Het bevorderen van gedragsverandering bij verpleegkundigen in de voedingszorg

  • 12 min.
  • Proefschrift
Cover (kleur) proefschrift Debbie ten Cate

Inleiding

Ondervoeding is een ernstig en wijdverbreid gezondheidsprobleem bij thuiswonende ouderen die in het ziekenhuis en in de wijk zorg krijgen (1,2). Bij deze groep ouderen zijn de gerapporteerde prevalentiecijfers voor ondervoeding tussen 10,7% en 42,4% en voor het risico op ondervoeding ongeveer 15% (3-7). Ondervoeding hangt samen met leeftijdsgerelateerde factoren, acute en chronische ziekten en syndromen zoals sarcopenie, cachexie en kwetsbaarheid (1,2). Het wordt geassocieerd met slechte gezondheidsuitkomsten zoals pijn (8), polyfarmacie (9,10) en verhoogde mortaliteit (3,5). Daarnaast heeft ondervoeding een negatieve invloed op de kwaliteit van leven (11), functionaliteit (9,10) en diverse sociale en economische factoren (10).

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?