Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 4-9
jun 2014, jaargang 29
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 4-9
jun 2014, jr. 29
Onderzoeksartikel

Een nieuwe methode voor het signaleren van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp gebaseerd op ouderproblematiek

DOEL
Evaluatie van de effectiviteit van het Protocol Haaglanden. Dit Protocol beoogt de signalering van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp afdeling (SEH) op basis van zorgwekkende signalen bij volwassen patiënten.

METHODE
Een voor- en nameting bij negen SEH’s in drie regio’s in Nederland (een interventieregio en twee controleregio’s).

RESULTATEN
In de interventieregio nam het aantal oudermeldingen toe na invoering van het Protocol Haaglanden van 1 per 100.000 SEH-bezoekers naar 64 per 100.000 SEH-bezoekers. Het aantal meldingen per 100.000 SEH-bezoekers bleef nagenoeg ongewijzigd in de controleregio’s: van 1,5 tot 3 per 100.000 SEH-bezoekers (OR = 28,0 (95 BI 4,6 - 170,7). In 91% van de oudermeldingen werd kindermishandeling bevestigd na onderzoek door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

CONCLUSIE
Deze aanpak heeft een hoge positief voorspellende waarde voor het opsporen van kindermishandeling. Het signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen is een goede aanvulling op de reguliere signaleringsmethoden.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

 1. Artikel 1 Wet op de Jeugdzorg. (2005). Wet op de Jeugdzorg 2005.
  [http://wetten.overheid.nl/BWBR0016637/geldigheidsdatum_27-04-2010]. 
 2. Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. (2013). Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. 1-1-2010. 
 3. Sedlak AJ & Mettenburg J (2010). Fourth National Incidence Study of Child Abuse and Neglect (NIS-4). Basena, M., Petta, I., and McPherson, K. Report to Congress. 1-455. Washington D.C., D.H.H.S. 
 4. US department of Health and Human services (2011). Child Maltreatment 2011 Washington DC. 
 5. Advies en Meldpunt Kindermishandeling Almelo. (2005). Advies en Meldpunt Kindermishandeling: Beschrijving van het werkproces. http://kennisbank.mogroep.nl/scrivo/asset.php?id=90488, MO groep Almelo 2005 - page 14. 
 6. Alink L, Van IJzerdoorn R, Bakermans-Kranenburg M, Pannebakker F, Vogels T & Euser S (2011). Kindermishandeling in Nederland Anno 2010. De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen. Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) 1[augustus 2011], 11-187. Leiden, TNO. 
 7. Wal van der G (2008). Afdeling Spoedeisende Hulp van Ziekenhuizen signaleert Kindermishandeling nog onvoldoende: Gebroken Arm nog te vaak een Ongelukje Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
 8. Louwers EC, Korfage IJ, Affourtit MJ, De Koning HJ & Moll, HA (2012). Facilitators and barriers to screening for child abuse in the emergency department. BMC. Pediatrics, 12, 167. 
 9. Stichting Huiselijk Geweld. (2013). Definitie Huiselijk Geweld.  http://www.huiselijkgeweld.nl/doc 
 10. Dube SR, Anda RF, Felitti V J, Croft JB, Edwards VJ & Giles WH (2001). Growing up with parental alcohol abuse: exposure to childhood abuse, neglect, and household dysfunction. Child Abuse & Neglect, 25, 1627-1640. 
 11. Hurme T, Alanko S, Anttila P, Juven T & Svedstrom E (2008). Risk factors for physical child abuse in infants and toddlers. European Journal of Pediatric Surgery, 18, 387-391. 
 12. Kelleher K, Chaffin M, Hollenber J & Fischer E (1994). Alcohol and drug disorders among physically abusive and neglectful parents in a community-based sample. American Journal of Public Health, 84, 1586-1590. 
 13. Ruiter C de (2005). Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. 
 14. Starmans J & Vermeulen R (2012). Bevolkingsprognose Den Haag 2012-2020. The Hague. 
 15. 15. Woodman J, Lecky F, Hodes D, Pitt M, Taylor B & Gilbert R (2010). Screening injured children for physical abuse or neglect in emergency departments: a systematic review. Child Care Health Development, 36, 153-164. 
 16. Fantuzzo J, Boruch R, Beriama A, Atkins M & Marcus S (1997). Domestic violence and children: prevalence and risk in five major U.S. cities. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 36, 116-122. 
 17. Finkelhor D, Turner H, Ormrod R & Hamby SL (2009). Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth. Pediatrics, 124, 1411-1423. 
 18. Hien D, Cohen LR, Caldeira NA, Flom P & Wasserman G (2010). Depression and anger as risk factors underlying the relationship between maternal substance involvement and child abuse potential. Child Abuse & Neglect, 34, 105-113. 
 19. 19. Windham AM, Rosenberg L, Fuddy L, McFarlane E, Sia C & Duggan AK (2004). Risk of mother-reported child abuse in the first 3 years of life. Child Abuse & Neglect, 28, 645-667. 
 20. Wright RJ, Wright RO & Isaac NE (1997). Response to battered mothers in the pediatric emergency department: a call for an interdisciplinary approach to family violence. Pediatrics, 99, 186-192. 
 21. Paavilainen E, Merikanto J, Astedt-Kurki P, Laippala P, Tammentie T & Paunonen-Ilmonen M (2002). Identification of child maltreatment while caring for them in a university hospital. International Journal of Nursing Studies, 39, 287-294. 
 22. Flaherty EG & Sege R (2005). Barriers to physician identification and reporting of child abuse. Pediatr. Ann., 34, 349-356. 
 23. 23. Flaherty EG, Sege R, Binns HJ, Mattson CL & Christoffel KK (2000). Health care providers’ experience reporting child abuse in the primary care setting. Pediatric Practice Research Group. Archives of Pediatrics and Adolescent Medecine, 154, 489-493. 
 24. 24. Samenwerkend Toezicht Jeugd. (2014). Leren van Calamiteiten.  http://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten.

