Verpleegkunde Nummer 2 , pp. 103-113
mei 2003, jaargang 18
Verpleegkunde Nr. 2 , pp. 103-113
mei 2003, jr. 18

Kwaliteit van verpleeghuiszorg

DOEL
Dit onderzoek richt zich op de meningen van familieleden over de kwaliteit van verpleeghuiszorg aan verpleeghuisbewoners met dementie. Daarnaast is nagegaan of de waardering van familieleden voor de zorg toenam na implementatie van geïntegreerde belevingsgerichte zorg.

METHODE
Pretest –Posttest control group design met gematchte groepen.

INSTRUMENT
Een enquête gericht op: communicatie tussen personeel en familie; tevredenheid over contacten met het personeel; de mate waarin familieparticipatie in de zorg mogelijk is; het contact dat familieleden ervaren met de dementerende oudere en de mening over de bejegening van de bewoner door de verzorgenden.

RESULTAAT
De meeste familieleden waren voor het onderzoek al positief over de verpleeghuiszorg. Het meest tevreden was men over de wijze waarop de verzorgenden omgingen met de bewoner. De laagste scores betroffen de communicatie tussen het personeel en de familieleden. In het algemeen veranderde de mening over de kwaliteit van zorg niet.

STUDIEBEPERKINGEN
Het grote aantal incomplete vragenlijsten maakte factoranalyse niet mogelijk. Daarom was het alleen mogelijk conclusies op itemniveau te trekken.

CONCLUSIE
De meeste familieleden hadden een positieve mening over de verpleeghuiszorg aan hun naaste met dementie. In het algemeen leidde de invoering van geïntegreerde belevingsgerichte zorg niet tot een nog positiever oordeel.

Kwaliteit van verpleeghuiszorg

DOEL
Dit onderzoek richt zich op de meningen van familieleden over de kwaliteit van verpleeghuiszorg aan verpleeghuisbewoners met dementie. Daarnaast is nagegaan of de waardering van familieleden voor de zorg toenam na implementatie van geïntegreerde belevingsgerichte zorg.

METHODE
Pretest –Posttest control group design met gematchte groepen.

INSTRUMENT
Een enquête gericht op: communicatie tussen personeel en familie; tevredenheid over contacten met het personeel; de mate waarin familieparticipatie in de zorg mogelijk is; het contact dat familieleden ervaren met de dementerende oudere en de mening over de bejegening van de bewoner door de verzorgenden.

RESULTAAT
De meeste familieleden waren voor het onderzoek al positief over de verpleeghuiszorg. Het meest tevreden was men over de wijze waarop de verzorgenden omgingen met de bewoner. De laagste scores betroffen de communicatie tussen het personeel en de familieleden. In het algemeen veranderde de mening over de kwaliteit van zorg niet.

STUDIEBEPERKINGEN
Het grote aantal incomplete vragenlijsten maakte factoranalyse niet mogelijk. Daarom was het alleen mogelijk conclusies op itemniveau te trekken.

CONCLUSIE
De meeste familieleden hadden een positieve mening over de verpleeghuiszorg aan hun naaste met dementie. In het algemeen leidde de invoering van geïntegreerde belevingsgerichte zorg niet tot een nog positiever oordeel.

Over dit artikel
Auteurs
E. Finnema, J. de Lange, R.M. Droës, M. Ribbe, W. van Tilburg
Printdatum
1 mei 2003
E-pubdatum
4 mei 2003
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225


Over dit artikel
Auteurs
E. Finnema, J. de Lange, R.M. Droës, M. Ribbe, W. van Tilburg
Printdatum
1 mei 2003
E-pubdatum
4 mei 2003
ISSN print
0920-3273
ISSN online
2468-2225