Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 18-23
jun 2014, jaargang 29
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 18-23
jun 2014, jr. 29
Onderzoeksartikel

ONDERZOEK Regionale Samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen in het project Zorg voor Beter Regionaal

DOEL
Het doel van het Project Zorg voor Beter Regionaal was het experimenteel ontwikkelen van een nieuw, regionaal verbeterformat in de ouderen- en thuiszorg waarmee valincidenten beter konden worden voorkomen. Het project was gebaseerd op de aanname dat de kans op borging van de verbeteringen zou vergroten door de regionale inbedding en door de samenwerking tussen een hbo-instelling en het werkveld.

METHODE
Het project is geëvalueerd met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en vergeleken met de eerder geëvalueerde landelijke Zorg voor Beter (ZvB)-projecten.

RESULTAAT
Borging van de verbeterprojecten ontstaat door het stabiliseren van netwerken, door routinisering (in werkwijzen vastleggen), institutionalisering (in structuren vastleggen) en door materialisering (in materialen omzetten).

CONCLUSIE
Gebleken is dat de betrokken pilotafdelingen wat betreft het verminderen van valincidentie minstens zo effectief zijn geweest als eerdere ZvB-projecten. Borging van de resultaten lijkt beter tot stand te kunnen komen door de langere duur, de inzet van studenten en de regionale netwerkstructuur.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

 1. Minkman M, Balsters H, Mast J en Kuiper M (red.). Blijvend zorgen voor Beter. Succesvol verbeteren in de langdurende zorg. Utrecht: Vilans/Kluwer; 2011.
 2. Strating MMH, Zuiderent-Jerak T, Nieboer AP, and Bal RA. Evaluating the Care for Better collaborative. Results of the fi rst year of evaluation. Rotterdam: Dept. of Health Policy and Management; 2008.
 3. Strating MMH, Stoopendaal AMV, Zuiderent-Jerak T, Nieboer AP, Bal RA. Op weg naar duurzaam verbeteren in de langdurige zorg? Tussenresultaten van het nationaal verbeterprogramma Zorg voor Beter. TSG 2009;87(8):374-383.
 4. Zuiderent-Jerak T, Strating M, Nieboer AP, Bal R. Sociological refi gurations of patient safety; ontologies of improvement and ‘acting with’ quality collaboratives in healthcare, Social Science & Medicine 2009;69(12):1713-1721.
 5. Broer T, Nieboer AP, Bal RA. Opening the black box of quality improvement collaboratives: An actor-network theory approach. Bmc Health Services Research 2010;10:265.
 6. 6. Strating MMH, Nieboer AP, Zuiderent-Jerak T, Bal RA. Creating effective quality-improvement collaboratives: a multiple case study. BMJ Quality and Safety 2011;20:344-350.
 7. Strating MMH, Stoopendaal A, Slaghuis S, Broer T, Nieboer AP, Bal RA. Hoofdstuk 6. De weg naar duurzame kwaliteit in de langdurende zorg? In: Minkman M, Balsters H, Mast J en Kuiper M, redactie. Blijvend zorgen voor Beter. Succesvol verbeteren in de langdurende zorg. Utrecht: Vilans/Kluwer;2011.
 8. Stoopendaal A. Different kinds of gaps. Combined values and partial connections in fall prevention in long-term health care. Medische Antropologie 2011;23(1):63-80.
 9. Loon E van, Zuiderent-Jerak T. Framing refl exivity in quality improvement devices in the care for older people. Health Care Analysis 2012;20(2):119-138.
 10. Hulscher M, Wensing M, Grol R. Effectieve implementatie: Theorieën en strategieën. Nijmegen: Zorgonderzoek Nederland/WOK Research Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht; 2000 
 11. Grol R, Wensing M. Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2006.
 12. Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. The Milbank Quarterly. 2004;82(4): 581.
 13. Latour B. Reassembling the social-an introduction to actor-network-theory. Oxford: University Press; 2005.
 14. Law, John. Actor network theory and material semiotics. The New Blackwell companion to social theory. 2009;21(1):141-158.
 15. 15. McMaster T, Wastell D. Diffusion - or delusion? Challenging an IS research tradition. Information Technology & People. 2005;18(4):383-404.
 16. Greenhalgh T, Stones R. Theorising big IT programmes in healthcare: Strong structuration theory meets actor-network theory. Social Science & Medicine.2010;70:1285-1294.
 17. Parnaby J, Towill D. Enabling innovation in health care delivery. Health Service Management Research. 2008;21:141-154.
 18. Slaghuis SS, Strating MH, Bal RA, Nieboer AP. A framework and a measurement instrument for sustainability of work practices in long-term care. BMC Health Services Research 2011;11:314.
 19. Stoopendaal A, Bal R. Conferences, tablecloths and cupboards. How to understand the situatedness of quality improvements in long-term care. Social Science & Medicine.2013;78:78-85. 

 

Onderzoeksartikel

ONDERZOEK Regionale Samenwerking tussen onderwijs en zorginstellingen in het project Zorg voor Beter Regionaal

DOEL
Het doel van het Project Zorg voor Beter Regionaal was het experimenteel ontwikkelen van een nieuw, regionaal verbeterformat in de ouderen- en thuiszorg waarmee valincidenten beter konden worden voorkomen. Het project was gebaseerd op de aanname dat de kans op borging van de verbeteringen zou vergroten door de regionale inbedding en door de samenwerking tussen een hbo-instelling en het werkveld.

METHODE
Het project is geëvalueerd met behulp van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden en vergeleken met de eerder geëvalueerde landelijke Zorg voor Beter (ZvB)-projecten.

