Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 10-18
jun 2017, jaargang 32
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 10-18
jun 2017, jr. 32
Onderzoeksartikel

Door een informatiefolder vooraf zijn patiënten beter voorbereid op hun bezoek aan de mammapoli

DOEL
Onderzoeken of een nieuwe werkwijze op de mammapoli van het IJsselland Ziekenhuis leidt tot verbetering op het gebied van voorlichting en patiënttevredenheid.

METHODE
De door de patiënt aangegeven kennis over de gang van zaken, de verwachtingen en de patiënttevredenheid zijn vergeleken tussen patiënten die voorafgaand aan het bezoek aan de mammapoli thuis een informatiefolder toegestuurd kregen (nieuwe werkwijze) en patiënten die de informatiefolder tijdens het bezoek ontvingen (oude werkwijze).

RESULTATEN
Er zijn 202 patiënten geïncludeerd in het onderzoek, die evenredig waren verdeeld over beide groepen. De nieuwe werkwijze leidde tot betere kennis bij patiënten over de procedures en werkwijze op de mammapoli bij binnenkomst. De mate waarin patiënten aangaven op de hoogte te zijn van alle relevante informatie-items verschilde significant (p < 0,001). Ook kwamen bij de nieuwe werkwijze de verwachtingen over het bezoek significant vaker overeen met de werkelijkheid (32% oude werkwijze versus 82% nieuwe werkwijze, p < 0,001). De patiënttevredenheid verschilde niet significant tussen beide groepen.

CONCLUSIE
Hoewel er in dit onderzoek niet gecontroleerd is op confounding factoren en het meetinstrument niet gevalideerd is, lijkt een eenvoudige aanpassing van de werkwijze tot veelbelovende verbetering op het gebied van voorlichting te leiden.

Literatuur

 1. Nationaal Borstkanker Overleg Nederland. NABONnota. Handboek Organisatie mammazorg. 2008. Te raadplegen op: www.oncoline.nl/mammacarcinoom/NABON-nota-2008.pdf.
 2. Berendsen AJ, de Jong GM, Schuling J, et al. Patient’s need for choice and information across the interface between primary and secondary care: a survey. Patient Educ Couns 2010;79:100-5.
 3. Sassen B. Gezondheidsvoorlichting en preventie leidraad voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2004.
 4. Bowling A, Rowe G, Lambert N, et al. The measurement of patients’ expectations for health care: a review and psychometric testing of a measure of patients’ expectations. Health Technol Assess. 2012 Jul;16(30):i-xii.
 5. Berendsen AJ, de Jong GM, Meyboom-de Jong B, et al. Transition of care: experiences and preferences of patients across the primary/secondary interface – a qualitative study. BMC Health Serv Res 2009;9:62.
 6. Berendsen AJ. Samenwerking tussen huisarts en specialist, wat vinden patiënten en de dokters? Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008.
 7. Sofaer S, Firminger K. Patient perceptions of the quality of health services. Annu Rev Public Health 2005;26:513-59.
 8. Koopman L, Rademakers J. CQ-index Mammacare: onderzoek naar het discriminerend vermogen. Ervaren kwaliteit van zorg bij een borstafwijking vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL; 2008. Te raadplegen op: www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-CQI-Mammacare.pdf.
 9. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Consumer Quality Index. Te raadplegen op: www.nivel.nl/cq-index.
Onderzoeksartikel

Door een informatiefolder vooraf zijn patiënten beter voorbereid op hun bezoek aan de mammapoli

DOEL
Onderzoeken of een nieuwe werkwijze op de mammapoli van het IJsselland Ziekenhuis leidt tot verbetering op het gebied van voorlichting en patiënttevredenheid.

METHODE
De door de patiënt aangegeven kennis over de gang van zaken, de verwachtingen en de patiënttevredenheid zijn vergeleken tussen patiënten die voorafgaand aan het bezoek aan de mammapoli thuis een informatiefolder toegestuurd kregen (nieuwe werkwijze) en patiënten die de informatiefolder tijdens het bezoek ontvingen (oude werkwijze).

