Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 22-25
dec 2016, jaargang 31
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 22-25
dec 2016, jr. 31
Shortpaper

Op zoek naar Florence: een nieuw licht op de professionele verantwoordelijkheid van verpleegkundig specialisten

In essentie gaat het in de verpleegkunde om het ondersteunen van mensen om goed te leven ondanks ziekte en beperkingen, en hierbij hun waardigheid te behouden. Het verlenen van verpleegkundige zorg op hoog niveau in combinatie met meer bevoegdheden legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de verpleegkundig specialisten. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen hoe verpleegkundig specialisten deze professionele verantwoordelijkheid opvatten, ontwikkelen en vormgeven in het licht van zelfstandigheid, deskundigheid en rolontwikkeling.

Literatuur

 1. Meurs PL, van Rooijen A. Verpleegkundige toekomst in goede banen. 2006; Utrecht: AVVV. 
 2. Komter A. Vallende deuren en ander ongerief. In Macht en verantwoordelijkheid: essays voor Kees Schuyt. Duyvendak JW, Engbersen G, Teeuwen M, Verhoeven I. (Eds.). 2004; Amsterdam: Amsterdam University Press.
 3. Bovens M. The quest for responsibility: accountability and citizenship in complex organisations. 1998; Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. 2013; Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 5. Laurant MG, Hermens RP, Braspenning JC, et al. An overview of patients’ preference for, and satisfaction with, care provided by general practitioners and nurse practitioners. J Clin Nurs 2008;17:2690-8.
 6. Dierick‐van Daele A, Metsemakers JF, Derckx EW, et al. Nurse practitioners substituting for general practitioners: randomized controlled trial. J Adv Nurs 2009;65:391-401.
 7. Broers CJM, Sinclair N, van der Ploeg TJ, et al. The post-infarction nurse practitioner project. Netherlands Heart Journal 2009;17:61-7.
Shortpaper

Op zoek naar Florence: een nieuw licht op de professionele verantwoordelijkheid van verpleegkundig specialisten

In essentie gaat het in de verpleegkunde om het ondersteunen van mensen om goed te leven ondanks ziekte en beperkingen, en hierbij hun waardigheid te behouden. Het verlenen van verpleegkundige zorg op hoog niveau in combinatie met meer bevoegdheden legt een grote verantwoordelijkheid op de schouders van de verpleegkundig specialisten. Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen hoe verpleegkundig specialisten deze professionele verantwoordelijkheid opvatten, ontwikkelen en vormgeven in het licht van zelfstandigheid, deskundigheid en rolontwikkeling.

Literatuur

 1. Meurs PL, van Rooijen A. Verpleegkundige toekomst in goede banen. 2006; Utrecht: AVVV. 
 2. Komter A. Vallende deuren en ander ongerief. In Macht en verantwoordelijkheid: essays voor Kees Schuyt. Duyvendak JW, Engbersen G, Teeuwen M, Verhoeven I. (Eds.). 2004; Amsterdam: Amsterdam University Press.
 3. Bovens M. The quest for responsibility: accountability and citizenship in complex organisations. 1998; Cambridge: Cambridge University Press.
 4. Polit DF, Beck CT. Essentials of nursing research: Appraising evidence for nursing practice. 2013; Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins.
 5. Laurant MG, Hermens RP, Braspenning JC, et al. An overview of patients’ preference for, and satisfaction with, care provided by general practitioners and nurse practitioners. J Clin Nurs 2008;17:2690-8.
 6. Dierick‐van Daele A, Metsemakers JF, Derckx EW, et al. Nurse practitioners substituting for general practitioners: randomized controlled trial. J Adv Nurs 2009;65:391-401.
 7. Broers CJM, Sinclair N, van der Ploeg TJ, et al. The post-infarction nurse practitioner project. Netherlands Heart Journal 2009;17:61-7.
Over dit artikel
Auteur
Ada ter Maten-Speksnijder
Over de auteur

Ada ter Maten-Speksnijder is verpleegkundige, gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek. Zij studeerde verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en volgde de lerarenopleiding verpleegkunde in Rotterdam. Sinds 1997 werkt zij als hogeschooldocent bij diverse opleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. Voor het onderwijs over wetenschappelijk onderzoek bewerkte zij het boek ‘Foundations of Nursing Research’ voor de Nederlandse markt en schreef hierin een nieuw hoofdstuk over praktijkgericht onderzoek.
Zij is betrokken bij het onderzoeksprogramma NURSE-CC van Kenniscentrum Zorginnovatie, dat zich richt op zelfmanagementondersteuning van mensen met een chronische aandoening door verpleegkundigen. Zij heeft binnen dit project onder andere een nulmeting uitgevoerd voor het ontwikkelen van een interventie om te zien of en hoe verpleegkundig specialisten zelfmanagement ondersteunen. Momenteel is zij betrokken bij de ontwikkeling van een studieboek voor verpleegkundigen over zelfmanagement als redacteur en auteur.

Ada ter Maten-Speksnijder promoveerde op 13 september 2016 op haar proefschrift ‘Finding Florence. Shedding Light on Nurse Practioners’ Professional Responsibility’. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. Pauline Meurs (vanuit het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam), copromotor dr. AnneLoes van Staa (vanuit Hogeschool Rotterdam), Em. prof. dr. Mieke Grypdonck en dr. Aart Pool. Het proefschrift is te downloaden via: http://repub.eur.nl/pub/93247.

Correspondentieadres: a.j.ter.maten-speksnijder@hr.nl

Printdatum
16 december 2016
E-pubdatum
19 december 2016
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Ada ter Maten-Speksnijder
Over de auteur

Ada ter Maten-Speksnijder is verpleegkundige, gespecialiseerd in onderwijs en onderzoek. Zij studeerde verplegingswetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en volgde de lerarenopleiding verpleegkunde in Rotterdam. Sinds 1997 werkt zij als hogeschooldocent bij diverse opleidingen van het Instituut voor Gezondheidszorg van Hogeschool Rotterdam. Voor het onderwijs over wetenschappelijk onderzoek bewerkte zij het boek ‘Foundations of Nursing Research’ voor de Nederlandse markt en schreef hierin een nieuw hoofdstuk over praktijkgericht onderzoek.
Zij is betrokken bij het onderzoeksprogramma NURSE-CC van Kenniscentrum Zorginnovatie, dat zich richt op zelfmanagementondersteuning van mensen met een chronische aandoening door verpleegkundigen. Zij heeft binnen dit project onder andere een nulmeting uitgevoerd voor het ontwikkelen van een interventie om te zien of en hoe verpleegkundig specialisten zelfmanagement ondersteunen. Momenteel is zij betrokken bij de ontwikkeling van een studieboek voor verpleegkundigen over zelfmanagement als redacteur en auteur.

Ada ter Maten-Speksnijder promoveerde op 13 september 2016 op haar proefschrift ‘Finding Florence. Shedding Light on Nurse Practioners’ Professional Responsibility’. Het promotieonderzoek is begeleid door promotor prof. dr. Pauline Meurs (vanuit het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg van de Erasmus Universiteit Rotterdam), copromotor dr. AnneLoes van Staa (vanuit Hogeschool Rotterdam), Em. prof. dr. Mieke Grypdonck en dr. Aart Pool. Het proefschrift is te downloaden via: http://repub.eur.nl/pub/93247.

Correspondentieadres: a.j.ter.maten-speksnijder@hr.nl

Printdatum
16 december 2016
E-pubdatum
19 december 2016
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225