 

Onderzoeksartikel

Een nieuwe methode voor het signaleren van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp gebaseerd op ouderproblematiek

DOEL
Evaluatie van de effectiviteit van het Protocol Haaglanden. Dit Protocol beoogt de signalering van kindermishandeling op de Spoedeisende Hulp afdeling (SEH) op basis van zorgwekkende signalen bij volwassen patiënten.

METHODE
Een voor- en nameting bij negen SEH’s in drie regio’s in Nederland (een interventieregio en twee controleregio’s).

RESULTATEN
In de interventieregio nam het aantal oudermeldingen toe na invoering van het Protocol Haaglanden van 1 per 100.000 SEH-bezoekers naar 64 per 100.000 SEH-bezoekers. Het aantal meldingen per 100.000 SEH-bezoekers bleef nagenoeg ongewijzigd in de controleregio’s: van 1,5 tot 3 per 100.000 SEH-bezoekers (OR = 28,0 (95 BI 4,6 - 170,7). In 91% van de oudermeldingen werd kindermishandeling bevestigd na onderzoek door het Advies en Meldpunt Kindermishandeling.

CONCLUSIE
Deze aanpak heeft een hoge positief voorspellende waarde voor het opsporen van kindermishandeling. Het signaleren van kindermishandeling op basis van oudersignalen is een goede aanvulling op de reguliere signaleringsmethoden.

Nieuwsgierig? Lees het volledige voorwoord.

