Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 12-18
dec 2014, jaargang 29
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 12-18
dec 2014, jr. 29
Inaugurele & lectorale rede

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief

Werkzame preventie door het leven heen (To Do or not To Do)

Zelfstandig functioneren’ van ouderen is zowel vanuit het perspectief van de landelijke en de gemeentelijke politiek als vanuit gezondheidszorgperspectief een relevant maatschappelijk thema. Er zijn grote financieel-economische belangen aan verbonden. In dit artikel is gekozen voor een (preventie-) invalshoek vanuit een gezondheidszorgkader en het daarbij bijbehorende begrippenapparaat, met waar relevant aandacht voor de bredere, cultureelmaatschappelijke context. Binnen de gezondheidszorg gaat het om begrippen als prevalentie en incidentie; preventie (primair, secundair, tertiair); interventie (behandeling, revalidatie; langdurige chronische zorg); palliatieve zorg, stervensbegeleiding en euthanasie. Binnen al deze begrippen speelt het woord ‘prognose’ een belangrijke rol, vaak gekoppeld aan de ‘kosteneffectiviteit’ van een (voorgenomen) actie om de ‘prognose’ te optimaliseren.

Inaugurele & lectorale rede

Functiebehoud bij ouderen in levensloopperspectief

Werkzame preventie door het leven heen (To Do or not To Do)

Zelfstandig functioneren’ van ouderen is zowel vanuit het perspectief van de landelijke en de gemeentelijke politiek als vanuit gezondheidszorgperspectief een relevant maatschappelijk thema. Er zijn grote financieel-economische belangen aan verbonden. In dit artikel is gekozen voor een (preventie-) invalshoek vanuit een gezondheidszorgkader en het daarbij bijbehorende begrippenapparaat, met waar relevant aandacht voor de bredere, cultureelmaatschappelijke context. Binnen de gezondheidszorg gaat het om begrippen als prevalentie en incidentie; preventie (primair, secundair, tertiair); interventie (behandeling, revalidatie; langdurige chronische zorg); palliatieve zorg, stervensbegeleiding en euthanasie. Binnen al deze begrippen speelt het woord ‘prognose’ een belangrijke rol, vaak gekoppeld aan de ‘kosteneffectiviteit’ van een (voorgenomen) actie om de ‘prognose’ te optimaliseren.

Over dit artikel
Auteur
Ton Bakker
Over de auteur

Ton Bakker, T.Bakker@swbalans.nl

Printdatum
14 december 2014
E-pubdatum
17 december 2014
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Ton Bakker
Over de auteur

Ton Bakker, T.Bakker@swbalans.nl

Printdatum
14 december 2014
E-pubdatum
17 december 2014
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225