RESULTATEN
Er zijn 202 patiënten geïncludeerd in het onderzoek, die evenredig waren verdeeld over beide groepen. De nieuwe werkwijze leidde tot betere kennis bij patiënten over de procedures en werkwijze op de mammapoli bij binnenkomst. De mate waarin patiënten aangaven op de hoogte te zijn van alle relevante informatie-items verschilde significant (p < 0,001). Ook kwamen bij de nieuwe werkwijze de verwachtingen over het bezoek significant vaker overeen met de werkelijkheid (32% oude werkwijze versus 82% nieuwe werkwijze, p < 0,001). De patiënttevredenheid verschilde niet significant tussen beide groepen.

CONCLUSIE
Hoewel er in dit onderzoek niet gecontroleerd is op confounding factoren en het meetinstrument niet gevalideerd is, lijkt een eenvoudige aanpassing van de werkwijze tot veelbelovende verbetering op het gebied van voorlichting te leiden.

Literatuur

 1. Nationaal Borstkanker Overleg Nederland. NABONnota. Handboek Organisatie mammazorg. 2008. Te raadplegen op: www.oncoline.nl/mammacarcinoom/NABON-nota-2008.pdf.
 2. Berendsen AJ, de Jong GM, Schuling J, et al. Patient’s need for choice and information across the interface between primary and secondary care: a survey. Patient Educ Couns 2010;79:100-5.
 3. Sassen B. Gezondheidsvoorlichting en preventie leidraad voor verpleegkundigen. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2004.
 4. Bowling A, Rowe G, Lambert N, et al. The measurement of patients’ expectations for health care: a review and psychometric testing of a measure of patients’ expectations. Health Technol Assess. 2012 Jul;16(30):i-xii.
 5. Berendsen AJ, de Jong GM, Meyboom-de Jong B, et al. Transition of care: experiences and preferences of patients across the primary/secondary interface – a qualitative study. BMC Health Serv Res 2009;9:62.
 6. Berendsen AJ. Samenwerking tussen huisarts en specialist, wat vinden patiënten en de dokters? Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2008.
 7. Sofaer S, Firminger K. Patient perceptions of the quality of health services. Annu Rev Public Health 2005;26:513-59.
 8. Koopman L, Rademakers J. CQ-index Mammacare: onderzoek naar het discriminerend vermogen. Ervaren kwaliteit van zorg bij een borstafwijking vanuit het perspectief van patiënten. Utrecht: NIVEL; 2008. Te raadplegen op: www.nivel.nl/sites/default/files/bestanden/Rapport-CQI-Mammacare.pdf.
 9. Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL). Consumer Quality Index. Te raadplegen op: www.nivel.nl/cq-index.
Over dit artikel
Auteurs
Melanie van Logchem, Rob Ong
Over de auteurs
 • Melanie van Logchem, MSc, voerde het beschreven onderzoek uit op de Mammapoli in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel als afronding van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice (MANP). Zij werkt nu als verpleegkundig specialist op de mammapoli van het Haaglanden Medisch Centrum.
  Correspondentieadres: mvanlogchem@gmail.com
 • Rob Ong, MSc, studeerde geneeskunde en epidemiologie. Hij is werkzaam als epidemioloog, adviseur kwaliteit van zorg en docent aan de Hogeschool Leiden.
  Correspondentieadres: Ong.R@HSLeiden.nl
Printdatum
16 juni 2017
E-pubdatum
19 juni 2017
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
Melanie van Logchem, Rob Ong
Over de auteurs
 • Melanie van Logchem, MSc, voerde het beschreven onderzoek uit op de Mammapoli in het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel als afronding van de opleiding Master of Advanced Nursing Practice (MANP). Zij werkt nu als verpleegkundig specialist op de mammapoli van het Haaglanden Medisch Centrum.
  Correspondentieadres: mvanlogchem@gmail.com
 • Rob Ong, MSc, studeerde geneeskunde en epidemiologie. Hij is werkzaam als epidemioloog, adviseur kwaliteit van zorg en docent aan de Hogeschool Leiden.
  Correspondentieadres: Ong.R@HSLeiden.nl
Printdatum
16 juni 2017
E-pubdatum
19 juni 2017
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225