 1. Artikel 1 Wet op de Jeugdzorg. (2005). Wet op de Jeugdzorg 2005.
  [http://wetten.overheid.nl/BWBR0016637/geldigheidsdatum_27-04-2010]. 
 2. Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. (2013). Meldcode Kindermishandeling en huiselijk geweld. 1-1-2010. 
 3. Sedlak AJ & Mettenburg J (2010). Fourth National Incidence Study of Child Abuse and Neglect (NIS-4). Basena, M., Petta, I., and McPherson, K. Report to Congress. 1-455. Washington D.C., D.H.H.S. 
 4. US department of Health and Human services (2011). Child Maltreatment 2011 Washington DC. 
 5. Advies en Meldpunt Kindermishandeling Almelo. (2005). Advies en Meldpunt Kindermishandeling: Beschrijving van het werkproces. http://kennisbank.mogroep.nl/scrivo/asset.php?id=90488, MO groep Almelo 2005 - page 14. 
 6. Alink L, Van IJzerdoorn R, Bakermans-Kranenburg M, Pannebakker F, Vogels T & Euser S (2011). Kindermishandeling in Nederland Anno 2010. De Tweede Nationale Prevalentiestudie Mishandeling van Kinderen en Jeugdigen. Nationale Prevalentiestudie Mishandeling (NPM) 1[augustus 2011], 11-187. Leiden, TNO. 
 7. Wal van der G (2008). Afdeling Spoedeisende Hulp van Ziekenhuizen signaleert Kindermishandeling nog onvoldoende: Gebroken Arm nog te vaak een Ongelukje Den Haag: Inspectie voor de Gezondheidszorg. 
 8. Louwers EC, Korfage IJ, Affourtit MJ, De Koning HJ & Moll, HA (2012). Facilitators and barriers to screening for child abuse in the emergency department. BMC. Pediatrics, 12, 167. 
 9. Stichting Huiselijk Geweld. (2013). Definitie Huiselijk Geweld.  http://www.huiselijkgeweld.nl/doc 
 10. Dube SR, Anda RF, Felitti V J, Croft JB, Edwards VJ & Giles WH (2001). Growing up with parental alcohol abuse: exposure to childhood abuse, neglect, and household dysfunction. Child Abuse & Neglect, 25, 1627-1640. 
 11. Hurme T, Alanko S, Anttila P, Juven T & Svedstrom E (2008). Risk factors for physical child abuse in infants and toddlers. European Journal of Pediatric Surgery, 18, 387-391. 
 12. Kelleher K, Chaffin M, Hollenber J & Fischer E (1994). Alcohol and drug disorders among physically abusive and neglectful parents in a community-based sample. American Journal of Public Health, 84, 1586-1590. 
 13. Ruiter C de (2005). Richtlijn voor gestructureerde beoordeling van het risico van kindermishandeling. Utrecht: Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie. 
 14. Starmans J & Vermeulen R (2012). Bevolkingsprognose Den Haag 2012-2020. The Hague. 
 15. 15. Woodman J, Lecky F, Hodes D, Pitt M, Taylor B & Gilbert R (2010). Screening injured children for physical abuse or neglect in emergency departments: a systematic review. Child Care Health Development, 36, 153-164. 
 16. Fantuzzo J, Boruch R, Beriama A, Atkins M & Marcus S (1997). Domestic violence and children: prevalence and risk in five major U.S. cities. Journal of the American Academy of Child Adolescent Psychiatry, 36, 116-122. 
 17. Finkelhor D, Turner H, Ormrod R & Hamby SL (2009). Violence, abuse, and crime exposure in a national sample of children and youth. Pediatrics, 124, 1411-1423. 
 18. Hien D, Cohen LR, Caldeira NA, Flom P & Wasserman G (2010). Depression and anger as risk factors underlying the relationship between maternal substance involvement and child abuse potential. Child Abuse & Neglect, 34, 105-113. 
 19. 19. Windham AM, Rosenberg L, Fuddy L, McFarlane E, Sia C & Duggan AK (2004). Risk of mother-reported child abuse in the first 3 years of life. Child Abuse & Neglect, 28, 645-667. 
 20. Wright RJ, Wright RO & Isaac NE (1997). Response to battered mothers in the pediatric emergency department: a call for an interdisciplinary approach to family violence. Pediatrics, 99, 186-192. 
 21. Paavilainen E, Merikanto J, Astedt-Kurki P, Laippala P, Tammentie T & Paunonen-Ilmonen M (2002). Identification of child maltreatment while caring for them in a university hospital. International Journal of Nursing Studies, 39, 287-294. 
 22. Flaherty EG & Sege R (2005). Barriers to physician identification and reporting of child abuse. Pediatr. Ann., 34, 349-356. 
 23. 23. Flaherty EG, Sege R, Binns HJ, Mattson CL & Christoffel KK (2000). Health care providers’ experience reporting child abuse in the primary care setting. Pediatric Practice Research Group. Archives of Pediatrics and Adolescent Medecine, 154, 489-493. 
 24. 24. Samenwerkend Toezicht Jeugd. (2014). Leren van Calamiteiten.  http://www.inspectiejeugdzorg.nl/documenten.

 

Over dit artikel
Auteurs
Hester M. Diderich, Minne Fekkes, Paul H. Verkerk, Fieke D. Pannebakker, Mariska Klein Velderman, Peggy J.G. Sorensen, Paul Baeten, Anne Marie Oudesluys-Murphy
Over de auteurs

Hester M. Diderich, Spoedeisende Hulp, Medisch Centrum Haaglanden;
Correspondentie: H.Diderich@mchaaglanden.nl;

Dr. Minne Fekkes, TNO, afdeling Jeugd. Dr. Paul H. Verkerk, TNO, afdeling Jeugd;

Dr. Fieke D. Pannebakker, TNO, afdeling Jeugd;

Dr. Mariska Klein Velderman, TNO, afdeling Jeugd;

Peggy J.G. Sorensen, Spoedeisende Hulp, Medisch Centrum Haaglanden; 

Drs. Paul Baeten, Advies en Meldpunt Kindermishandeling;

Prof. dr. Anne Marie Oudesluys- Murphy, Sociale Pediatrie, Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum.

Printdatum
1 juni 2014
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
Hester M. Diderich, Minne Fekkes, Paul H. Verkerk, Fieke D. Pannebakker, Mariska Klein Velderman, Peggy J.G. Sorensen, Paul Baeten, Anne Marie Oudesluys-Murphy
Over de auteurs

Hester M. Diderich, Spoedeisende Hulp, Medisch Centrum Haaglanden;
Correspondentie: H.Diderich@mchaaglanden.nl;

Dr. Minne Fekkes, TNO, afdeling Jeugd. Dr. Paul H. Verkerk, TNO, afdeling Jeugd;

Dr. Fieke D. Pannebakker, TNO, afdeling Jeugd;

Dr. Mariska Klein Velderman, TNO, afdeling Jeugd;

Peggy J.G. Sorensen, Spoedeisende Hulp, Medisch Centrum Haaglanden; 

Drs. Paul Baeten, Advies en Meldpunt Kindermishandeling;

Prof. dr. Anne Marie Oudesluys- Murphy, Sociale Pediatrie, Willem-Alexander Kinderziekenhuis, Leids Universitair Medisch Centrum.

Printdatum
1 juni 2014
E-pubdatum
4 januari 1970
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225