13:226-52.  
 13. Kayser KP, Watson LE, Andrade JT. Cancer as a “wedisease”: Examining the process of coping from a relational perspective. Families, Systems & Health 2007;25:404-18.
 14. Wright LM, Leahey M. Nurses and families: A guide to family assessment and intervention. Philadelphia: F.A. Davis; 2013.
 15. Powazki R, Walsh D, Hauser K, et al. Communication in palliative medicine: a clinical review of family conferences. J Palliat Med 2014;17:1167-77.
 16. Randall WL. The importance of being ironic: narrative openness and personal resilience in later life. Gerontologis 2015;53:9-16.
 17. Stroebe M, Schut H, Finkenauer C. Parents coping with the death of their child: From individual to interpersonal to interactive perspectives. Fam Sci 2013;4:28-36.
Shortpaper

Ouderen en hun kind van middelbare leeftijd met kanker

Een delicate evenwichtsoefening voor ouders, kankerpatiënten en zorgverleners

Volgens recente schattingen zal het aantal mensen ouder dan 80 jaar in de komende decennia bijna verdrievoudigen, van 22 miljoen in 2008 tot ongeveer 62 miljoen in 2060 (1). Dat deze toenemende vergrijzing de betaalbaarheid en organisatie van onze gezondheidssector onder druk zet, is ondertussen algemeen bekend. Maar dat dit ook leidt tot nieuwe emotionele gebeurtenissen die het leven van ouderen sterk kunnen uitdagen, komt minder in de media (2). Eén daarvan is de pijn van een oudere ouder die ziet hoe zijn volwassen kind ernstig ziek is en sterft (2-5). Onze kennis over en aandacht voor de mogelijke impact van kanker op de naaste gezinsleden van een volwassen kankerpatiënt, zoals de partner en/of kinderen, neemt de laatste decennia ook toe. De ouders van deze volwassen kankerpatiënten worden echter zelden opgenomen als belanghebbenden in het zorgproces (5).

Literatuur

 1. European Commission. Demography report 2010: older, more numerous and diverse Europeans. Luxembourg: Publications Office of the European Union; 2011.
 2. Marengoni A. The era of aging children and elderly parents: Something new in emotional epidemiology. J Am Geriatr Soc 2010;58:1622. 
 3. Cacace MF, Williamson E. Grieving the death of an adult child. J Gerontol Nurs 1996;22:16-22.
 4. Goodman M, Rubinstein RL, Alexander BB, et al. Cultural differences among elderly women in coping with the death of an adult child. J Gerontol 1991;46:S321-9.
 5. Beach PR, White BE. In the shadows: parents of seriously ill adult children. Clin J Oncol Nurs 2012;16:341-2.
 6. Charmaz K. Constructing Grounded Theory. London: SAGE Publications; 2014.
 7. Van Humbeeck L, Piers RD, Van Camp S, et al. Aged parents’ experiences during a critical illness trajectory and after the death of an adult child: a review of the literature. Palliat Med 2013;27:583-95.
 8. Van Humbeeck L, Dillen L, Piers RD, et al. Tightrope walkers suffering in silence: A qualitative study into the experiences of older parents who have an adult child with cancer. Int J Nurs Stud 2015;52:1445-53.
 9. Van Humbeeck L, Dillen L. Stil verdriet bij ouderen: Rouw na het verlies van een volwassen kind aan kanker. In: Maes J & Modderman H. (red.) Handboek over rouw, rouwbegeleiding en rouwtherapie: tussen presentie en interventie. Witsand Uitgevers, Antwerpen; 2014.
 10. Van Humbeeck L, Dillen L, Piers RD, et al. The suffering in silence of older parents whose child died of cancer: A qualitative study. Death Stud 2016;40:607-17.
 11. Van Humbeeck L, Dillen L, Piers RD, et al. Grief and loss in older people residing in nursing homes: (un)detected by nurses and care-assistants? J Adv Nurs 2016;72: 3125-36.
 12. James I, Andershed B, Ternestedt BM. A family’s beliefs about cancer, dying, and death in the end of life. J Fam Nurs 2007;13:226-52.  
 13. Kayser KP, Watson LE, Andrade JT. Cancer as a “wedisease”: Examining the process of coping from a relational perspective. Families, Systems & Health 2007;25:404-18.
 14. Wright LM, Leahey M. Nurses and families: A guide to family assessment and intervention. Philadelphia: F.A. Davis; 2013.
 15. Powazki R, Walsh D, Hauser K, et al. Communication in palliative medicine: a clinical review of family conferences. J Palliat Med 2014;17:1167-77.
 16. Randall WL. The importance of being ironic: narrative openness and personal resilience in later life. Gerontologis 2015;53:9-16.
 17. Stroebe M, Schut H, Finkenauer C. Parents coping with the death of their child: From individual to interpersonal to interactive perspectives. Fam Sci 2013;4:28-36.
Over dit artikel
Auteur
Liesbeth Van Humbeeck
Over de auteur

Dr. Liesbeth Van Humbeeck promoveerde november 2016 op het beschreven onderzoek aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Ze is afgestudeerd als verpleegkundige en momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Geriatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Binnen haar onderzoek richt ze zich op rouw bij ouderen, levensmoeheid bij ouderen en familiegerichte zorg.
Correspondentieadres: liesbeth.vanhumbeeck@uzgent.be

Printdatum
22 september 2017
E-pubdatum
25 september 2017
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Liesbeth Van Humbeeck
Over de auteur

Dr. Liesbeth Van Humbeeck promoveerde november 2016 op het beschreven onderzoek aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Universiteit Gent. Ze is afgestudeerd als verpleegkundige en momenteel werkzaam als wetenschappelijk medewerker bij de afdeling Geriatrie van het Universitair Ziekenhuis Gent. Binnen haar onderzoek richt ze zich op rouw bij ouderen, levensmoeheid bij ouderen en familiegerichte zorg.
Correspondentieadres: liesbeth.vanhumbeeck@uzgent.be

Printdatum
22 september 2017
E-pubdatum
25 september 2017
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225