Verpleegkunde Nummer 1 , pp. 6-14
feb 2012, jaargang 27
Verpleegkunde Nr. 1 , pp. 6-14
feb 2012, jr. 27
Onderzoeksartikel

Persoonsgerichte zorg en werktevredenheid van verzorgenden in verpleeghuizen

Een systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van verschillende vormen van persoonsgerichte zorg op diverse dimensies van werktevredenheid

DOEL
De positieve uitwerking van persoonsgerichte zorg op oudere clienten is aangetoond. Er is echter relatief weinig bekend over het effect dat het geven van persoonsgerichte zorg heeft op verzorgenden. In deze literatuurstudie wordt de werktevredenheid onderzocht van verzorgenden die persoonsgerichte zorg geven in verpleeghuizen.

METHODE
De onderzoeksvragen zijn: ‘Beïnvloeden de diverse vormen van persoonsgerichte zorg de werktevredenheid verschillend?’ en ‘Welke dimensies van werktevredenheid worden in de studies naar persoonsgerichte zorg onderzocht en verschillen deze onderling in gevoeligheid voor persoonsgerichte zorg?’ Via de zoekmachines Pubmed, Cinahl, PsycINFO en Embase zijn 46 effectstudies gevonden tot augustus 2010, waarvan zeven voldeden aan de criteria.

RESULTAAT
Belevingsgerichte zorg, snoezelen en kleinschalige zorg hebben de meeste positieve effecten op werktevredenheiddimensies. Persoonsgerichte zorg heeft positieve effecten op: algemene werktevredenheid, werklast op psychogeriatrische afdelingen, emotionele uitputting en persoonlijke vervulling.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Rekening moet worden gehouden met de matige methodologische kwaliteit van de onderzochte studies. Er zijn beperkte aanwijzingen dat persoonsgerichte zorg een positief effect heeft op een aantal dimensies van werktevredenheid. Nader onderzoek is gewenst om deze voorzichtige conclusie te onderbouwen.

Onderzoeksartikel

Persoonsgerichte zorg en werktevredenheid van verzorgenden in verpleeghuizen

Een systematisch literatuuronderzoek naar de effecten van verschillende vormen van persoonsgerichte zorg op diverse dimensies van werktevredenheid

DOEL
De positieve uitwerking van persoonsgerichte zorg op oudere clienten is aangetoond. Er is echter relatief weinig bekend over het effect dat het geven van persoonsgerichte zorg heeft op verzorgenden. In deze literatuurstudie wordt de werktevredenheid onderzocht van verzorgenden die persoonsgerichte zorg geven in verpleeghuizen.

METHODE
De onderzoeksvragen zijn: ‘Beïnvloeden de diverse vormen van persoonsgerichte zorg de werktevredenheid verschillend?’ en ‘Welke dimensies van werktevredenheid worden in de studies naar persoonsgerichte zorg onderzocht en verschillen deze onderling in gevoeligheid voor persoonsgerichte zorg?’ Via de zoekmachines Pubmed, Cinahl, PsycINFO en Embase zijn 46 effectstudies gevonden tot augustus 2010, waarvan zeven voldeden aan de criteria.

RESULTAAT
Belevingsgerichte zorg, snoezelen en kleinschalige zorg hebben de meeste positieve effecten op werktevredenheiddimensies. Persoonsgerichte zorg heeft positieve effecten op: algemene werktevredenheid, werklast op psychogeriatrische afdelingen, emotionele uitputting en persoonlijke vervulling.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Rekening moet worden gehouden met de matige methodologische kwaliteit van de onderzochte studies. Er zijn beperkte aanwijzingen dat persoonsgerichte zorg een positief effect heeft op een aantal dimensies van werktevredenheid. Nader onderzoek is gewenst om deze voorzichtige conclusie te onderbouwen.

Over dit artikel
Auteurs
A. van den Pol-Grevelink, J.S. Jukema, C. Smits
Over de auteurs

Anneke van den Pol-Grevelink, MScN, RN, verpleegkundige en verplegingswetenschapper bij zorgorganisatie Beweging 3.0 te Amersfoort.

Jan S. Jukema, PhD, RN, verpleegkundige en verplegingswetenschapper, en als hoofddocent werkzaam bij de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle

Dr. Carolien H.M. Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle en als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Trimbos-instituut te Utrecht.

Printdatum
1 februari 2012
E-pubdatum
4 februari 2012
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
A. van den Pol-Grevelink, J.S. Jukema, C. Smits
Over de auteurs

Anneke van den Pol-Grevelink, MScN, RN, verpleegkundige en verplegingswetenschapper bij zorgorganisatie Beweging 3.0 te Amersfoort.

Jan S. Jukema, PhD, RN, verpleegkundige en verplegingswetenschapper, en als hoofddocent werkzaam bij de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle

Dr. Carolien H.M. Smits, lector Innoveren in de Ouderenzorg aan de Christelijke Hogeschool Windesheim te Zwolle en als senior wetenschappelijk medewerker verbonden aan het Trimbos-instituut te Utrecht.

Printdatum
1 februari 2012
E-pubdatum
4 februari 2012
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225