Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 175-185
okt 2006, jaargang 21
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 175-185
okt 2006, jr. 21

Zelfbeoordeling van competenties voor vraaggerichte zorg in de thuiszorg

DOEL
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en het testen van de ‘Zorg in dialoog Competentie Schaal’ voor thuiszorgverpleegkundigen en -verzorgenden van mensen met een chronische ziekte. Met deze zelfbeoordelingsschaal kunnen de competenties voor vraaggerichte zorg aan chronisch zieke cliënten in de thuiszorg gemeten worden.

METHODE
Het instrument werd ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek naar het perspectief van cliënten en verpleegkundigen op vraaggerichte thuiszorg. Vertegenwoordigers van cliënten, verpleegkundigen en hun managers werden op systematische wijze betrokken bij het definiëren van drie competenties voor vraaggerichte zorg: 1 zorgproces in dialoog, 2 ondersteuning cliëntparticipatie, 3 omgaan met spanningsvelden. Deze werden geoperationaliseerd tot schalen van respectievelijk 18, 10 en 8 gedragsitems. Het instrument werd getest bij 74 verpleegkundigen en verzorgenden van vier thuiszorgorganisaties in het zuiden van Nederland. De respondenten varieerden qua geslacht, opleidingsniveau (niveau 3IG, 4 en 5), leeftijd, ervaring en omvang van de aanstelling. Met behulp van principale componentenanalyse en Cronbach's alpha werd de interne consistentie van de drie schalen onderzocht.

RESULTAAT
Het merendeel van de items had hoge factorladingen op de eerste factor. Items met een factorlading

CONCLUSIE
Het instrument biedt mogelijkheden voor evaluatie en zelfreflectie met betrekking tot competenties voor vraaggerichte zorg. Verder onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit van het instrument wordt aanbevolen.

Zelfbeoordeling van competenties voor vraaggerichte zorg in de thuiszorg

DOEL
Dit artikel beschrijft de ontwikkeling en het testen van de ‘Zorg in dialoog Competentie Schaal’ voor thuiszorgverpleegkundigen en -verzorgenden van mensen met een chronische ziekte. Met deze zelfbeoordelingsschaal kunnen de competenties voor vraaggerichte zorg aan chronisch zieke cliënten in de thuiszorg gemeten worden.

METHODE
Het instrument werd ontwikkeld op basis van kwalitatief onderzoek naar het perspectief van cliënten en verpleegkundigen op vraaggerichte thuiszorg. Vertegenwoordigers van cliënten, verpleegkundigen en hun managers werden op systematische wijze betrokken bij het definiëren van drie competenties voor vraaggerichte zorg: 1 zorgproces in dialoog, 2 ondersteuning cliëntparticipatie, 3 omgaan met spanningsvelden. Deze werden geoperationaliseerd tot schalen van respectievelijk 18, 10 en 8 gedragsitems. Het instrument werd getest bij 74 verpleegkundigen en verzorgenden van vier thuiszorgorganisaties in het zuiden van Nederland. De respondenten varieerden qua geslacht, opleidingsniveau (niveau 3IG, 4 en 5), leeftijd, ervaring en omvang van de aanstelling. Met behulp van principale componentenanalyse en Cronbach's alpha werd de interne consistentie van de drie schalen onderzocht.

RESULTAAT
Het merendeel van de items had hoge factorladingen op de eerste factor. Items met een factorlading

CONCLUSIE
Het instrument biedt mogelijkheden voor evaluatie en zelfreflectie met betrekking tot competenties voor vraaggerichte zorg. Verder onderzoek naar de betrouwbaarheid, validiteit en responsiviteit van het instrument wordt aanbevolen.

Over dit artikel
Auteurs
T. Schoot, I.M. Proot, L.P. de Witte
Printdatum
1 oktober 2006
E-pubdatum
4 oktober 2006
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
T. Schoot, I.M. Proot, L.P. de Witte
Printdatum
1 oktober 2006
E-pubdatum
4 oktober 2006
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225