Verpleegkunde Nummer 4 , pp. 23-27
dec 2009, jaargang 24
Verpleegkunde Nr. 4 , pp. 23-27
dec 2009, jr. 24

Urine-incontinentie binnen de eerstelijn; diagnose en interventies

Ongewild urineverlies, ofwel urine-incontinentie, is een vaak voorkomend probleem dat met name voorkomt bij vrouwen en ouderen. Urine-incontinentie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en vergroot de kans op vallen en opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Uit (inter)nationale studies blijkt dat de zorg rondom incontinentie niet adequaat is. Verscheidene kwaliteitssystemen (zoals bijscholing of het inzetten van een incontinentieverpleegkundige) zijn ontwikkeld om deze zorg te verbeteren. In dit proefschrift staat de prevalentie en behandeling van urine-incontinentie binnen de eerstelijn centraal. Op basis van gegevens van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen is onder andere onderzocht hoe vaak incontinentie voorkomt binnen de thuiszorg en welke zorg incontinente patiënten ontvangen. Ook is onderzocht of een incontinentieverpleegkundige in staat is om vrouwen die met incontinentieklachten hun huisarts bezoeken te adviseren en begeleiden. Uit de resultaten blijkt dat er binnen de thuiszorg weinig aandacht is voor actieve behandeling van incontinentie. Een incontinentieverpleegkundige blijkt echter goed in staat om patiënten met incontinentie te helpen. Aanbevolen wordt om meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van incontinentieverpleegkundigen.

Urine-incontinentie binnen de eerstelijn; diagnose en interventies

Ongewild urineverlies, ofwel urine-incontinentie, is een vaak voorkomend probleem dat met name voorkomt bij vrouwen en ouderen. Urine-incontinentie heeft een negatieve invloed op de kwaliteit van leven en vergroot de kans op vallen en opname in een verpleeg- of verzorgingshuis. Uit (inter)nationale studies blijkt dat de zorg rondom incontinentie niet adequaat is. Verscheidene kwaliteitssystemen (zoals bijscholing of het inzetten van een incontinentieverpleegkundige) zijn ontwikkeld om deze zorg te verbeteren. In dit proefschrift staat de prevalentie en behandeling van urine-incontinentie binnen de eerstelijn centraal. Op basis van gegevens van de Landelijke Prevalentiemeting Zorgproblemen is onder andere onderzocht hoe vaak incontinentie voorkomt binnen de thuiszorg en welke zorg incontinente patiënten ontvangen. Ook is onderzocht of een incontinentieverpleegkundige in staat is om vrouwen die met incontinentieklachten hun huisarts bezoeken te adviseren en begeleiden. Uit de resultaten blijkt dat er binnen de thuiszorg weinig aandacht is voor actieve behandeling van incontinentie. Een incontinentieverpleegkundige blijkt echter goed in staat om patiënten met incontinentie te helpen. Aanbevolen wordt om meer gebruik te maken van de kennis en ervaring van incontinentieverpleegkundigen.

Over dit artikel
Auteur
Monique Du Moulin
Printdatum
1 december 2009
E-pubdatum
4 december 2009
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteur
Monique Du Moulin
Printdatum
1 december 2009
E-pubdatum
4 december 2009
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225