Verpleegkunde Nummer 3 , pp. 208-219
aug 2004, jaargang 19
Verpleegkunde Nr. 3 , pp. 208-219
aug 2004, jr. 19

Een prentenboek voor mensen met dementie?

DOEL
In een pilotstudie bij oudere verpleeghuisbewoners met dementie (n=10) en hun familieleden (n=10) is nagegaan of het gebruik van een speciaal voor ouderen met dementie ontworpen prentenboek de communicatie tussen hen verbetert, alsmede het welbevinden van ouderen met dementie doet toenemen.

METHODE
Er werd een quasi-experimenteel equivalent time-samples design gebruikt. Met een voor dit onderzoek geconstrueerde communicatieobservatieschaal werden zes op videoband opgenomen gesprekken beoordeeld, waarvan drie mét en drie zonder gebruik van het prentenboek. De totale spreektijd werd berekend en het welbevinden, na afloop van het gesprek, werd bepaald met de Philadelphia Geriatric Centre Moral Scale.

RESULTAAT
Gebruik van het prentenboek leidde niet tot verbeterde communicatie en toename van spreektijd, noch tot toename van welbevinden van de personen met dementie na het gesprek. Echter, zowel de personen met dementie als de familieleden oordeelden positief over het prentenboek.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Het trekken van conclusies over de effectiviteit van het prentenboek is op basis van deze ongecontroleerde, kleinschalige, pilotstudie prematuur. Een vervolgstudie naar het effect van het prentenboek op de inhoud van de communicatie en naar de waardering van het prentenboek is gewenst.

Een prentenboek voor mensen met dementie?

DOEL
In een pilotstudie bij oudere verpleeghuisbewoners met dementie (n=10) en hun familieleden (n=10) is nagegaan of het gebruik van een speciaal voor ouderen met dementie ontworpen prentenboek de communicatie tussen hen verbetert, alsmede het welbevinden van ouderen met dementie doet toenemen.

METHODE
Er werd een quasi-experimenteel equivalent time-samples design gebruikt. Met een voor dit onderzoek geconstrueerde communicatieobservatieschaal werden zes op videoband opgenomen gesprekken beoordeeld, waarvan drie mét en drie zonder gebruik van het prentenboek. De totale spreektijd werd berekend en het welbevinden, na afloop van het gesprek, werd bepaald met de Philadelphia Geriatric Centre Moral Scale.

RESULTAAT
Gebruik van het prentenboek leidde niet tot verbeterde communicatie en toename van spreektijd, noch tot toename van welbevinden van de personen met dementie na het gesprek. Echter, zowel de personen met dementie als de familieleden oordeelden positief over het prentenboek.

DISCUSSIE EN CONCLUSIE
Het trekken van conclusies over de effectiviteit van het prentenboek is op basis van deze ongecontroleerde, kleinschalige, pilotstudie prematuur. Een vervolgstudie naar het effect van het prentenboek op de inhoud van de communicatie en naar de waardering van het prentenboek is gewenst.

Over dit artikel
Auteurs
R.M. Droës, N.W. de Waele, B. van Delft, P.C.W. van Wieringen, E.J.A. Scherder
Printdatum
1 augustus 2004
E-pubdatum
4 augustus 2004
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
R.M. Droës, N.W. de Waele, B. van Delft, P.C.W. van Wieringen, E.J.A. Scherder
Printdatum
1 augustus 2004
E-pubdatum
4 augustus 2004
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225