Richtlijn Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen

  • 7 min.
  • Actueel

Dit artikel is gebaseerd op de richtlijn Zorg bij Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen, beschikbaar via V&VN.

Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL), de dagelijks terugkerende activiteiten zoals wassen, aan- en uitkleden, eten en drinken, in en uit bed komen, lopen en bewegen, zijn een voorwaarde om zelfstandig te kunnen functioneren en deel te nemen aan de maatschappij. Gezien het belang van ADL is het niet verrassend dat ondersteuning bij ADL één van de meest voorkomende vormen van zorg is die wordt geleverd door verzorgenden en verpleegkundigen. Zo ervaart 50% van de in het ziekenhuis opgenomen patiënten beperkingen bij het wassen en aan- en uitkleden (1). In de langdurige zorg is het geleverde aandeel ondersteuning door verpleging en verzorging bij ADL nog veel groter. Meer dan 90% van de zorgvragers ontvangt thuis of in het verpleeghuis gedurende een of meerd

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?