RESULTAAT
Borging van de verbeterprojecten ontstaat door het stabiliseren van netwerken, door routinisering (in werkwijzen vastleggen), institutionalisering (in structuren vastleggen) en door materialisering (in materialen omzetten).

CONCLUSIE
Gebleken is dat de betrokken pilotafdelingen wat betreft het verminderen van valincidentie minstens zo effectief zijn geweest als eerdere ZvB-projecten. Borging van de resultaten lijkt beter tot stand te kunnen komen door de langere duur, de inzet van studenten en de regionale netwerkstructuur.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

 1. Minkman M, Balsters H, Mast J en Kuiper M (red.). Blijvend zorgen voor Beter. Succesvol verbeteren in de langdurende zorg. Utrecht: Vilans/Kluwer; 2011.
 2. Strating MMH, Zuiderent-Jerak T, Nieboer AP, and Bal RA. Evaluating the Care for Better collaborative. Results of the fi rst year of evaluation. Rotterdam: Dept. of Health Policy and Management; 2008.
 3. Strating MMH, Stoopendaal AMV, Zuiderent-Jerak T, Nieboer AP, Bal RA. Op weg naar duurzaam verbeteren in de langdurige zorg? Tussenresultaten van het nationaal verbeterprogramma Zorg voor Beter. TSG 2009;87(8):374-383.
 4. Zuiderent-Jerak T, Strating M, Nieboer AP, Bal R. Sociological refi gurations of patient safety; ontologies of improvement and ‘acting with’ quality collaboratives in healthcare, Social Science & Medicine 2009;69(12):1713-1721.
 5. Broer T, Nieboer AP, Bal RA. Opening the black box of quality improvement collaboratives: An actor-network theory approach. Bmc Health Services Research 2010;10:265.
 6. 6. Strating MMH, Nieboer AP, Zuiderent-Jerak T, Bal RA. Creating effective quality-improvement collaboratives: a multiple case study. BMJ Quality and Safety 2011;20:344-350.
 7. Strating MMH, Stoopendaal A, Slaghuis S, Broer T, Nieboer AP, Bal RA. Hoofdstuk 6. De weg naar duurzame kwaliteit in de langdurende zorg? In: Minkman M, Balsters H, Mast J en Kuiper M, redactie. Blijvend zorgen voor Beter. Succesvol verbeteren in de langdurende zorg. Utrecht: Vilans/Kluwer;2011.
 8. Stoopendaal A. Different kinds of gaps. Combined values and partial connections in fall prevention in long-term health care. Medische Antropologie 2011;23(1):63-80.
 9. Loon E van, Zuiderent-Jerak T. Framing refl exivity in quality improvement devices in the care for older people. Health Care Analysis 2012;20(2):119-138.
 10. Hulscher M, Wensing M, Grol R. Effectieve implementatie: Theorieën en strategieën. Nijmegen: Zorgonderzoek Nederland/WOK Research Universiteit Nijmegen en Universiteit Maastricht; 2000 
 11. Grol R, Wensing M. Implementatie: Effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Maarssen: Elsevier gezondheidszorg; 2006.
 12. Greenhalgh T, Robert G, Macfarlane F, Bate P, Kyriakidou O. Diffusion of innovations in service organizations: systematic review and recommendations. The Milbank Quarterly. 2004;82(4): 581.
 13. Latour B. Reassembling the social-an introduction to actor-network-theory. Oxford: University Press; 2005.
 14. Law, John. Actor network theory and material semiotics. The New Blackwell companion to social theory. 2009;21(1):141-158.
 15. 15. McMaster T, Wastell D. Diffusion - or delusion? Challenging an IS research tradition. Information Technology & People. 2005;18(4):383-404.
 16. Greenhalgh T, Stones R. Theorising big IT programmes in healthcare: Strong structuration theory meets actor-network theory. Social Science & Medicine.2010;70:1285-1294.
 17. Parnaby J, Towill D. Enabling innovation in health care delivery. Health Service Management Research. 2008;21:141-154.
 18. Slaghuis SS, Strating MH, Bal RA, Nieboer AP. A framework and a measurement instrument for sustainability of work practices in long-term care. BMC Health Services Research 2011;11:314.
 19. Stoopendaal A, Bal R. Conferences, tablecloths and cupboards. How to understand the situatedness of quality improvements in long-term care. Social Science & Medicine.2013;78:78-85. 

 

Over dit artikel
Auteurs
Annemiek Stoopendaal, Mathilde Strating, Annelies Harps, Carolien Smits, Roland Bal
Over de auteurs

Dr. Annemiek Stoopendaal, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG),
Correspondentieadres: stoopendaal@bmg.eur.nl;

Dr. Mathilde Strating, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG); 

Annelies Harps MSc, Hogeschool Windesheim;

Dr. Carolien Smits, Hogeschool Windesheim;

Prof. dr. Roland Bal, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

 

Printdatum
1 juni 2014
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
Annemiek Stoopendaal, Mathilde Strating, Annelies Harps, Carolien Smits, Roland Bal
Over de auteurs

Dr. Annemiek Stoopendaal, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG),
Correspondentieadres: stoopendaal@bmg.eur.nl;

Dr. Mathilde Strating, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG); 

Annelies Harps MSc, Hogeschool Windesheim;

Dr. Carolien Smits, Hogeschool Windesheim;

Prof. dr. Roland Bal, instituut Beleid en Management Gezondheidszorg (iBMG).

 

Printdatum
1 juni 2014
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225